Det sjette og sidste broelement til gangbroen til den nye Køge Nord Station blev 21. august monteret færdigt, da det efter planen blev hejst på plads hen over den kommende højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted.

Foto: Banedanmark

Dermed er de i alt seks broelementer på plads, og den 225 meter lange gangbro bliver fremover et trafikalt knudepunkt, der leder passagerer fra S- og fjernbane og omvendt.

“Det er en stor milepæl, at vi har samlet hele gangbroen færdig. Det har været et kompliceret arbejde at hejse broelementer på over 100 tons hen over Danmarks mest travle motorvej, men montagen af de sidste elementer er gået helt efter planen,” siger Bjørn Lykke Jensen, projektleder i Banedanmark.

“Nu har vi selve skallen på plads til den nye gangbro, og der forestår nu et større arbejde med at svejse elementerne sammen og lukke hullerne i skallen ved samlingerne.”

Derudover monteres glasfacader på ydersiden af gangbroen, og der sættes trapper op og etableres elevatorer.

Herefter går man i gang med indretningen, hvor blandt andet belysning, træbeklædning og bænke installeres og sættes op.

Byggeriet blev påbegyndt i juli 2016 og stationen forventes at stå klar i forbindelse med åbningen af Den nye bane København-Ringsted i maj 2019.

Gangbroen skal gøre det muligt hurtigt og enkelt at skifte mellem S-banen på den sydlige side af Køge Bugt Motorvejen og den nye bane mellem København og Ringsted på den nordlige side af motorvejen.

Fakta
• Køge Nord Station bliver en ny port til København for de 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.
• Anlægget af Køge Nord Station omfatter en 225 meter lang gangbro med dertilhørende rulletrapper, trapper og elevatorer samt perroner på fjernbane og S-bane. Dertil bygges et stort Parkér og Rejs-anlæg ved stationen.
• Gangbroen består af i alt seks stålelementer, som i gennemsnit er 10 meter brede, 30-40 meter lange og måler knap 3 meter i højden.
• Stationen er designet af COBE og Dissing+Weitling i samarbejde med COWI, og hovedentreprenør er Bladt Industries A/S