Køge Kommune har det seneste år afprøvet en ny måde at drive hjemmepleje på, hvor det med faste, selvstyrende teams i høj grad er de samme medarbejdere, der kommer hos borgeren. Evalueringen af projektet viser, at både borgere og medarbejdere oplever en positiv forskel i hverdagen. Derfor skal modellen udbredes til hele ældreområdet.

Foto ABW

I løbet af det kommende år vil alle borgere i Køge Kommune, der modtager hjemmepleje, opleve at det i høj grad bliver de samme medarbejdere, der kommer i deres hjem. Der er nemlig så positive resultater af den gennemførte evaluering af forsøget med faste, selvstyrende teams i hjemmeplejen, at modellen skal udbredes til hele kommunen. Det fortæller formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen:

– Evalueringen af forsøget med de faste teams viser, at den nye måde at drive hjemmepleje på virker. Målsætningerne har været, at borgerne skal opleve, at det i højere grad er de samme medarbejdere, der kommer hjem til borgeren. Det er vores politiske ambition, at borgene skal opleve et godt samarbejde med de medarbejdere, der kommer for at hjælpe og yde pleje. Det er vigtigt for os, at medarbejderne tager udgangspunkt i borgerens ønsker og mål. Og vi kan gennem dette projekt se positive resultater på snart sagt alle parametre, så derfor skal vi videre og implementerer nu modellen i hele Køge kommune, siger han.

Den nye organisering af ældreplejen betyder, at medarbejderne opdeles i mindre teams, hvor der samarbejdes på nye måder på tværs af faggrupper og med visitationen. Forsøget har været gennemført blandt borgere, der modtager hjælp fra Køge Nord hjemmepleje, og ifølge evalueringen oplever borgerne både større tryghed, mere hjælp til selvhjælp, at de og deres pårørende i højere grad bliver inddraget, og at det i større omfang er de samme medarbejdere, der kommer hos dem.

Også tilfredse medarbejdere
Den nye organisering giver medarbejderne større fleksibilitet i arbejdsdagen samtidig med, at det bliver lettere at planlægge hjælpen på tværs af kollegaer og sammen med borgere og pårørende. Som noget nyt er der også ansat fysio- og ergoterapeuter i de lokale teams, som sammen med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og – hjælpere står for rehabilitering og træning, så borgeren bedst muligt kan bevare og forbedre sin livskvalitet. Derudover bliver der tilknyttet faste visitatorer til de nye lokale teams.

– Vi har evalueret projektet ved både at spørge borgere og medarbejdere, og der er en positiv udvikling på stort set alle områder. Borgerne oplever, at det i højere grad er de samme medarbejdere, som kommer og at medarbejderne er gode til at inddrage dem og deres pårørende på en god måde. Medarbejderne oplever, at det er en mere meningsfuld måde at arbejde på, som både skaber mere fleksibilitet og kvalitet i hjælpen til borgeren og samtidig bidrager til et bedre arbejdsmiljø, siger Bent Sten Andersen.

Køge Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelser blandt borgere, en trivselsmåling og interviews med medarbejdere samt inddraget tal og statistik, som vidner om mindre sygefravær og færre opsigelser i perioden.

På baggrund af de positive resultater fra projektet, vil Køge Kommune i løbet af det kommende år arbejde med at udbrede modellen til alle borgere, der modtager syge- og hjemmepleje, rehabilitering og træning i eget hjem.

Køge Kommune har gennemført interview med et repræsentativt udsnit af borgere, der i regi af Køge Nord hjemmepleje har været en del af forsøget med faste, selvstyrende teams. Interviewene er gennemført før forsøget i 2022 og siden i efteråret 2023.

6 ud af 10 oplever, at det oftest er de samme medarbejdere, som kommer  Det er en stigning på 26 procentpoint siden sidste måling

Knap 10 ud af 10 (97%) oplever, at medarbejderen støtter dem, så de kan klare flest mulige dagligdagsting selv  Dette er en stigning på 17 procentpoint

8 ud af 10 borgere oplever, at medarbejderne er gode til at inddrage dem og deres pårørende på den måde de gerne vil have  Dette er en stigning på 20 procentpoint siden sidste måling

95% af borgerne, er trygge ved de medarbejdere, der kommer i deres hjem, Det er en stigning på 9 procentpoint, siden sidste måling i 2022