Med ny finansiering fra Region Sjælland kan Køge Kommune nu fortsætte en række udviklingsprojekter med nye tilgange til unge, uddannelse og erhverv. Projekterne skal bane nye veje til, at flere tager en uddannelse og at det bliver mere attraktiv at efteruddanne sig.

Foto: ABW

Der er godt nyt fra Køge Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg til borgere – unge som ældre – der kan have gavn af at uddannelsesvejen bliver tænkt på en ny måde. Det er nemlig lykkedes at få ekstern finansiering fra Region Sjælland til en række projekter, der afprøver nye tilgange til at arbejde med unge, uddannelse og erhverv. Fælles for projekterne er deres ambition om, at flere tager en uddannelse og det bliver mere attraktivt at efteruddanne sig.

Samlet set er der tale om godt seks en halv million kroner i støtte fra Region Sjælland, og det møder begejstring fra formand for Køge Kommune Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Mette Wigand Bode:

– Det er fantastisk at se, hvordan det er lykkedes at få pengene til at yngle. Vi har mange gode projekter i gang og mange gode tanker om, hvad vil gerne vil. Men vi må også erkende, at der ikke er penge til, at vi som kommune gennemfører det hele selv. Derfor skal vi være opmærksomme på, hvordan vi kan søge ekstern finansiering og afsøge nye muligheder for samarbejder. Derfor er jeg superglad for, at Region Sjælland har bevilliget penge til gode projekter i Køge, som skal få endnu flere til at uddanne eller efteruddanne sig, siger hun.

I alt fem ansøgninger, som Køge Kommune står bag eller deltager i, er med i, er blevet imødekommet:

’Den tilgængelige erhvervsskole’, som ZBC står bag og som skal være en erhvervsskole for unge med handicap, ’Karrierecentrum’, som er uvildig karrierevejledning for borgere i og uden job.

’Projekt Umage’, der skal øge unges engagement og livsmod til at påbegynde og gennemføre en erhvervsrettet uddannelse.

’Samarbejdsaftale med Campus Køge’ til udvikling af indsatser i Campus Køge, som understøtter uddannelsesinstitutionerne og dagsordenen om “Mere uddannelse til flere” i Region Sjælland.

Derudover er Køge Kommune med i et initiativ, som Professionshøjskolen Absalon har fået penge til at fortsætte og videreudvikle, nemlig ’Velfærdsakademiet’, der skal øge de unges interesse for job inden for velfærdssektoren.

Projektet ’Karrierecentrum’ er blevet til på initiativ fra Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA), der
ligeledes har støttet en af del af det første arbejde med ”Den tilgængelige Erhvervsskole og som gennem sine bevillinger gjort det muligt at afprøve og undersøge grundlaget for projekterne og gjort det muligt at udarbejde succesfulde projektansøgninger til Region Sjælland.

Om finansieringen og de fem projekter
Region Sjællands “Udvalget for regional udvikling, uddannelse kollektiv trafik og internationalt samarbejde” har givet medfinansiering til femprojekter, som Køge Kommune er involveret i:

Velfærdsakademiet. 2,3 mio. kr. til Absalon

Den tilgængelige erhvervsskole. 800.000 kr. til ZBC

Samarbejdsaftale med Campus Køge. 400.000 kr. – til Campus Køge

Karrierecentrum – uvildig karrierevejledning for borgere i og uden job. 1,5 mio. kr. til Køge Kommune

Projekt Umage. 1,5 mio. kr. Boligselskab Sjælland og den boligsociale helhedsplan har søgt og fået bevilget til et projekt, der skal øge unges engagement og livsmod til at påbegynde og gennemføre en erhvervsrettet uddannelse. Indsatsen vil bl.a. blive lagt i Borup.

Kilde.