Køge Kommunes plejeboligområde og sygehjemmepleje scorer flot på tilfredsheden. Det viser en ny undersøgelse, som 420 borgere og pårørende har deltaget i.

Ældre i Køge Kommune skal opleve hjælp og omsorg, når de får støtte i hjemmet eller bor i en plejebolig. Derfor har Ældre- og Sundhedsudvalget gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt borgere og pårørende for at måle tilfredsheden inden for kommunens ældrepleje.

420 borgere har deltaget i undersøgelsen, som viser overvejende meget positive resultater. 93% af modtagerne af sygehjemmepleje er tilfredse med tilbuddene fra Køge Kommune, 96% oplever, at personalet taler pænt til dem, og 88% oplever i høj grad, at der bliver lyttet til dem.

– I Køge Kommune skal vores ældre borgere opleve hjælp og omsorg, når de modtager støtte i hverdagen, både i hjemmet eller på plejehjem. De flotte resultater fra undersøgelsen fortæller os, at vi er lykkedes med det. Derfor en stor ros til medarbejdere og ledere for deres arbejdsindsats, siger Bent Sten Andersen, formand for Ældreudvalget i Køge Kommune.

Resultater peger på mulige indsatsområder
Ældre- og sundhedsudvalget har lavet tilfredshedsundersøgelsens som led i udarbejdelsen af Udviklingsplanen for ældreområdet fra 2023 til 2025. Undersøgelsen har givet et samlet billede af borgernes tilfredshed og resultater, som skal bidrage til udviklingen af forskellige indsatser i planen.

Undersøgelsens resultater peger særligt på to mulige indsatsområder, som der skal arbejdes videre med – at få mere tydelighed omkring borgernes behov og et vedholdende fokus på samarbejdet med pårørende.

Fakta om tilfredshedsundersøgelsen

  • For at tegne det fulde billede indgår både kommunale og private leverandører i undersøgelsen.
  • I alt 420 respondenter blev interviewet – fordelt på hhv. 252 borgere, der modtager hjælp og pårørende i sygehjemmeplejen, samt 168 beboere og pårørende på plejecentre.
  • Ca. 40 borgere, der modtager hjælp og 40 pårørende fra de to private leverandører De Glade Vikarer og Solkysten Rengøring blev interviewet.

Pressemeddelelse.

Foto ABW