Det ambitiøse Køge Dige, der skal beskytte boliger for omkring 22.000 mennesker samt mod tab af værdier for op mod 3,9 mia. kr. i tilfælde af stormflod, fortsætter med 26,6 mio. kr. i tilskud fra statslig pulje.

Køge Dige er et af Danmarks største og mest ambitiøse kystsikringsprojekter – og det er også et af de kystsikringsprojekter, der tidligere i år fik del i den 150. mio. kr. store statslige pulje med et tilskud på 26,6 mio. kr. Med det tilskud i ryggen fortsætter projekteringen af det store anlæg, hvor der blandt andet skal udarbejdes en såkaldt miljøkonsekvensrapport, som skal beskrive projektets påvirkning på naturen.

Køge Dige vil blandt andet berøre det såkaldte Natura 2000-område ved Ølsemagle Revle, som er særlig sårbar og beskyttet natur, hvorfor der er stor fokus på at minimere påvirkningen af området.

– Køge Dige er både ambitiøst og kostbart – og samtidig en påtrængende opgave at løse, fordi vi ligger i et højrisikoområde i forhold til at opleve oversvømmelser som følge af stormflod. Derfor er vi naturligvis glade for, at vi er blandt de kommuner, der har fået del i den statslige pulje. Nu fortsætter vi med at projektere, og siden skal byrådet tage stilling til, hvornår selve opførelsen af diget skal tilbage på det budget, som jo kræver en benhård prioritering mellem de større anlægsprojekter, siger borgmester Marie Stærke.

Det statslige tilskud, som Køge Kommune foreløbig har fået del i, skal gå til at medfinansiere den sydlige del af strækningen fra Marinaen og mod syd. Når der forventeligt kommer en ny pulje at søge af, regner Køge Kommune med at søge en ny statslig medfinansiering til den nordlige del af projektet, som strækker sig fra kommunegrænsen og ned til Marinaen.

Diget vil, når det står færdigt, strække sig over det meste af kommunens kyststrækning fra Skensved Å mod nord, ned over Køge Havn og mod Vedskølle Å i syd. Projektet har til formål at beskytte boliger for omkring 22.000 mennesker samt mod tab af værdier for op mod 3,9 mia. kr. i tilfælde af stormflod. I løsningen indgår blandt andet diger, terrænhævninger, en højvandsmur og en port i havnen, der kan lukkes, når der varsles høj vandstand.

Foto ABW

Kilde Køge Kommune.