Nyt inspirationskatalog viser muligheder for mindre trængsel i Køge

Køge Kommune og Movia har med inspiration fra det internationalt anerkendte BRT-koncept udarbejdet en række forslag til, hvordan borgerne kan få kortere rejsetid og nemmere adgang til kollektiv transport. Samarbejdet har resulteret i et inspirationskatalog, som vil kunne anvendes i fremtidig planlægning.

Movia har sammen med Køge Kommune undersøgt, hvordan borgerne i Køge vil kunne få mere ud af den kollektive transport. Undersøgelsen tager udgangspunkt i det internationalt anerkendte BRT-koncept (Bus Rapid Transit), som kort sagt handler om mere bæredygtig busdrift med bedre fremkommelighed for topmoderne busser på gummihjul.

Mulighedsstudiet peger på løsninger, som ville kunne forbedre eksempelvis linje 101As fremkommelighed i en korridor mellem Køge Gymnasium og Ølby Station over Køge Station, så det kunne blive lettere at komme til og fra stationen.

Med løsninger som særlige busbaner og signalprioritering af busserne på udvalgte strækninger, vil busserne kunne komme uden om den trængsel, der ellers er medvirkende til længere transporttid og forsinkelser i den kollektive transport.

Et af de steder, hvor bussen typisk oplever trængsel, er på Stensbjergvej, hvor der på delstrækninger kunne være mulighed for at lade bussen køre i egen bane og med eget signal i lyskrydsene.

Inspirationskataloget viser også, at en opgradering af stoppestedsmiljøerne medvirker til at synliggøre den kollektive transport, forbedre adgangsforhold og give bedre ventefaciliteter for passagererne med god sammenhæng til det omkringliggende bymiljø i forhold til stiforbindelser og placering af stoppestederne. God sammenhæng mellem byrum, stoppesteder og byudvikling omkring stoppestederne kan tiltrække flere kunder til den kollektive transport. Hvis flere transporterer sig sammen er det til gavn for klimaet, og kan give mindre trængsel på vejene.

“Samarbejdet med Køge Kommune om at udvikle mulige løsninger i den kollektive transport med inspiration fra BRT-konceptet viser, at vi kan rykke rigtig meget i fællesskab og oveni købet med et bidrag til den grønne omstilling. Og det viser helt konkret, hvordan et tæt samarbejde mellem kommuner og regioner og Movia potentielt kan føre til mere effektiv og let tilgængelig mobilitet til borgere overalt på Sjælland,” siger Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia.

Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune, Lene Møller Nielsen, er glad for den inspiration, der er at hente i det nye katalog:

“BRT er et spændende koncept, som bestemt kan være værd at skele til i udviklingen af den kollektive transport i fremtiden. Der ligger ikke konkrete planer i den retning endnu, men vi er blevet klogere og har fået et idékatalog, som kommer med interessante konkrete anvisninger til, hvordan en del af den trængsel, som præger Køge Kommune mange steder, kan løses. Idekataloget vil naturligt kunne indgå i en muligt kommende mobilitetsplan for Køge Kommune,” siger hun.

Læs mere om de BRT-inspirerede løsninger i Køge – mulighedsstudie

De BRT-inspirerede tiltag i Køge er et af flere BRT-inspirerede samarbejder med sjællandske kommuner om at forbedre fremkommeligheden ved at få flere til at benytte kollektiv transport. Movia har også etableret samarbejder med kommunerne i Helsingør, Ringsted, Hillerød og Holbæk. Læs mere om BRT her 

 

Krediteres: Movia / Urban Power