I perioden fra den 8. april – 26. april 2024 i tidsrummet kl. 20.00-05.00, udfører Køge Kommune smede- og malerarbejder på cykelbroen over Værftsvej, efter en påkørsel af broen i det nordlige spor.

Arbejdet kan kun udføres fra lift på vejbanen. For ikke at spærre for trafikken i dagtimerne er arbejdet planlagt udført i aften- og nattetimerne fra kl. 20:00 – 05:00 på hverdage. Der vil være støj fra arbejdsvogne, lifte og værktøj. Der arbejdes ikke nødvendigvis i alle timerne, da det er forholdsvis mange, men mindre arbejder der skal udføres. Der er opsat midlertidig signalregulering for afvikling af trafikken i et spor uden om arbejdsarealet.

Det er under hele arbejdet muligt for gående og cyklister at benytte broen.

Kontaktperson på arbejdet er Kim Ryvard, SL-Stålmontage, mobil nr. 28 35 70 35.

Kilde Køge Kommune.