Regionsrådet i Region Sjælland vil fremtidssikre regionens fire akutsygehuse og skabe grundlaget for fortsat udvikling af sygehusene til gavn for borgerne og medarbejderne. Der lægges op til en fusion mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus. Nu inviteres medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere til dialog.

Foto ABW

Om man er patient i Nakskov, Næstved, Køge eller Kalundborg. Om man er multisyg og fejler flere ting samtidig, eller om man er i kontakt med sundhedsvæsenet for første gang. Alle borgere i Region Sjælland skal opleve samme høje kvalitet i behandlingen og have et sammen­hængende patientforløb.

For at sikre det traf Regionsrådet tirsdag 6. juni en sindet beslutning om at gennemføre en plan for ”Bæredygtige akutsygehuse – Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen”.

Næste skridt: Dialog
– Vi vil i den kommende tid inddrage medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere i arbejdet for at skabe de bedste løsninger. Det skal være med til at sikre, at vi med ”Bæredygtige akutsygehuse” også i fremtiden kan sikre høj kvalitet i behandlingen, nære tilbud til borgerne samt attraktive arbejdspladser og stærke faglige miljøer for personalet, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Med bæredygtighed mener regionen faglig, ressourcemæssig og organisatorisk bæredygtighed. Det handler blandt andet om at sikre robuste faglige miljøer og udvikling af medarbejdere, styrke rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere og ikke mindst sikre et endnu bedre samarbejde på tværs af hele regionen med fælles ansvar for behandlingen af regionens borgere.

Ambitioner for fremtidens sundhedsvæsen
– Vi vil skabe bæredygtige akutsygehuse, forstået på den måde, at vi vil ruste vores fire akutsygehuse til at løse de udfordringer, som vi har nu og ser ind i de kommende år. Vi går i en helt ny retning og finder nye løsninger. Vi vil ikke vente på kommissioner. Vi vil tage ansvar for vores patienter og personale, siger udvalgsformand Anne Møller Ronex, formand for sygehusudvalget.

Bliv klogere på bæredygtige akutsygehuse, og hvad det betyder for dig

Regionen går nu forrest for at finde holdbare løsninger på rekrutteringsudfordringer, ulighed i sundhed og stærke faglige miljøer. For ambitionen er, at akutsygehusene i Region Sjælland skal være attraktive arbejdspladser med et højt fagligt niveau. Til glæde for borgerne i hele regionen.

– Vi skal sikre, at alle kan få den gode trygge behandling, når der er brug for det. Uanset hvem man er. Uanset hvor man bor. Vi skal sikre fire stærke akutsygehuse i Region Sjælland – i Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing F. – også i fremtiden, siger Heino Knudsen.

Styrkelse af Nykøbing F. Sygehus
En del af planen for at styrke regionens akutsygehuse er at samle Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus under en fælles sygehusledelse.

– Hvis vi ikke i tide handler på den virkelighed, vi står i, så vil vi langsomt se Nykøbing F. Sygehus lide en stille død på grund af stigende mangel på personale. Det kan vi ikke leve med. Vi vil fortsat investere i Nykøbing F. Sygehus – Regionsrådet har for nyligt besluttet at bygge nyt i Nykøbing for mere end 500 millioner kroner – så vi også i fremtiden kan sikre alle vores borgere god behandling af høj kvalitet.

Endelig beslutning i august
Regionsrådet træffer den endelige beslutning på næste regionsrådsmøde 22. august om vision for bæredygtige akutsygehuse. Region Sjællands akutsygehuse er: Holbæk Sygehus, Slagelse Sygehus, Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital i Køge.

FAKTA – Bæredygtige akutsygehuse
Udviklingsprogrammet ”Bæredygtige akutsygehuse – Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen” lægger op til flere konkrete ændringer i regionens sundhedsvæsen, blandt andet at:

  • Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus fusioneres ledelsesmæssigt og organisatorisk. Nykøbing F. Sygehus vil efter fusionen fortsat, som det beskrives i Sygehusplanen 2010, være et akutsygehus og modtage ligeså mange patienter, som det gør i dag
  • De fire akutsygehuse i regionen skal tage ét fælles populationsansvar – det vil sige ansvar for behandlingen af hele befolkningen i hele regionen
  • Der oprettes styrkepositioner indenfor medicinske specialer på tværs af sygehusene. Alle styrkepositioner skal være organiseret på to af regionens sygehuse, der sammen har det fælles populationsansvar og ansvaret for at lede og udvikle specialet for hele regionen.

Pressemeddelelse.