På kanten mellem land og by vil en ny, mangfoldig og bæredygtig bydel i Køge Kommune se dagens lys. Helhedsplanen for Ravnsborg Enge er nu vedtaget – den vil være grundlaget for det nye boligområde, og når den første lokalplan skal udarbejdes, vil der blive inviteret til borgermøde.

Ravnsborg Enge er navnet på den nye bydel, der med sin skønne placering i Hastrup Øst mellem den sydlige udkant af Køge by og åbent landskab bliver hjemsted for mange nye Køge-borgere i fremtiden. Byrådet har netop vedtaget den helhedsplan for området, som tegner de store linjer op for omkring 500 boliger fordelt i fire forskellige småbyer med mangfoldighed og bæredygtighed som kendetegn.

Ravnsborg Enge bliver et grønt boligområde med en blanding af rækkehuse, fritliggende huse og enkelte etageboliger opdelt i nabolag med mindre boligklynger med mulighed for private haver, gårdrum og fælles offentlige friarealer – og med kort afstand til både skoler, institutioner og idrætsfaciliteter.

– Jeg er meget glad for, at vi nu har en helhedsplan klar for Ravnsborg Enge, som med sin skønne beliggenhed bliver et bæredygtigt boligområde med plads til både fællesskabet og til det private. Med plads til både børn og seniorer og dem midt i mellem. Der bliver bygget boliger i forskellige størrelser, med forskellige ejerforhold og i forskellig prisklasse, så Ravnsborg Enge bliver en bydel for alle. Jeg ser frem til at følge den fortsatte udvikling af området, siger borgmester Marie Stærke.

Tre bæredygtigheder
Høje ambitioner for bæredygtighed vil præge udviklingen af Ravnsborg Enge. Udover den økonomiske bæredygtighed med forskellige boligtyper i forskellige prislejer og ejerformer, vil der i forhold til den miljømæssige del blive stillet krav til materialer, certificering og solceller, hvor det giver mening. Udviklingen af Ravnsborg Enge vil have fokus på store grønne og blå fællesområder, som tager afsæt i områdets eksisterende terræn og landskabelige kvaliteter. I forhold til den sociale bæredygtighed vil fællesskabet blive prioriteret højt.

En spændende del af Ravnsborg Enge er det eksperimenterende bæredygtige boligområde mod nord, hvor Køge Fællesjord udvikler et Living Lab. Under navnet ‘Tiny Varigheden’ vil små bæredygtige boliger spire frem for beboere, der vil eksperimentere med bæredygtige livsstile.

Borgerinddragelsen
Den helhedsplan for området, der nu er vedtaget, skal danne rammerne for den fortsatte udvikling, som skal inddrage borgerne. Næste skridt i processen er udarbejdelsen af en lokalplan, som vil omfatte både et forudgående borgermøde og dernæst den almindelige høringsproces.

Når planlægning og byggemodning er gennemført, står privat bygherre for opførelse af boliger og salg af byggegrunde.

Foto ABW

Kilde.