Passagererne i Movias område på Sjælland og øerne er retur i busser og lokaltog. Efter et par udfordrende år med faldende passagertal efter corona og stigende energipriser steg passagertallet i 2023 med ti millioner i forhold til året før.

Foto ABW

Passagertallet hos mobilitetsselskabet Movia steg med 6,4 pct. for bus og lokaltog i 2023 – det første år i kollektiv transport siden 2019 uden corona-restriktioner – og lander på 174 millioner for busser, lokaltog og flextrafik. Det fremgår af Movias årsrapport for 2023.

Særligt de stigende energipriser har betydet stigende udgifter. Movia tog sidste år en række initiativer for at imødegå den pressede økonomi hos selskabets ejere, de 45 kommuner og to regioner på Sjælland.

Movia foreslog sammen med de øvrige trafikselskaber og KL og Danske regioner, at selskabernes lånerammer blev udvidet i en periode, så de midlertidigt høje udgifter kunne håndteres, uden at kommuner og regioner skulle foretage store nedskæringer i busdriften. Dette forslag blev en del af økonomiaftalen for 2024.

For at kommuner og regioner kunne tilpasse de højere udgifter, gennemførte Movia i starten af 2023 en ekstra trafikbestilling, og seks kommuner valgte besparelser i busdriften for i alt 7 mio. kr.

Frem mod den ordinære trafikbestilling i oktober udarbejdede Movia sparekataloger for i alt 200 mio. kr. med bud på, hvor kommuner og regioner kunne spare på busdriften for at imødegå den pressede økonomi. Den samlede trafikbestilling medførte imidlertid kun besparelser for 55 mio. kr. og udvidelser for 13 mio. kr.

“Det er positivt at se, at kommuner og regioner i stor udstrækning har prioriteret at holde hånden under den kollektive transport, selvom økonomien har været meget presset de senere år. Kollektiv transport bidrager til at gøre det muligt at bo og arbejde overalt på Sjælland. Og velfungerende kollektiv transport er afgørende for, at mange familier både med og uden egen bil kan få dagligdagen til at hænge sammen,” siger Movias bestyrelsesformand, borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen.

Movia har i 2023 haft fokus på at effektivisere driften, hvilket førte til yderligere besparelse på interne omkostninger på 11 mio. kr. Fordelagtige udbud af bustrafikken sidste år betyder, at der fra 2025 kan høstes besparelser på 22 mio. kr. Dette samtidig med at der skiftes fra diesel- til elbusser på de berørte buslinjer. Nu er 4 ud af 10 busser elbusser.

I 2023 vedtog Movias bestyrelse desuden en ny økonomisk politik, der fra 2025 til 2029 skal sikre besparelser på de interne udgifter – primært som følge af et nyt billigere app-baseret rejsekort- og rejseplansystem. Suppleret med allerede gennemførte effektiviseringer er målet en besparelse i 2029 på 185 mio. kr. i forhold til 2017.

“Movia er i 2023 lykkedes med yderligere at effektivisere både driften og administrative omkostninger. Det er meget tilfredsstillende, og vi arbejder med at kunne levere flere effektiviseringer i de kommende år,” siger Movias næstformand, borgmester i Sorø, Gert Jørgensen”.

Movia har i 2023 undersøgt, hvilke faktorer der har ført til færre passagerer i den kollektive transport efter corona end budgetteret. Det vurderes, at øget brug af hjemmearbejde, flere biler og elcykler er medvirkende årsager til at færre transporterer sig med bus og tog.

Movia har derfor arbejdet med en lang række tiltag for at få nye kunder i kollektiv transport, med for eksempel gratis cykelmedtag i busser og lokaltog, partnerskaber med virksomheder, turistorganisationer og eventarrangører samt et værditilbud – i samarbejde med DSB og Metroselskabet i DOT – over tre måneder med en 12-timers billet til 50 kr. i weekenderne.

Movia har desuden sammen med de øvrige trafikselskaber i Danmark udarbejdet et forslag til nye ungdomsrabatter, der gør kollektiv transport attraktivt for flere unge. Og vi arbejder i fællesskab for, at Folketinget skal støtte indførelsen af en ny ungdomsrabat til gavn for de unge.

Se Movias årsrapport her.

Kilde.