Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland og øerne – også uden at skulle eje en bil. Men de almindelige gule Moviabusser og Lokaltog kører af gode grunde ikke overalt og på alle tider af døgnet. Det kalder på nye løsninger. Og en af dem er måske at køre med en nabo eller en anden fra området.

Derfor går Stevns, Faxe og Køge kommuner nu sammen med Movia i et forsøg, som skal styrke samkørsel. Første skridt er netop taget, da der er indgået aftale med Ta’Med, som i de næste to år skal være med til at drive den nye service og udbrede samkørsel mellem borgerne i de tre kommuner.

Mobilitet er et nøgleord for Movia og kommunerne, og som borger skal man kunne bo og arbejde overalt på Sjælland – også uden at have adgang til egen bil. Når det er sagt, så kan bussen eller toget naturligvis ikke altid køre hele vejen til sommerhuset eller helt ud til gården for enden af grusvejen, så der skal tænkes i nye baner, og her er samkørsel en af de aktiviteter, som Movia ønsker at teste.

Derfor lancerer Movia nu sammen med Faxe, Køge og Stevns Kommuner et toårigt forsøg med samkørsel. Første skridt er netop taget, da Movia har indgået aftale med Ta’Med, som de næste to år skal være med til at drive forsøget og udbrede samkørsel blandt borgerne i de tre kommuner. Det betyder blandt andet, at Ta’Med stiller en app til rådighed, hvor chauffører og kunder kan komme i kontakt med hinanden, ligesom der aktivt skal rekrutteres deltagere til samkørsels-ordningen fra eksempelvis uddannelsesinstitutioner, virksomheder, landsbyer og lokalforeninger. Det sidstnævnte går for alvor i gang i løbet af sensommeren 2022.

Stor uudnyttet ressource
Hver dag kører der omkring to millioner tomme bilsæder rundt på de sjællandske veje, hvilket er en enorm uudnyttet mobilitetsressource i transportsystemet. Den nye service, som skal køre som forsøg i to år, skal være med til at give svar på, hvordan denne ressource kan komme i spil til gavn for mobiliteten i landområderne og samtidig være med til at begrænse trængslen til og fra de største byer og i Køge Bugt korridoren generelt.

At det netop er de tre nævnte kommuner, der er med i samkørsels-forsøget, er ingen tilfældighed. Kombinationen af et stort sammenhængende opland og en af landets absolut største pendlings-korridorer til og fra København, betyder, at det er oplagt at lave forsøg med øget samkørsel borgerne imellem i netop dette område, hvor der også ligger et stort parkér- og rejs anlæg ved stationen Køge Nord.

“En nyttig og spændende forsøgsperiode bliver skudt i gang. Det har kæmpe potentiale for at gøre arbejdsmarkedet endnu mere tilgængeligt for alle borgere, der bor i de mere tyndt befolkede områder i vores kommuner. Jeg håber virkelig, at mange vil synes om denne mulighed for at hjælpe hinanden, og samtidig gøre noget ved det ressourcespild, det jo også er, at der kører biler rundt, som sagtens kunne have flere personer med”, siger Ole Vive, der er borgmester i Faxe Kommune.

“Stevns er en kommune med mange pendlere og trængselsproblemer på vejene, og i en tid med store klimaudfordringer og stødt stigende energipriser, giver det derfor kun god mening at udnytte den ledige kapacitet i bilerne endnu bedre. Jeg glæder mig til, at det nye initiativ kommer i gang og håber, at mange tager imod det”, fortæller Stevns Kommunes borgmester, Henning Urban Dam Nielsen.

“Samkørsel er en form for nytænkning af måden, vi transporterer os selv på, som giver rigtig god mening. I Køge Kommune har vi en ambition om at være klimaneutrale i 2050, og i den målsætning spiller transport en stor rolle. Så vi er glade for at være med i et forsøg, som forhåbentlig kaster positive resultater af sig for både klimaet og de mange mennesker, som i dag kører den samme vej på samme tid i hver deres bil med alt for mange tommer sæder”, lyder det fra Lene Møller Nielsen, der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune.

“I Movia mener vi, at man skal kunne bo og arbejde på hele Sjælland og på øerne – også uden at have en bil. Men vi ved også, at bussen og toget ikke altid slår til. Derfor har vi brug for løsninger, som kan tage over, når bussen og toget ikke kan løfte opgaven. Det er det, vi nu sammen med de tre kommuner forsøger at sætte skub i med en løsning, som gør det nemmere at rejse sammen i området og give eller få et lift”, siger Per Gellert, der er plandirektør i Movia.

Movia har sammen med kommunerne på Sjælland og øerne hele tiden fokus på at forbedre mobiliteten for borgerne i såvel i byer som på landet. Kombinationen mellem samkørsel og kollektiv transport er et forholdsvis nyt instrument, som der skal høstes erfaringer med. Det skal forsøget med den nye service hjælpe med, og ambitionen er, at erfaringerne bliver så gode, at ideen på sigt kan udbredes som endnu et transport-tilbud til flere kommuner i Movias område.

Fakta om forsøget
Forsøget løber i to år og forventes at være i gang i sensommeren 2022. Region Sjælland bidrager til finansieringen af samkørsels-forsøget. Ta’Med er blevet valgt som samkørsels-operatør for forsøget efter et offentligt udbud og skal blandt andet stå for den digitale platform, hvor chauffør og passager kan at komme i kontakt med hinanden. Det er bilisternes organisation FDM, der står bag Ta’Med.

Forsøget har særligt fokus på:
at styrke samkørslen omkring uddannelsesinstitutioner, virksomheder og i landområder. at udvikle og udbrede kendskabet til samkørsel, så flere borgere benytter samkørsel i en kombination med rejser med bus og tog. at rekruttere og fastholde både chauffører og passagerer, så samkørsel bliver et attraktivt mobilitetstilbud i de tre kommuner, mens projektet kører.

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen