Det er ved at være sidste chance for at ændre i forskudsopgørelsen for 2024, hvis det skal slå igennem ved første lønudbetaling. Allerede nu har flere end 250.000 borgere opdateret oplysningerne om rentefradrag.
Foto ABW

Siden forskudsopgørelsen åbnede i november, har knap 1,2 mio. borgere været inde i TastSelv på skat.dk for at ændre i deres oplysninger for 2024. Det viser den seneste opgørelse, som Skattestyrelsen foretog ved årsskiftet. Ser man alene på felterne 481 og 483 i forskudsopgørelsen, der vedrører renter fra banker og realkreditinstitutter, er der flere end 250.000 borgere, der har foretaget en eller flere justeringer. Det er 14.000 flere end i samme periode sidste år.

–  At vi har lavet 1,2 mio. nye forskudsopgørelser viser, at borgerne har taget imod vores opfordring til at tjekke og justere deres oplysninger, hvis der har været ændringer i deres hverdag eller økonomi. Det, synes jeg, er positivt. Samtidig glæder det mig, at borgerne også har været opmærksomme på at få opdateret deres rentefradrag, som jo for manges vedkommende er blevet ændret i løbet af efteråret og vinteren, hvor der f.eks. har været stor aktivitet på boligmarkedet, siger fungerende fagdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen, der dog også kommer med en opfordring:

– Når det er sagt, kan der være en eller flere derude, der endnu ikke har opdateret deres renteoplysninger for 2024. Men hvis man gerne vil gøre brug af sit fradrag allerede fra årets første lønudbetaling, er det nu, man skal få det ordnet.

Skattestyrelsen får automatisk oplysninger om borgernes indkomst, lån og renter fra landets banker og realkreditinstitutter til brug for årsopgørelsen. Men hvis der er foretaget ændringer eller omlægninger af lånene, der kommer til at påvirke økonomien i 2024, skal borgerne selv sørge for at tilpasse oplysningerne i forskudsopgørelsen i TastSelv på skat.dk.

Flest ændringer foretaget i feltet for indtægt
Ses der på de samlede ændringer, der er foretaget fra åbningen af forskudsopgørelsen frem til 31. december 2023, er det i felt 201 for lønindkomst, hvor flest borgere har været inde at rette. Her har flere end 400.000 borgere justeret deres forventede indtægt for 2024. Det er en stigning på godt 22.000 borgere i forhold til samme periode i 2023.

– Det er forventeligt, at det er på indtægtsfeltet, at vi ser flest ændringer. Det kan være jobskifte, studiestart- og ophør eller overgangen til pension, der påvirker den forventede årsindkomst. Så har man allerede nu en forventning om, at 2024 vil byde på ændringer her, er det klogt at opdatere sine oplysninger, så man løbende betaler den rigtige skat, siger Jan Møller Mikkelsen.

Skattestyrelsens opgørelse viser desuden, at knap 167.000 borgere ved udgangen af 2023 har opdateret deres oplysninger om befordring, og knap 68.000 har ændret i feltet for virksomhedsoverskud. Begge steder ses der en mindre stigning i antallet af ændringer i forhold til forrige år.

Ændringer til forskudsopgørelsen for 2024 skal typisk foretages inden den 20. januar, hvis justeringerne skal slå igennem til årets første lønudbetaling. Forskudsopgørelsen kan rettes løbende gennem året, så den passer med de ændringer, der kan opstå i økonomi og hverdag.

Læs mere og ret forskudsopgørelsen på skat.dk/forskud

Kilde.