Elever i Køge Kommunes folkeskoler kan være tilfredse med det, de får ud af deres skolegang. Ti år i træk har kommunens skoler samlet set klaret sig godt, og på skift bedre end forventet.

Foto: ABW

I folkeskolen lægges det allervigtigste fundament for fremtidig uddannelse og læring. Derfor kan de forældre, der hver dag sender deres børn til en af Køge Kommunes folkeskoler, være helt tilfredse med, at skolerne over en bred kam for tiende år i træk klarer sig godt.

Tal for Undervisningsministeriet og tænketanken CEPOS har de seneste 10 år nemlig givet kommunens 16 folkeskoler henholdsvis gode placeringer og i flere tilfælde placeringer, der er bedre end forventet, når det gælder skolernes evne til at løfte elevernes karakterer ud fra den baggrund, de kommer med.

– Folkeskolerne i hele kommunen leverer en solid indsats, der danner vores børn, og sender vores unge mennesker videre ud i livet og uddannelser. Det er ikke bare et enkelt års resultat, vi her kan glæde os over – men et samlet kommunalt skolevæsen, der år efter år giver vores børn og unge et godt fundament, siger Ali Yahya, formand for Skoleudvalget.

De seneste 10 år har eleverne på flere af Køge Kommunes skoler samlet opnået et resultat, der i Undervisningsministeriets opgørelse er opgjort som ”over forventet”. Og eleverne på Skovboskolen har nået det flere gange. Men måske endnu vigtigere er der fra skoleåret 2012 – 2013 og frem ikke nogen af Køge Kommunes folkeskoler, der har opnået et resultat, der i opgørelsen, der er vurderet som ”under forventet”.

CEPOS (Center for Politiske Studier) offentliggør hvert år en decideret rangliste over grundskolernes undervisningseffekt. Her er Skovboskolen i forhold til afgangsprøverne i 2022-2023 placeret som nr. 4 af 1.413 skoler. Sct. Nicolai Skole er placeret som nr. 28.

Det er naturligvis ikke faglighed eller karakterer alene, der udgør en god skolegang. Trivsel er et væsentligt parameter, som kommunens skoler arbejder og måler på kontinuerligt.

– Trivsel og faglighed går hånd i hånd. Og en god skole har fokus på begge dele. Jeg er stolt over, at vi i Køge Kommune har folkeskoler, der formår både at få det allerbedste frem i de elever, som de har ansvaret for – og samtidig prioriterer trivslen og klassemiljøet, siger skoleudvalgsformand Ali Yahya.

Kilde.