For at reducere energiforbruget har byrådet beslutte, at Køge Kommune nu slukker for hver tredje gadelampe. Der er ikke mulighed for at ændre på, hvilke lamper, der bliver slukket.

For at spare på energien har byrådet besluttet, at hver tredje belysningsmast på både private fællesveje og offentlige veje samt stierne i Køge Kommune slukkes. Det betyder, at borgerne mange steder vil opleve slukkede lysmaster og dermed områder, der ikke er oplyst.

I Køge Kommune er der mere end 17.000 gadelamper, så det har været et stort puslespil at lægge – og derfor er det besluttet ikke at tilbyde at ændre på, hvilke lamper der forbliver tændt og hvilke, der vil være slukket resten af året af sparehensyn.

Helt konkret bliver strømforsyning til hver tredje belysningsmast afbrudt. Arbejdet vil foregå fra midten af februar og frem til medio marts, hvor afbrydelse af hver tredje lampe forventes gennemført.

Tiltaget gælder som nævnt for private fællesveje og offentlige veje samt stierne i Køge Kommune – med undtagelse af strækninger med luftledninger på Vordingborgvej, Ringvejen og Københavnsvej, hvor udgifterne forbundet med en afbrydelse af hver tredje lampe er større end gevinsten.

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager bliver der heller ikke ændret i belysningen ved signalanlæg, fodgængerfelter og rundkørsler.
Hvis man oplever, at gadelamper – udover dem, der planmæssigt er slukket – ikke virker, er en anmeldelse i app’en Tip Køge den bedste og hurtigste vej til at gøre belysningsoperatøren opmærksom på problemet.

Den reducerede gadebelysning skulle være trådt i kraft allerede før jul, men det viste sig teknisk mere kompliceret at koble hver tredje lampe fra systemet.
Tiltaget gælder foreløbig til og med 2023.

Foto ABW

Kilde Køge Kommune.