Med Planstrategi 2023 sætter byrådet en ambitiøs politisk retning for, hvordan Køge Kommune skal planlægge i fremtiden. Naturen og den grønne omstilling har et stort fokus i den planstrategi, der nu er sendt i høring.

Foto ABW

Hvordan skal Køge Kommune udvikle sig? Det kan man blive klogere på i Køge Kommunes nye planstrategi. Planstrategien lægger rammerne for hele kommunens udvikling, og det forslag, der netop er sendt i høring, har et stort fokus på klima, natur og grøn omstilling.

Der er nemlig rift om arealerne i Køge Kommune – ikke mindst når det handler om den natur, som vi gerne vil både benytte og beskytte. Den nye planstrategi udstikker rammerne for hensyn og prioriteringer i fremtidens udvikling af kommunen – såvel det åbne land som byområderne.

Strategien sætter også linjen for, hvordan vi skal anvende de arealer, der er til rådighed og hvilke dilemmaer og potentialer, der kræver særlig opmærksomhed. En særlig del af strategien handler om behovet for flere, større, sammenhængende områder, hvor naturen kan sprede sig – til gavn for både dyr og mennesker.

– Vi er beriget af meget natur i vores kommune, og den skal vi værne om. Den skal både benyttes og beskyttes til gavn for generationer fremover. Samtidig skal vi i vores by- og boligprojekter sikre, at vi alle sammen gør os umage med at belaste klimaet mindst muligt. Det kræver nye tilgange til det at bygge og udvikle, siger borgmester Marie Stærke.

Ambitionerne handler blandt andet om at påvirke byggeriets CO2-aftryk gennem regulering af materialevalg og ved at udvikle bydele i nærheden af kollektiv transport samt at prioritere god cykel- og ganginfrastruktur, så behovet for at transportere sig i bilen på de kortere ture bliver mindre.

Planstrategien er opbygget med tre temaer med hver sin fortælling og politiske målsætninger:

•    Natur og landskaber
•    Balanceret boligudvikling
•    Det levede liv

Man kan læse meget mere om strategiens tre hovedtemaer og de konkrete målsætninger på planstrategi.koege.dk

Planstrategien er i otte ugers offentlig høring fra den 20. december 2023 til den 18. februar 2024.
Eventuelle nye input fra den offentlige høring kan indarbejdes i den endelige version af Planstrategien, som forventes godkendt på byrådsmødet den 2. april 2024.

Kilde.