Køge-entreprenørens omsætning er mere end tredoblet og bundlinjen er væsentligt forbedret i seneste regnskab. Samtidig er der positive forventninger til det kommende regnskabsår efter indgåelsen af en stor rammeaftale med Born Fiber.

Efter et coronaramt 2021 er forsyningsentreprenøren LM Gruppen vendt stærkt tilbage med et flot regnskab for det forgangne år. Årets bruttofortjeneste udgør 39 mio.

LM Gruppen Søren Knudsen (Pressefoto)

kr., mod 24 mio. kr. sidste år, mens det ordinære resultat efter skat udgør 11,1 mio. kr., mod 2,9 mio. kr. sidste år. Et resultat ledelsen betegner som tilfredsstillende.

– 2020/2021-resultatet var meget påvirket af corona, da vi måtte sætte vores projekter på pause de første fire måneder af året. Derfor er det meget positivt, at vi i seneste regnskab er tilbage på niveau med rekordregnskabet for 2019/2020. Vi forventede både aktivitetsmæssig og resultatmæssig vækst i 2022, og man må sige, at de forventninger blev indfriet, fortæller Søren Knudsen, administrerende direktør for LM Gruppen.

Særligt på fiberområdet er LM Gruppen vokset det seneste år, hvilket har været med til at løfte årets resultat. Virksomhedens egenkapital udgør nu 19. mio. kr., og selskabet har en soliditetsgrad på 54 %.

Fokus på kerneområder
En del af forklaringen på det stærke regnskab skal findes i LM Gruppens strategiske plan for 2020-2025, hvor man besluttede at afgrænse sig til forsyningsopgaver på de områder, man stod stærkest. Det har blandt andet betydet et fravalg af vandforsyningsopgaver.

– På grund af de store miljøkrav til vandforsyningsopgaver er det et meget ressourcetungt område at arbejde med. Derfor vurderede vi, at det gav bedre mening at holde os til de fagområder, hvor vores gennemtænkte digitale og dokumenterbare løsninger giver mest værdi for både os selv og vores samarbejdspartnere, fortæller Søren Knudsen.

LM Gruppen har derfor fokuseret på fiber, der i mange år har været firmaets spidskompetence, samt el- og fjernvarmeforsyning. Virksomheden vil også fremadrettet fokusere på alle tre områder.

Positive forventninger til 2022/2023
LM Gruppen forventer, at den stærke kurs fra 2022 vil fortsætte i næste regnskabsår. I sommers valgte selskabet at trække sine medarbejdere tilbage fra Tyskland til Danmark for at fokusere sine kompetencer nationalt. Satset bar pote og førte i efteråret til en femårig rammeaftale med Born Fiber om udbygning af den danske fiberinfrastruktur, hvilket giver grundlag for fremtidig optimisme.

– Vores spirende samarbejde med Born Fiber lægger sammen med vores eksisterende samarbejder kimen for fortsat succes. Trods geopolitisk uro, stigende energipriser og truende recession forventer vi derfor en moderat vækst i 2023, fortæller Søren Knudsen.

LM Gruppen vil i det kommende regnskabsår fortsætte samarbejdet med både Global Connect og Born Fiber på fiberområdet samt Kemp & Lauritzen på elforsyningsområdet. Firmaet vil fokusere på sine stærkeste områder for at sikre kontinuitet og vækst i fremtiden, og så forventer man at afsætte flere ressourcer til at tiltrække kvalificerede medarbejdere til den fortsatte udvikling af forsyningsområdet.