P-pladser på Bag Haverne forbeholdes timeparkering

Byudviklingsselskabet Køge Kyst administrerer en række midlertidige parkeringspladser i det centrale Køge og på Søndre Havn. Det gælder blandt andet p-pladsen Bag Haverne. Pladsen har i en årrække været opdelt i en zone med timeparkering og en zone for parkering både på timebasis og med parkeringslicens. Fra den 1. september 2023 bliver hele p-pladsen forbeholdt timeparkering. Det er der flere årsager til:

“Licensparkeringen på Bag Haverne ophører af to grunde. Dels ønsker vi at skabe bedre vilkår for de handlende og butikslivet i Køge ved at gøre det nemmere for alle at korttidsparkere centralt i byen i tiden, indtil Bag Haverne skal bebygges, og dels vil vi gerne skabe en meget bedre udnyttelse på tværs af parkeringspladserne. Der er nemlig typisk trængsel på Bag Haverne, mens der blot få hundrede meter derfra er mange tomme pladser, nemlig på Collstropgrunden, der ellers ligger lige over for Køge Station” fortæller projektdirektør i Køge Kyst, Peter Kjølby.

“Vi tror på, at det store areal, som ligger lige over for stationen, kan komme til at gøre meget mere nytte i byen, indtil grunden overgår til byudvikling. Vi ved godt, at nogen bliver skuffede over ændringen, men andre bliver glade over, at det bliver lettere at finde en central p-plads, og ved at justere på vilkårene kan vi samlet set opfylde flere bilisters parkeringsbehov i Køge by” pointerer Peter Kjølby og tilføjer: “Derudover tror vi faktisk, at nogle af de pendlere, som dagligt spadserer mellem den gratis Værftsvej-parkeringsplads og Køge Station, vil kunne se idéen i at holde det tættere på stationen hver dag, hvis de altså bare ved, hvor billigt og nemt det er at parkere med licens på Collstropgrunden. Vi har nemlig indtryk af, at nogen tror, at man kun kan parkere her på timebasis.”

Kampagne og højere bøder

Køge Kyst sætter gang i en markedsføringskampagne, der skal gøre bilister opmærksomme på, at de faktisk kan spare gangtid på daglig basis, samtidig med at de kun skal have mobilen op af lommen én gang, når de parkerer med licens. Prisen for en månedslicens, der både gælder til Collstropgrunden og Køge Kysts parkeringspladser på Søndre Havn, er 200 kr. pr. måned. Vælger man i stedet en årslicens til 2.000 kr., kommer  månedsprisen ned på ca. 167 kr.

Mens parkeringstaksterne er uændrede og i øvrigt på samme niveau som Køge Kommunes takster, hæver Køge Kyst nu prisen for at parkere i strid med reglerne. Kontrolafgiften stiger således pr. 1. september fra 510 kr. til 800 kr. på selskabets p-pladser.

Læs mere om parkering på Køge Kysts p-pladser her.

Collstropgrunden over for Køge Station. Foto: Rune Pedersen, Køge Kyst. Presse.