Fødevarestyrelsen har på ny testet økologiske æg. Analyserne viser, at indholdet af PFAS i æggene er meget lavt. Fødevarestyrelsen ophæver nu anbefalingen om, at børn mellem fire og ni år skal spise færre økologiske æg.

Foto ABW

Tidligere på året viste analyser, at økologiske æg havde et forhøjet indhold af PFAS, der stammede fra fiskemel i hønsenes foder. Ægproducenterne reagerede ved at fjerne fiskemel fra foderet til de økologiske høns, og det har virket, viser analyser.

Fødevarestyrelsen har i marts og april undersøgt æg fra 10 forskellige økologiske producenter. I otte prøver blev der ikke påvist PFAS. I to prøver var der PFAS, men langt under grænseværdien. Der blev som forventet ikke påvist PFAS i prøver fra fire forskellige konventionelle ægproducenter.

Efter fundet af PFAS i nogle typer fiskemel har Fødevarestyrelsen også undersøgt fisk fra hav- og dambrug.  I 10 af disse prøver er der ikke påvist PFAS, mens der i tre prøver er påvist PFAS i meget lave niveauer og langt under grænseværdien.

– Fisk har været med i vores løbende overvågning for PFAS siden 2011. Vi har på intet tidspunkt fundet bekymrende indhold af PFAS i fisk i vores overvågning. De nye prøver fra hav- og dambrug viser, at selvom fiskene er fodret med fiskemel, så ​udgør de ikke en risiko for at få uønsket PFAS, slutter Henrik Dammand Nielsen.

Fakta om testresultater

 • Æg fra 10 økologiske producenter er analyseret for PFAS (herunder PFOS).
  • I otte prøver er der ikke påvist PFOS eller andre PFAS.
  • I to prøver er der påvist PFOS og 4PFAS. Grænseværdien for PFOS er 1,0 µg/kg. Der er påvist hhv. 0,3 og 0,1 µg/kg PFOS. Grænseværdien for 4PFAS er 1,7 µg/kg. Der er påvist hhv. 0,36 og 0,1µg/kg 4PFAS.
 • Fisk fra syv dam- og havbrug er blevet analyseret for PFAS (herunder PFOS).
  • 13 prøver er analyseret. I 10 prøver er der ikke påvist PFOS eller andre PFAS.
  • I to prøver er der påvist PFOS i dambrugsørred. Grænseværdien for PFOS er på 2 µg/kg. Der er påvist hhv. 0,1 og 0,06 µg PFOS/kg.
  • I én prøve er der påvist PFOS i ål. Grænseværdien er 35 µg PFOS/kg. Der er påvist 0,15 µg PFOS/kg.

Læs mere im PFAS i fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside​

Kilde.