Et nyt signalanlæg i krydset mellem Ringvejen og indkørslen til Musikskolen og Køge Idrætspark vil gøre det mere sikkert at færdes i trafikken omkring Køge Idrætspark for især de bløde trafikanter. Arbejdet begynder nu, og anlægget forventes at stå færdigt i slutningen af juli måned.

Foto ABW

Det skal være slut med bløde trafikanter, der snor sig ind og ud mellem bilerne i forsøg på at komme over Ringvejen til Musikskolen, Køge Idrætspark eller et af de dagtilbud, som ligger i området. Et nyt signalanlæg i krydset Ringvejen og Ved Stadion med såvel fodgængerfelter som dobbeltrettede cykelstier står nemlig klar efter sommer – og etableringen begynder allerede nu.

Som en del af etape II af moderniseringen af Køge Idrætspark blev det nemlig besluttet at øge trafiksikkerheden omkring området – et punkt, som det nye lyskryds er første eksempel på: – Der er heldigvis rigtig meget aktivitet på Køge Idrætspark alle ugens dage, hvor både voksne og børn, elite og bredde, bruger de forskellige faciliteter. Det skal også være sikkert for både de udøvende og tilskuerne at komme til og fra aktiviteterne. Mange krydser i dag Ringvejen på en måde, der bestemt ikke er sikker, så derfor etablerer vi nu et lyskryds, som gør færdslen langt mere tryg for både cyklister og gående, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen.

Inde på Køge Idrætspark er der fortsat en række byggeprojekter, som betyder, at midlertidige løsninger er nødvendige – herunder ved etableringen af en dobbeltrettet cykelsti inde på området. Der vil således midlertidigt blive opsat betonelementer, som skal sikre, at de bløde trafikanter bliver adskilt fra bilerne.

Der vil blive opretholdt kørsel i begge retninger under etableringen af lyskrydset, men der kan dog blive risiko for kødannelse – det vil der blive skiltet med i begge retninger.

Mens lyskrydset på Ringvejen altså er første skridt i at øge trafiksikkerheden ved adgangen til Køge Idrætspark, er det planen, at der senere på året vil blive etableret endnu et lyskryds i området, nemlig ved indkørslen på Stensbjergvej.

Kilde.