Fra i dag er der flere ambulancer på gaden, når regionens nye ambulanceselskab Ambulance Sjælland i samarbejde med Falck står for kørslen. Et stærkere akutberedskab, der skal være springbræt til udviklingen af endnu bedre sundhedstilbud tæt på borgerne.

Pressefoto Region Sjælland

Mindst 8 ekstra ambulancer på vejene i Region Sjælland og ekstra tryghed for borgerne. Der skrues endnu mere op for regionens akutberedskab, når ambulancerne fremover køres af Region Sjællands nye ambulanceselskab Ambulance Sjælland og Falck i fællesskab.

– Et godt og stærkt akutberedskab er helt afgørende for, at vi kan sikre trygheden for vores borgere. Derfor er jeg glad for, at vi kan styrke akuthjælpen yderligere med flere ambulancer, og jeg ser frem til, at vores gode og tætte samarbejde med Falck fortsætter, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

En stor indsats for både at fastholde og tiltrække personale til at betjene bl.a. ambulancerne har betydet, at Ambulance Sjælland og Falck fra 1. februar sammen kan mønstre 732 medarbejdere, hvilket er 50 flere end i 2023. Det betyder samtidig, at der kommer flere ambulancer på gaden.

Udvikle sundhedstilbud tæt på borgerne
I Ambulance Sjælland vil der være fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer, så behandling i stigende grad kan foretages i borgernes eget hjem eller i ambulancen på vej til sygehuset. En af grundene til, at regionsrådet i Region Sjælland i 2020 besluttede at hjemtage dele af ambulancedriften.

– Vi vil styrke og udvikle sundhedstilbuddene tæt på borgerne, også på det præhospitale område, og det er nemmere, når man selv sidder med bag rattet. I Region Sjælland er vi nogle af dem, der løber allerforrest med at skabe løsninger, hvor vi kan behandle vores borgere endnu mere i eksempelvis eget hjem eller på det akutte skadested, så de måske kan undgå en tur på sygehuset, siger Heino Knudsen.

Region Sjællands nye ambulanceselskab Ambulance Sjælland skal køre ambulancerne i de to delområder i Køge og Nykøbing F., mens Falck skal køre i de to øvrige delområder i Holbæk og Slagelse. Delområderne har udgangspunkt i regionens fire akutsygehuse.

Falcks og Ambulance Sjællands ambulancer indgår i ét samlet beredskab, der disponeres af regionens fælles vagtcentral. Det betyder, at det altid vil være den bedst placerede ambulance, der bliver sendt til ulykkesstedet eller den akut syge patient.

Fakta

  • Det samlede antal af medarbejdere tilknyttet ambulancetjenesten stiger med 50 medarbejdere fra Falcks 682 i 2023 til samlet 732 for Falck og Ambulance Sjælland. Det dækker over medarbejdere, der kører ambulancer (ambulancebehandlere, paramedicinere osv.), sygetransport og de såkaldte avancerede ressourcer som f.eks. akutlægebiler og præhospitale vurderingsenheder. Desuden er der lige nu et historisk højt antal ambulancebehandler-elever under uddannelse.
  • Der kommer flere ambulancer på gaden i Region Sjælland. Fra 1. februar 2024 vil der være mindst 8 ekstra ambulancer på gaden sammenlignet med 2023.
  • Ambulance Sjælland kører i helt nye ambulancer, som er udviklet og indrettet sammen med medarbejderne. De nye ambulancer er sat i drift i løbet af uge 4 og uge 5.

Kilde.