Køge by har været plaget af lugtgener i løbet af sensommeren, og Køge Kommunes Miljøteam er i fuld gang med at finde ud af, hvor lugten kommer fra. Pilen peger nu på en høj skorsten øst for byen som den primære kilde.

Foto ABW

Køge Kommune har entreret med en privat rådgiver for at finde frem til årsagen til de lugtgener, der hen over sensommeren har været i Køge bymidte. Først fik lugten af os fra diesel, fastlåste bremseklodser og olie Køge Kommunes Miljøteam til at undersøge togene. Tanken var i første omgang, at lugtgenerne kun kom fra toge, der holdt i tomgang på Køge Station. Lokalbanen indskærpede på den baggrund reglerne for at holde i tomgang på Køge Station over for togførerne, og sendte alle lokomotiver en ekstra tur til servicetjek. Men der er flere kilder til lugtgener i spil, viser undersøgelserne.

– Lugten er konstateret op til 500 meter fra Køge Station, hvilket indikerer, at lugten også kommer fra en høj skorsten og ikke kun fra togene. Dette bekræfter Force Technology, som er vores rådgiver i sagen, fortæller leder af Miljøteamet, Susan Bladt.

Lugten er konstateret i uger, hvor vinden er kommet fra øst. Det tyder på, at kilden skal findes øst for byen. Miljøteamet har i samråd med Force Technology fundet en mulig kilde til lugten i en produktionsvirksomhed øst for Køge by

– Miljøteamet har holdt møde med den pågældende virksomhed, som er seriøs og samarbejdsorienteret omkring at afklare problemet. Vi har aftalt med virksomheden, at de hurtigst muligt får foretaget lugtmålinger af et akkrediteret laboratorium. Derudover foretager virksomheden en teknisk gennemgang af hele produktionsapparatet inden udgangen af denne uge. Vores rådgiver fra Force Technology understøtter vores vurdering af, at lugten ikke udgør en sundhedsfare, siger Susan Bladt.

Miljøteamets samlede vurdering er, at den markante lugtgene, som breder sig over et større område i Køge by, primært stammer fra én kilde, men at der er flere små kilder, der også giver anledning til en lokal lugt af diesel. For eksempel har borgere meldt ind til Miljøteamet, at nærliggende skorstene fra brændeovne samt kørsel med gravemaskiner giver anledning til lugt. Derudover kan der stadig forekomme lugtgener fra togdriften, selvom reglerne for tomgangskørsel overholdes, og lokomotiverne er serviceret korrekt.

Kontakt Miljøteamet:

Miljøteamet følger fortsat op på situationen og modtager gerne henvendelser med angivelse af dato og klokkeslæt for start og slut af lugtgenen, som beskrives som en kraftig lugt af os fra diesel blandet med brændt tagpap eller fastlåste bremseklodser. Teamet modtager mange henvendelser og har ikke mulighed for at give alle et særskilt svar.

Miljøteamet kan kontaktes på mail: miljoe@koege.dk og telefon: 5667 2500.

Kilde.