I foråret fik den sydlige del af Ivar Huitfeldtsvej et nyt banehegn og beplantning, og nu er den nordlige strækning langs Køge Station forsynet med et blivende hegn i grafitgrå metal langs perronerne.

Efter en længere periode med byggepladshegn, der adskilte Køge Station fra Ivar Huitfeldtsvej, har strækningen nu fået sit blivende udtryk med et helt nyt hegn i grafitgrå metal. Hermed har Køge Kyst afsluttet arbejdet med at etablere en permanent afskærmning mellem jernbanen og den centrale hovedfærdselsåre.

På hele den sydlige strækning af Ivar Huitfeldtsvej, hvor der ikke er perroner langs vejen, blev Køge Kyst tilbage i foråret færdig med at montere et traditionelt banehegn i stål som erstatning for det midlertidige byggepladshegn, og langs det nye hegn blev der plantet fjeldribsbuske. I samme periode plantede Køge Kyst også seks allétræer i granitbelægningen langs stationen, hvor det nye hegn netop er kommet op.

Arbejdet med nyt hegn og beplantning ligger i forlængelse af, at Køge Kyst i 2014 omlagde Ivar Huitfeldtsvej til en ny placering tættere på jernbanen for at give plads til det nye byggeri i Stationsområdet. I de senere år har selskabet blandt andet etableret heller og fodgængerfelt, ny LED-gadebelysning og en rundkørsel i svinget mod Fændediget i syd til forbedring af trafiksikkerheden.

Kilde. 

Foto ABW