Køge Kommune oplyser på sin hjemmeside, at det nu er tid til at søge om midler fra Landsbypuljen!

Der kan bevilges tilskud til projekter og/eller aktiviteter i kommunens landsbyer og lokalområder. Det kan eksempelvis være til afholdelse af arrangementer, forskønnelse af fælles områder eller måske til etablering af bålplads, shelterplads, en ny legeplads eller andet, som vil kunne være til gavn for landsbyen/lokalområdet som helhed. Både Landsbylaug, borgerforeninger og andre med relation til kommunens landsbyer kan ansøge om midler fra puljen.

Der kan søges om tilskud til og med den 3. oktober 2023, hvorefter  Klima- og Planudvalget tager konkret stilling til hver enkelt ansøgning – det sker på et udvalgsmøde i starten af november 2023.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af projektet inkl. formål, målgruppe, forventet bidrag til den lokale udvikling, fysisk placering, billeder eller anden visualisering af projektet samt budget med det ansøgte støttebeløb og de forventede driftsomkostninger. Den samlede ansøgning skal sendes til tmf@koege.dk.

Vær opmærksom på, at de projekter, der får tildelt støtte, i nogle tilfælde også skal godkendes af kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, før de kan igangsættes. Projektansøgerne er selv ansvarlige for at indhente de relevante tilladelser, før projektet eller aktiviteten gennemføres.

Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside her.

Foto: ABW