Klima- og Planudvalget har den 4. maj 2023 besluttet at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 1119 – Nyt byområde på Søndre Havn – SH5 og SH6.

Som en del af det indledende arbejde med lokalplanen afholdes for-borgermøde den 23. maj klokken 18.30 – 20.00 i kantinen på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

På borgermødet vil Køge Kyst præsentere et oplæg til lokalplanarbejdet, et såkaldt prospekt, og der vil blive informeret om den videre lokalplanproces.
Formålet med for-borgermødet er at indhente bemærkninger og synspunkter på et tidligt tidspunkt i processen.
Alle er velkomne!

Køge Kommunes lokalplanportal
www.lokalplaner.koege.dk under fanen UNDER UDARBEJDELSE kan du finde startredegørelsen for lokalplan 1119 i menuen til venstre på lokalplanens egen side. På siden finder du også et link til Køge Kysts prospekt for området med mange flere oplysninger.

Her kan du komme direkte ind og læse startredegørelsen

Kilde.