Cirka 30 gange om året har Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 sager med hjorte, der er bidt af hunde. I hver fjerde sag går det ud over rålam og kalve fra krondyr. Organisationen opfordrer danskerne til som udgangspunkt at holde hunden i snor i skoven.

Foto ABW

Dyrenes Vagtcentral 1812 modtager hvert år en stribe henvendelser om hjorte, der bliver skambidt af hunde. Indtil december i år har vagtcentralen haft 21 sager om hjorte, der er blevet bidt. Sidste år endte antallet på 37 sager. Sagerne er fordelt over hele landet. Over de seneste fire år har rålam og kalve fra kronvildt tegnet sig for en fjerdedel af det samlede antal bidsager. På baggrund af tallene opfordrer Dyrenes Beskyttelse hundeejere i områder med hjortebestande til at holde ekstra godt styr på deres hunde.

”Selv meget velopdragne og trænede hunde kan ikke modstå fristelsen, hvis de pludselig får øje på en løbende hjort eller hare. Det er hundeejerens ansvar at holde sin hund i snor og forhindre de tilfælde, som vi hvert år ser med hjorte og andre vilde dyr, der bliver skambidt af hunde,” siger Peter Gravlund Nielsen, biolog og projektleder i dyreværnsafdelingen hos Dyrenes Beskyttelse.

Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, at hunde skal være i snor – medmindre der er lokale undtagelsesbestemmelser. Under alle omstændigheder skal hunden føres af en person, som har fuldt herredømme over den. Det er førerens ansvar, at hunden ikke forvolder skade eller er til gene for sine omgivelser. Alligevel kommer frivillige fra Dyrenes Beskyttelse ud til mange sager med tilskadekomne hjorte, hvor løse hunde skambider hjorte og deres lam og kalve.

”Det er vigtigt at holde sin hund i snor, når man går tur, hvor der også lever hjorte. Det fremgår som regel tydeligt af skiltningen, om man skal have sin hund i snor,” understreger Peter Gravlund Nielsen.

Ofte ender sagerne fra vagtcentralen hos beredskabet af frivillige dyrereddere og skytter. I mange tilfælde er det nødvendigt at nødaflive skambidte hjorte for at minimere dyrenes lidelser. I november i år var der en hændelse i en skov ved Hammel Vandværk i Østjylland, hvor to løse hunde skambidte et rålam. Dyrenes Beskyttelse blev tilkaldt, og da skytten ankom til stedet, var hundene i gang med at spise af det endnu levende rålam.

”Vores skytte var rystet over episoden, og lammet var så skadet, at der ikke var andet at gøre end at nødaflive det. Det stod ikke til at redde, og derfor måtte vi afslutte lammets lidelser,” fortæller skyttekoordinator Rolf Nordentoft.

”Det er desværre noget, vi oplever med jævne mellemrum. Det er en velkendt problemstilling, at løse hunde skambider både voksne hjorte, rålam og kalve fra kronvildt. Desværre er det også meget sjældent, at der er andet at gøre end at foretage en nødaflivning i de sager, som vi kommer ud til,” forklarer Rolf Nordentoft

Kilde Dyrenes Beskyttelse.