En række forskellige myndigheder gennemførte onsdag i fællesskab en større kontrol af tunge køretøjer ved Køge.

Foto ABW

I alt 51 tunge køretøjer, 10 varevogne og 2 busser blev onsdag kontrolleret, da Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi onsdag gennemførte en større kontrolindsats ved Nordhøj nær Køge. Ud over politiet deltog også Færdselsstyrelsen, Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet, Toldstyrelsen og Militærpolitiet i kontrollen.

Der var problemer med 21 af de 51 køretøjer. Af de standsede køretøjer var de 19 udenlandske. Af dem var der problemer med de fire.

Der blev skrevet følgende sager:

4 vedr særtransportbekendtgørelsen
1 vedr brug af sikkerhedssele
2 vedr overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen
1 vedr manipulation af hastighedsbegrænser
1 vedr manipulation af kontrolapparat
1 vedr overtrædelse af køre/hviletider
5 vedr fejl ved brug af kontrolapparat
2 vedr lov om godskørsel
5 vedr andre fejl og mangler ved køretøjet
5 vedr vejbenyttelsesafgift
1 vedr andre overtrædelser af færdselsloven

Fem af køretøjerne blev som følge af de konstaterede fejl og mangler indkaldt til syn og en enkelt fik inddraget nummerpladen på stedet grundet diverse fejl og mangler. Også tre anhængere blev indkaldt til syn og to anhængere fik forbud mod at køre videre. Den ene sættevogn manglede en bremsetromle på den ene aksel i venstre side, så der ikke var nogen bremseeffekt på den pågældende aksel. Desuden var der dækskader på to af dækkene med hul ind til ståltrådene i dækket.

En udenlandsk lastbilchauffør blev fundet i besiddelse af en magnet, der var anvendt til manipulation af takografen og hastighedsbegrænseren. Sagen skal nu undersøges nærmere, men chaufføren kan forvente en frakendelse af førerretten i Danmark, samt en bøde til både ham selv og vognmanden.

Dertil kommer de sager, som de øvrige myndigheders kontrol gav anledning til.

Kilde.