Natur og udeliv. Rum for bevægelse. Og den første ven for livet. I Børnehuset Ravnsborg skal de yngste borgere få en god start på børnelivet. Efter planen åbner dørene i dagtilbuddet for nye vuggestue- og børnehavebørn til august.

Pressefoto

Lige nu er byggeriet i fuld gang på Ravnsborgsvej, hvor en jordbunke skal forvandles til en legeplads og tomme lokaler fyldes med liv og leg. Det nye dagtilbud, Børnehuset Ravnsborg, vil efter planen slå dørene op 15. august 2023.

Børnehuset Ravnsborg bliver bygget til 114 børn, som fordeles på 4 vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper, der får hver sin indgang og legeplads. Desuden vil de små få glæde af et stort krea-rum, et pædagogisk køkken og en børnescene. Stuerne bliver åbnet i takt med, at børnehuset bliver fyldt op med børn.

Den første ven for livet
Erfaringer fra corona-perioden viser, at børnene trives bedre i mindre grupper. Det er en tankegang, som man i Børnehuset Ravnsborg ønsker at holde fast igennem et særligt fokus på at danne små fællesskaber og opdelinger på tværs af blandt andet alder. Desuden skal børnehusets hverdag være præget af leg og bevægelse, som inspirerende ude- og indeområder skaber rum for.

– Starten på børnelivet i vores dagtilbud indebærer store milepæle for vores små borgere. Det er her, børnene får deres første venner – måske venner for livet – her, de får deres første nære voksenkontakter uden for hjemmet. Jeg er sikker på, at Børnehuset Ravnsborg og vores dygtige pædagoger kommer til at skabe de bedste rammer for leg, læring, tryghed og nye relationer, siger Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget.

Lige nu kan forældre skrive deres børn op til det nye dagtilbud. Opskrivningen foregår via minpladsanvisning.dk.

Kilde Køge Kommune.