Region Sjælland skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om den nye iltmåler:

O2matic hedder 10 nyindkøbte robotter, der automatisk regulerer iltindholdet i covid-patienternes blod på Slagelse Sygehus.

Ilt måler til COVID-19 patienter, foto: Region Sjælland

På covid-afsnittet på Slagelse Sygehus har personalet fået 10 nye kolleger. Det er iltmålingsapparaturer, der via en lille fingerscanner løbende overvåger og justerer patienternes iltindhold i blodet.

“Normalt skal personalet regulere værdier på lungepatienter løbende – afhængig af patientens tilstand kan det svinge fra to gange i døgnet til to gange i timen. O2matic overvåger og regulerer konstant iltindholdet, så det hele tiden er inden for den ønskede værdi, og det skaber både tryghed for patienten, og det letter noget af arbejdsbyrden for os som personale,” fortæller Martin Duborg Toftvad, sygeplejerske på corona-afsnittet på Slagelse Sygehus.

Han arbejder til daglig som sygeplejerske på Lungemedicinsk Afsnit på Næstved Sygehus, men er pt udlånt til covid-afsnittet i Slagelse. Han er dermed blandt brugerne af de nye O2matic-robotter, og han er glad for den automatiske regulering frem for traditionelle iltmålere, der kun viser iltniveauet på en skærm.

“Covid-patienter er ofte hårdt ramt på luftvejene, og hvis ikke iltniveauet er, hvor det skal være, kan det resultere i åndenød og i værste tilfælde gå ud over hjernen og i sidste ende medføre dødsfald. Derfor er det ikke unormalt, at patienternes iltniveau tjekkes hyppigt døgnet rundt,” forklarer Martin Duborg Toftvad, og fortsætter:

“O2matic-robotterne medvirker med den konstante, automatiske regulering til færre udsving og dermed en bedre oplevelse for patienten, lige som de færre antal besøg af personalet helt lavpraktisk giver bedre ro til at sove.”

– Vi bruger nytænkning til at løse nye problemer

Niels Reichstein Larsen, sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, har stort fokus på, at vi skal bruge nytænkning til at løse nogle af de problemer og udfordringer, vi støder på:

“Det her er et godt eksempel på, at når man tør at tænke nyt og innovativt, så får man også spændende og brugbare løsninger. På vores sygehuse bruger vi nytænkning til at løse nye problemer. Det kræver først og fremmest et personale, som godt tør kaste sig ud i det ukendte – og det tør de fordi, de er sikre i deres faglighed,”.

O2matic-robotterne er allerede taget i brug og gør gavn for både patienter og personale på Slagelse Sygehus.