Region Sjælland vil udbyde ny strategisk partnerskabsaftale om undersøgelser og behandling af patienter på privathospital.

Foto ABW

– Vi vil sikre patienterne hurtig udredning og behandling af deres sygdom, når regionens sygehuse ikke kan nå at behandle borgeren indenfor udrednings- og behandlingsretten, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Baggrunden er, at Region Sjælland har udfordringer med kapaciteten, hvilket kan give patienterne ret til at vælge privathospital. Fordelen ved en strategisk partnerskabsaftale er, at regionen får en tæt samarbejdspartner. Det gør dialogen og samarbejdet om patienterne nemmere.

– Vi ønsker gode og trygge patientforløb, lighed i sundhed og mest mulig sundhed for pengene med en fornuftig pris, siger Heino Knudsen.

Regionen har allerede gode erfaringer med en strategisk partnerskabsaftale med Aleris om behandling af patienter med rabat på en række undersøgelser og operationer inden for 15 specialer, f.eks. hjertesygdom og ortopædkirurgi. Den nuværende aftale for 2019-2023 udløber med udgangen af juni 2023, og derfor skal regionens administration have udbudsmaterialet klart i begyndelsen af det nye år.

– Det er et særligt ønske fra Regionsrådet, at der i udbuddet stilles et konkurrencekrav om, hvad tilbudsgiverne kan tilbyde af uddannelse, siger Heino Knudsen.

Denne tilgang vil blive drøftet med mulige tilbudsgivere, inden udbuddet offentliggøres.

Kilde.