Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2019/07/18 til 2019/07/30.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Brandundersøgelse – Uddannelsesvej, Køge

Kl. 0850 fik politiet via alarm 112 melding om, at der var brand i en etageejendom, og at der var kraftig sort røg fra stedet. Det viste sig, at branden allerede var under kontrol og begrænset til en etageadskillelse mellem nogle betonelementer i et nybyggeri. Håndværkerne havde forinden været i gang med at brænde tagpap på, hvorunder varmen havde antændt noget flamingoisolering med sort røgudvikling til følge. Ingen kom til skade ved branden.

Død mand i havnen – Søndre Havnevej, Køge

Kl. 1441 anmeldte en chokeret, 38-årig mandlig bådejer fra Køge til politiet, at han under sejlads med sin familie i en mindre jolle havde fundet en livløs mand i vandet i Køge havn. Den livløse mand blev bragt ind til kajen i havnen, hvor redningsberedskabet bjærgede ham i land. Manden blev med det samme erklæret for afgået ved døden og bragt til Køge sygehus. Ud fra personlige dokumenter i hans tøj havde politiet en formodning om, hvem den omkomne kunne være. Han blev efterfølgende identificeret som en 88-årig mand fra Roskilde, hvis pårørende blev underrettet om sagen. Ud fra oplysningerne i sagen behandler politiet sagen som en ulykkelig hændelse.

Brandundersøgelse – Tangmosevej, Køge

Kl. 1619 var der opstået brand i en forladt bygning i et industriområde. Brandvæsnet og politiet kunne konstatere, at der var opstået en mindre brand i nogle efterladte møbler i en forladt bygning. Branden havde dog udviklet sort røg og blev hurtigt slukket. Der var ikke umiddelbart nogen naturlig forklaring på brandens opståen. Bygningen bliver ofte brugt af unge som “tilholdssted”, hvorfor politiet formoder, at de unges brug af den forladte bygning kan være årsagen til branden. Bygningens ejer er underrettet om sagen.

Flere narkokørsler mv. / efterlyst mand – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 1735 fik politiet en anmeldelse om, at en personbil blev ført usikkert ad Sydmotorvejen i nordlig retning. Det lykkedes at få bilen standset ved Køge, hvor en 47-årig mand fra Rødovre sad bag rattet. Han blev anholdt kl. 1815 og sigtet for både spiritus- og narkokørsel i bilen, der var forsynet med en nummerplade, der måske ikke passede til bilen. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.
I forbindelse med sagsbehandlingen på motorvejen standsede kl. ca. 1830 to andre bilister og tog kontakt til politiet og den tilbageholdte mand. Der var tale om en 30-årig mand fra Albertslund og en 27-årig mand fra Brøndby, som begge blev anholdt og sigtet for narkokørsel i deres respektive biler, efter at en narkometertest i begge tilfælde indikerede, at de begge var påvirket af kokain under kørslen. Begge blev løsladt efter udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.
I bilen hos den 47-årige narkobilist var en 27-årig mand fra Brøndby passager. Han viste sig at være efterlyst af politiet, fordi han var udeblevet fra afsoningen af en frihedsstraf. Også han blev frihedsberøvet og efterfølgende afleveret hos Kriminalforsorgen til afsoning.

Lov om euforiserende stoffer – Allegade, Køge

Kl. 1907 ønskede politiet at kontrollere en personbil, som hastigt blev henstillet, da føreren opdagede politibilen. Føreren gik fra stedet, men passageren blev tilbage. Passageren var en 18-årig mand fra Køge, som var i besiddelse af to gram hash. Ved ransagning af bilen fandt politiet yderligere syv klumper hash, så den 18-årige blev sigtet for at være i besiddelse af ca. 13 gram hash med henblik på videresalg. Han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med ransagning af hans bopæl samt sagsbehandling i sagen. Føreren af bilen blev ikke identificeret, og den sigtede ønskede ikke at oplyse yderligere om vedkommende.

Færdselsuheld – mand omkommet – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 0556 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld på motorvejen i det vestgående spor ved Bjæverskov, hvor en bil var rullet rundt og lå på taget. Ved politiets og redningspersonalets ankomst var andre bilister i færd med at give livreddende førstehjælp til en kvæstet mand, som straks blev bragt til skadestuen. Hans liv kunne ikke reddes på grund af kvæstelser, hvorfor han blev erklæret for afgået ved døden. Ved bilen var en ædru, uskadt 23-årig mand Albertslund, som havde været fører af bilen, medens den nu afdøde mand havde sovet på bagsædet. Af ukendte årsager havde den 23-årige mistet kontrollen over bilen, som væltede og rullede rundt flere gange. Der var ikke andre bilister involveret i ulykken, og den omkomne blev senere identificeret som en 23-årig mand fra Ruds-Vedby. Hans pårørende er underrettet om sagen. Motorvejen var spærret i begge spor i forbindelse med en bilinspektørs undersøgelse af uheldsstedet og det forulykkede køret øj.

Søndag – mandag:

 

Narko-/spirituskørsel mv. – Københavnsvej, Køge

Kl. 2350 anholdt og sigtede politiet en 28-årig mand fra Hårlev for kørsel i en personbil i både narkotika- og spirituspåvirket tilstand. Narkometertesten gav udslag på kokain, og alkometeret viste, at grænsen på 0,5 promille var overskredet. Han blev derfor anholdt og sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven, hvilket bevirkede, at han blev aggressiv verbalt og fysisk. Han slog flere gange i instrumentpanelet i sin egen bil, ligesom han som anholdt flere gange snakkede grimt til politiet og slog sit hoved mod nakkestøtterne i patruljebilen. Den adfærd medførte tillige en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Den 28-årig blev løsladt efter udtagelse af blodprøverene og afhøring til sagerne.

Hastighedssynder – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand, Solrød

Kl. 0940 kørte en 33-årig mand fra Slagelse med en gennemsnitshastighed på mindst 172 km/t, selvom der på stedet var tavler med tilkendegivet hastighed på 110km/t. Manden får en stor bøde for sin hastighedsovertrædelse, og politiet nedlægger påstand om en betinget frakendelse af førerretten.

Personpåkørsel – 1 km. Syd for Borup Station, Køge

Kl. 1830 kørte politi og redningsmandskab til togskinnerne syd for Borup Station efter en anmeldelse om personpåkørsel. Flere personer havde set en mand gå tæt ved skinnerne, og lige inden toget kørte forbi, hoppede manden ud foran. Politiet foretog de fornødne undersøgelser, og manden blev senere erklæret død. I forbindelse med rednings- og politiforretningen tog flere personer ophold i nærheden for at se nærmere på stedet. Det betød, at politiet måtte smide folk væk. Der henstilles i den forbindelse til, at borgerne viser hensyn ved så alvorlige situationer og ikke tager billeder og filmer af hensyn til ofre og pårørende. Pga. skaderne har politiet endnu ikke endeligt identificeret den afdøde, men politiet har kontakt til de pårørende til den mand, som formødes at være den afdøde. Togtrafikken blev åbnet igen kl. 2038.

Brand i emhætte – Karlemosevej, Køge

Kl. 1210 kørte politi og brandvæsen til Karlemosevej, da der var indgået anmeldelse om brand i en etageejendom. Politiet kørte dertil med meget mandskab, da der potentielt kunne være fare for mange personer, der skulle evakueres fra stedet. Kl. 1218 meddelte brandvæsnet, at alle beboere var ude fra ejendommen, og branden blev slukket kort tid efter. Politiet mistænkte en emhætte for at være årsag til branden. Der blev optaget rapport, og brandteknikere skal endeligt afgøre, hvordan branden opstod.

Narkokørsel med mere – Gl. Ringstedvej, Køge

Kl. 1852 standsede og testede politiet en 19-årg mand fra Køge, der kørte bil uden at have sit kørekort med, og med en passager på forsædet, der ikke havde sele på. Føreren blev testet positiv for narkotika med narkometeret, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Bilen blev ransaget, da der lugtede af hash, men intet blev fundet. Manden fik udtaget en blodprøve og vil høre mere senere.

Mistanke om spirituskørsel handlede om appelsin – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 0010 standsede politiet en tysk varebil, som blev ført slingrende af en udenlandsk 55-årig mand. Politiet testede ham for at køre i påvirket tilstand, men dette var ikke tilfældet. Manden oplyste, at den slingrende kørsel var sket, fordi han bag rattet havde forsøgt at skrælle en appelsin. Politiet tog dermed en adfærdsregulerende samtale med manden og oplyste om vigtigheden i at have sin fulde opmærksomhed på vejen og trafikken, og derefter blev manden sendt videre.

Narkokørsel – Søndre Viaduktvej, Køge

Kl. 2000 blev en 20-årig mand fra Kastrup anholdt og sigtet for kørsel under påvirkning af narkotika. Manden fik taget en blodprøve, efter narkometeret viste positiv for cannabis. Den 20-årige vil høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Hastighedsovertrædelser – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Politiet førte en hastighedskontrol på Køge Bugt Motorvejen, hvor flere fartsyndere fik røde ører. En 38-årig mand fra Bogø får en stor bøde og der nedlægges påstand om betinget frakendelse af førerretten, da manden kørte med en gennemsnitshastighed på over 160 km/t over en strækning på 2,5 km.
Desuden får en 37-årig mand fra Taastrup også en stor bøde, fordi han over en strækning på 6 km. kørte med en gennemsnitshastighed på mindst 192 km/t. Også her nedlægges påstand om betinget frakendelse samt et kørselsforbud, da manden er førstegangserhverver.
Begge er sigtede i sagerne og vil høre nærmere, når de skal afgøres.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen Solrød

Kl. 0644 kørte politiet til Køge Bugt Motorvejen nordgående ved tilkørsel 31a, hvor en 42-årig mand fra Lille-Skensved ramte et udenlandsk sættevognstog i første vognbane ført af en 53-årig udenlandsk mand. Personbilen fik større skade, mens lastbilen fik mindre skade på fronten. Der skete ingen personskade ved sammenstødet.

Arbejdsskade – Københavnsvej, Køge

Kl. 1125 fik en 29-årig mand fra Næstved et jernrør i hovedet, der faldt ned fra en væg, mens han udførte vedligeholdelsesarbejde på stedet. Manden blev ikke hentet af en ambulance, men søgte selv til lægen for at blive undersøgt. Politiet optog rapport på stedet og har underrettet Arbejdstilsynet.

Beslaglæggelse af bil for kørsel uden førerret – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 1705 blev en 25-årig mand fra Greve standset af politiet, og hans bil blev taget med, fordi han nu gentagne gange havde kørt i den uden at have førerret. Manden erkendte og ønskede ikke sagen forelagt retten. Han underskrev en konfiskationserklæring og måtte finde alternative transportmidler videre.

Arbejdsulykke – Rugbjergvej, Lille-Skensved, Køge

Kl. 1334 fik politiet en anmeldelse om en arbejdsulykke. En 53-årig mand fra Høng var i en lastbil ved at læsse af, da lastbilen væltede. Manden slog hovedet inde i kabinen og blev kørt til undersøgelse på sygehuset. Manden var ved bevidsthed og kravlede selv ud af førerhuset. Politiet optog rapport og underrettede Arbejdstilsynet.

Tricktyveri fra butik – Torvet, Køge

Kl. 1435 indfandt to udenlandske personer sig i en tøjbutik på Torvet i Køge De to personer, en mand og en kvinde, lagde nogle varer op på disken og begyndte at tale til medarbejderen. Medarbejderen var særdeles opmærksom på, at de to personer ikke skulle begynde at pille ved kasseapparatet, da hun var mistænksom over for personerne. Medarbejderen opdagede derfor ikke, at hendes private mobiltelefon havde ligget på disken. Den var væk, da de to personer havde forladt butikken uden at købe noget. De beskrives som:
A: Mand, Ikke etnisk dansker af udseende, 30-40 år, Hudfarve: Brun, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Kort, Talte: Fremmedsprog, Iført: Blå cowboybukser
B: Kvinde, Ikke etnisk dansker af udseende, 30-40 år, Hudfarve: Brun, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Langt, Talte: Fremmedsprog, Iført: Spraglet tøj
Politiet hører gerne fra personer, der har oplysninger i sagen eller har set personerne.

Vild hest i trailer – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 1505 blev Køge Bugt Motorvejen sydgående lukket, fordi en hest bevægede sig voldsomt inde i en hestetrailer. Politiet var på stedet, og en dyrlæge blev tilkaldt. Motorvejen var lukket indtil 1531, hvor hesten blev lukket ud på en mark, så den kunne falde til ro. Der var intet for politiet i den sag.

Færdselsuheld – Vordingborgvej/Slimmingevej, Herfølge, Køge

Kl. 1535 kørte to biler sammen i krydset Vordingborgvej/Slimmingevej. Part 1, en 31-årig mand fra Ringsted, holdt stille på Slimmingevej i krydset, men kørte frem uden at have set part 2, der kørte ad Vordingborgvej. Part 2, en 54-årig mand fra Rønnede, ramte højre side af part 1, men der skete ingen personskade ved sammenstødet. Mens oprydningen pågik var vejen spærret i begge retninger. Vejen blev åbnet igen kl. 1735.

Anmeldelse om brand i byggemarked var affaldsafbrænding – Industrivej, Bjæverskov, Køge

Kl. 2102 kørte brandvæsen og politi ud til et byggemarked, da der var gået en brandalarm på stedet. Myndighederne kunne heldigvis ikke konstatere brand på stedet, men en nærboende person var til gengæld i færd med at afbrænde haveaffald. Manden med haveaffaldet fik en alvorlig samtale med brandvæsnet om, hvordan man håndterer den slags, og der var intet for politiet i den anledning.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 0612 forulykkede en motorcykel med en 35-årig mand fra Sverige. Manden blev kørt på sygehuset for at blive tjekket for skaderne, men han var trods omstændighederne i god behold. Manden vil rutinemæssigt få udtaget en blodprøve, som skal undersøges for spiritus eller narkotika. Han vil høre nærmere om sagen, når blodprøveresultaterne kommer i politiets besiddelse.

Lørdag til søndag

 

Narkokørsel – Søndre Allé, Køge

En 21-årig mand blev 1104 anholdt og sigtet for narkokørsel, da narkometertesten viste positiv. Han fik udtaget en blodprøve og vil få afgjort sin sag, når resultatet foreligger.

Butikstyveri – Ølsemaglevej, Køge

Kl. 1401 blev politiet tilkaldt til et butikstyveri, hvor en 53-årig udenlandsk mand med adresse i Køge blev snuppet af et vidne, der havde set ham putte varer ned i sin rygsæk. Butikstyven blev sigtet for forholdet og fik en straksbøde, som han betalte på stedet.

Forsamling af biler – P-hus på Rådhusstræde, Køge

Kl. 2310 fik politiet en anmeldelse om, at der var mange biler samlet i et parkeringshus, og at denne forsamling var til gene for beboerne i området. Derfor kørte politiet ud til parkeringshuset, hvor omkring 50 biler var samlet. En person blev bortvist fra stedet pga. uhensigtsmæssig kørsel på området, mens resten af personerne blev formanet om at overholde færdselsregler om minimere gener for beboerne i området. Der kom efterfølgende ikke flere anmeldelser om gener.

Ulovlig kontakt med indsatte – Ringvejen ved Køge Arrest, Køge

Kl. 0008 fik politiet en anmeldelse om, at flere personer stod i nærheden af arresten for forsøgte at kontakte indsatte. Derfor kom politiet til stedet, hvor fire personer blev sigtet for ulovlig forbindelse med indsatte. De sigtede er en 24-årig mand fra Dianalund, 21-årig mand fra Roskilde, 32-årig mand fra Dianalund og en 27-årig mand ligeledes fra Dianalund.

Uro på værtshus – Havnen, Køge

Kl. 0345 kom politiet til et udskænkningssted i Køge, hvor en 19-årig mand fra Køge var meget spirituspåvirket og optrådte voldeligt. Han tildelte blandt andet en anden person et trælår, og han blev derfor sigtet for sin opførsel og vil høre nærmere om sagen, når den skal afgøres.

Indbrud i Perioden

Sandvadsvej, Køge
Hovedgaden, Borup