Danmark mangler dygtige faglærte til at gennemføre den grønne omstilling. I den anledning havde EUC Sjælland inviteret Astrid Krag fra Socialdemokratiet og Mike Villa Fonseca fra Moderaterne, begge valgt til Folketinget i Sjællands Storkreds, til et besøg på EUC Sjælland i Køge.

På billedet ses fra venstre mod højre: EUC Sjællands direktør John Norman Hansen, rådgiver for Klimaerhvervsskoler i Region Sjælland Lars Kunov, Astrid Krag(S), Mike Villa Fonseca (M) og Mathias, Mads og William, der alle er tømrere på EUC Sjælland og netop har bygget huset bag dem. Fotos: Kirstine Fryd

Astrid Krag(S) og Mike Villa Fonseca (M) besøgte onsdag EUC Sjælland til en drøftelse om klimamæssige ambitioner på erhvervsskoleområdet, og hvordan løsningsmulighederne kan findes i fællesskab.

De to folketingspolitikere startede med en rundvisning på skolen i den dalene sne og fik en god snak med elever og lærlinge.

“Det var godt at høre de unges perspektiv og opleve deres faglige engagement”, udtaler Astrid Krag (S) og fortsætter: “Det er en kompleks opgave at løse manglen på faglærte, og der er brug for nye løsninger”.

Mike Villa Fonseca (M) har selv taget sin tekniske studentereksamen, bedre kendt som HTX, på EUC Sjælland i Køge, så der var både gode minder og spændende nyt, da skolen har udviklet sig meget de senere år. “Der bliver færre unge og samtidig er der et stort behov for flere medarbejdere i mange brancher, det gælder både på erhvervsuddannelserne og på professionsuddannelserne”.

Flere uddannelsesaktører går sammen: Den grønne omstilling realiseres i partnerskaber
EUC Sjælland har sammen med Køge Kommune, Vordingborg Kommune og Næstved Kommune taget initiativ til at etablere Klimaerhvervsskolepartnerskabet – Et partnerskab mellem uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland med henblik på at byde ind på en af de klimaerhvervsskoler, som regeringen afsatte midler til før valget. EUC Sjællands direktør John Norman præsenterede idéerne for de to folketingsmedlemmer.

“Vi er i Danmark i gang med en enorm satsning på grøn omstilling, der kræver endnu flere dygtige faglærte. Derfor er vi i Region Sjælland gået sammen om at etablere et klimaerhvervsskolepartnerskab”, udtaler John Norman, direktør på EUC Sjælland.

Klimaerhvervsskolepartnerskabet skal:

  • Drive den grønne omstilling på Sjælland gennem uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner.
  • Uddanne unge og opkvalificere voksne lokalt og via eksisterende uddannelsesnetværk.
  • Frigøre ressourcer til at lave uddannelser lokalt og understøtte balancen mellem land og by.
  • Øge mulighederne for at lave et godt match mellem elever, virksomheder og skoler.
  • Udvikle nye kompetencer i fag og specialer i samarbejde med faglige udvalg.
  • Synliggøre, at erhvervsuddannelserne er en vej for unge, der faktisk vil handle på klimaforandringerne.

En introduktion til Campus Køge
Herefter fik Astrid Krag og Mike Villa Fonseca en orientering om Campus Køge, der er et samarbejde mellem 15 partnere, der alle tager et fælles ansvar for de unge og voksne, som tager deres uddannelse hos Campus Køges institutioner – uanset om det en forberedende uddannelse, en ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller efteruddannelse.

Besøget sluttede med en god drøftelse af løsningsmuligheder.

Kilde.