I år kan man for første gang søge ind på den skolebaserede læreruddannelse uden at man på forhånd har en aftale om en uddannelsesstilling. Men det haster, og ansøgningsfristen er 15. marts. På den skolebaserede læreruddannelse kombinerer man løn og SU under hele uddannelsesforløbet, oplyser Professionshøjskolen Absalon i en pressemeddelelse.

Flere læreruddannede ud til alle hjørner af Region Sjælland. Det er et af målene med den skolebaserede læreruddannelse, der er en attraktiv uddannelsesmulighed for dem, der gerne vil være lærer i lokalområdet, men som ikke har økonomi til kun at klare sig for SU i fire år. Uddannelsen giver mulighed for at kombinere løn for en tredjedel uddannelsesstilling med SU og er derfor særdeles attraktiv for mange, der ønsker en læreruddannelse.
Centerchef Stina Løvgreen Møllenbach, Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon anbefaler, at man søger denne variant af læreruddannelsen, hvis man har nogle særlige kvalifikationer eller hvis man har erfaring i at arbejde med børn og unge. Uddannelsen er helt oplagt for mange af de vikarer, der i dag er ansat på skolerne og som underviser eleverne uden at have en læreruddannelse.

Lærermangel
Stina Løvgreen Møllenbach håber, at det nye tiltag vil være med til at modvirke manglen på lærere i Region Sjælland. For øjeblikket er det svært at rekruttere tilstrækkeligt med lærerkræfter i Region Sjælland, og statistikkerne peger på, at store årgange af de nuværende lærere vil gå på pension i de kommende år. Helt konkret viser en undersøgelse fra Danmarks lærerforening fra 2016, at samtlige kommuner i Region Sjælland allerede nu oplever problemer med at rekruttere lærere.

Stina Løvgreen Møllenbach siger:
– Alle kan se, at der er behov for nye initiativer, der skal sikre forsyning af uddannede lærere til hele vores store region. Nogle skoler har endnu ikke taget denne mulighed i anvendelse, så måske kan den nye ansøgningsprocedure medføre, at skolerne tager godt imod ansøgere, der er motiverede og parate til at starte på uddannelsen efter sommerferien.

Stina Løvgreen Møllenbach. Foto: Absalon

Kommuner positive
Uddannelsen er blevet taget godt imod af kommunerne og flere af regionens kommuner har allerede indgået aftale med læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon om at udbyde skolebaseret læreruddannelse – heriblandt Guldborgsund, Faxe, Køge, Slagelse og Vordingborg, der siden oprettelsen af uddannelsen har oprettet uddannelsesstillinger. Endnu flere kommuner overvejer at gå med. Kommunerne ser en stor fordel i konceptet. De betaler ikke for uddannelsen, men betaler kun løn i de timer, der leveres i skoleklasserne. Derudover får skolerne en unik mulighed for løbende at få nyeste forskning og friske input fra læreruddannelse og den studerende, der engagerer sig i de udfordringer, der findes på skolen.

Uddannelsesstillinger
”Uddannelsesstillingerne bliver ikke nødvendigvis slået op lige omkring ansøgningsfristen til læreruddannelsen d. 15 marts, og derfor har Professionshøjskolen Absalon besluttet at gøre det muligt at søge ind på den skolebaserede læreruddannelse, selv om man ikke har en ansættelseskontrakt med en kommune i hånden”, siger Stina Løvgreen Møllenbach.

For i sidste ende at blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse skal man naturligvis først formelt optages i henhold til den almindelige procedure. Derudover skal man have en aftale om en uddannelsesstilling hos en kommune. Opfylder man begge dele inden studiestart til sommer, kan man følge undervisningen på den skolebaserede læreruddannelse, som er tilrettelagt, så der er høj grad af kobling mellem teori og praksis.
Da ansøgningsfristen til uddannelsen allerede er den 15. marts, opfordrer centerchefen alle med interesse for skolebaseret læreruddannelse til at søge ind nu. Også selvom man ikke på nuværende tidspunkt har en uddannelsesstilling på hånden. Man risikerer ikke det store ved at søge ind på uddannelsen nu, for skulle det mod forventning ikke lykkes at få en uddannelsesstilling, så vil kvalificerede ansøgere i stedet blive tilbudt en uddannelsesplads på den almindelige læreruddannelse, og så kan man herfra søge de uddannelsesstillinger, der løbende opslås i kommunerne eller man kan selv finde en stilling på en skole, hvor man måske i forvejen har noget vikar-arbejde.

Dygtige studerende
Stina Løvgreen Møllenbach gør opmærksom på, at der stilles store krav til de studerende på uddannelsen:
“At være lærer er et vigtigt job, så vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Som studerende på den skolebaserede læreruddannelse skal man leve op til præcis de samme mål som andre lærerstuderende, og man skal bestå præcis de samme eksamener. Der følges den samme bekendtgørelse, så det er kun tilrettelæggelsen af uddannelsen, der er anderledes. I tilrettelæggelsen kombineres erfaringer med arbejdet på skolen med nyeste teori og metode”.

Og det er ikke kun økonomien, der tiltrækker ansøgere, forklarer Stina Løvgreen Møllenbach:.
– Vi hører, at de studerende er superglade for uddannelsen, og de bliver meget dygtige, fordi de på en meget konkret måde skal forholde sig til teorien fra første dag med det mål at øge elevernes trivsel og læring. Der skabes simpelthen et unikt samspil mellem teori og praksis, som skolerne også har stor glæde af, siger Stina Møllenbach.

Praktisk information
Ansøgningsfrist til skolebaseret læreruddannelse er senest d. 15. marts kl. 12.00. Der søges gennem den koordinerede tilmelding KOT. På Professionshøjskolen Absalon er det Læreruddannelsen Vordingborg, der udbyder skolebaseret læreruddannelse.
Som studerende på den skolebaserede læreruddannelse modtager man løn for ⅓ uddannelsesstilling og kan derudover søge om SU.