Torsdag 21. december udløber fristen for at anmelde skader i Naturskadebasen efter oktobers stormflod for langt de fleste. Hvis skaden ikke er anmeldt i tide, er det ikke muligt at få erstatning fra Naturskadepuljen.

Foto ABW

Chef for Naturskaderådets Sekretariat, Poul Jensen, siger:

Vi har fået over 3.300 anmeldelser af skader indtil nu. Der har været forholdsvis mange totalskader, og det tegner til at blive den dyreste stormflod i ordningens historie.

Hvis man er ramt af en skade, som Naturskadeordningen skal dække, så er det vigtigt at få anmeldt skaden i Naturskadebasen, før fristen udløber. Kan man ikke selv anmelde den, kan man bede sit forsikringsselskab om hjælp.

To måneder efter, at der er erklæret stormflod i et område, skal skaden være anmeldt i Naturskadebasen, hvis der skal udbetales erstatning. Naturskaderådet erklærede stormflod 21. oktober 2023 i store dele af Danmark og udvidede efterfølgende området to gange. Det betyder, at fristen for at anmelde skader i Naturskadebasen er:

 • 21. december 2023 for de områder, hvor der blev erklæret stormflod 21. oktober 2023. Det vil sige:Jylland: Jyllands kyst fra den dansk-tyske grænse i syd til Snoghøj/Den gamle Lillebæltsbro i nord inklusive Als og øerne i LillebæltFyn, Det Sydfynske Øhav og Langeland: Kysten af Vestfyn fra Den gamle Lillebæltsbro mod syd og den syd-fynske kyst mod øst indtil Svendborgsundbroen og videre afgrænset ved dæmningen/broen via Siø til Langeland. Den sydlige halvdel af Langeland – fra Rudkøbing hhv. Spodsbjerg mod syd, samt hele det sydfynske øhavLolland, Falster, Møn og Sjælland: Lollands sydkyst fra Albuen til Hasselø, Falsters sydlige vestkyst op til Hasselø, Falsters østkyst mod nord til Stubbekøbing. Møn. Sjællands østkyst mod nord fra Kalvehave til Avedøre Holme

  Bornholm: Hele Bornholm

 • 26. december 2023 for de områder, hvor der blev erklæret stormflod 26. oktober 2023. Det vil sige:Kysten mellem Avedøre Holme og Dragør Havn (inklusive Hvidovre og Kalveboderne)
 • 10. januar 2023 for de områder, hvor der blev erklæret stormflod 10. november 2023. Det vil sige:Kyststrækningen mod øst fra Svendborgsundbroen til østlige ende af Frederiksø henholdsvis Skansen på Tåsinge.

Sådan får du erstatning

Tjek, om du er dækket
Du skal opfylde en række krav, før du kan få erstatning fra natur-skadeordningen:

 • Det beskadigede skal være brandforsikret.
 • Der skal være erklæret stormflod i området, hvor skaden er sket.
 • Skaden må ikke være dækket af en anden forsikring.

Anmeld skaden

 • Fristen for at anmelde skaden til Naturskadebasen er to måneder efter, der er erklæret stormflod i det område, hvor skaden er sket.
 • Du kan selv anmelde din skade i Naturskadebasen, eller dit forsikringsselskab kan gøre det for dig.
 • Har du spørgsmål, er det dit forsikringsselskab, der kan svare.

Afvent forsikringsselskabet

 • Det er dit forsikringsselskab, der behandler din sag. Hvis du har skader på både hus og indbo og har husforsikring og indboforsikring i to forskellige selskaber, vil det være selskabet med husforsikringen, som behandler din sag.
 • Du vil blive kontaktet af en taksator, som vil vurdere skaderne. Efterfølgende modtager du en skadesopgørelse, hvor du blandt andet kan se prisen for at genanskaffe indbo og håndværksarbejde, der skal udføres.
 • Da der er kommet rigtig mange anmeldelser af skader, kan der godt gå nogle måneder, før dit forsikringsselskab har afgjort, hvil-ken erstatning du er berettiget til.

Modtag en eventuel erstatning

 • Dit forsikringsselskab tager stilling til, om du er berettiget til erstatning fra naturskadepuljen og i givet fald hvor meget.
 • Det kan være, du kun får udbetalt en del af erstatningen med det samme, og at du først får den resterende del, når du har indsendt dokumentation for, at dine skader er udbedret. Dit forsikringsselskab vil vejlede dig herom.
 • Der er en klar ramme for, hvilke typer indbo og skader du kan få erstatning for, og hvad du ikke kan få erstatning for – eksempelvis er terrasser, joller og haveudstyr ikke dækket. Den fulde ”negativ-liste” findes på Naturskaderådets hjemmeside.
 • Hvis du er uenig i dit forsikringsselskabs afgørelse, kan du klage til Naturskaderådet.

Kilde: Naturskaderådets sekretariat.