Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2022/07/25 til 2022/08/08.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Hjælpsomme og handlekraftige bilister – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 08.02 fik politiet en henvendelse om, at en bilist formentlig var i nød, idet bilisten umotiveret var standset i overhalingssporet længst nærmest midterrabatten i det nordgående spor på Køge Bugt Motorvejen ved afkørsel 32 Køge En patrulje kørte til stedet og kunne konstatere, at der ikke var sket noget færdselsuheld, og to andre bilister havde med egne køretøjer lavet en afspærring for den nødstedte bilist.

Der var tale om en 41-årig mand, der under kørslen formentlig havde fået et ildebefindende og derfor var standset i overhalingssporet. I bilen var også hans hustru og to børn, og det usædvanlige stop havde to bilister, der kørte i det sydgående spor, bemærket, så de begge og uafhængig af hinanden havde vendt rundt via nærmeste af- og tilkørsel på motorvejen for at komme bilisten og hans familie til undsætning.
De to handlekraftige bilister var en 37-årig mand fra Køge og en 43-årig mand fra Hårlev, som efter afspærringen havde fået reddet de i alt fire personer ud af bilen og ind bag autoværnet i midterrabatten inden en eventuel påkørsel.

Bilen blev flyttet ind i nødsporet, hvortil de fire personer også ført over i sikkerhed. Den 41-årige fører blev efterfølgende i en tilkaldt ambulance bragt til skadestuen til kontrol, og politiet foretog sig efter en ros til de to handlekraftige bilister ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 16.29 opdagede en 51-årig kvinde fra København Ø for sent, at bilisterne foran hende i det østgående spor på Vestmotorvejen havde nedsat hastigheden væsentligt på grund af kødannelse.

Hun bremsede kraftigt, men kunne ikke undgå at påkøre bagenden af den forankørende bil ført af en 39-årig kvinde fra Store-Merløse. Hendes bil blev som følge af påkørslen skubbet frem i en tredje bil ført af en 50-årig mand fra Randers.
Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødene, som dog medførte en kortere spærring af motorvejen i forbindelse med tilkaldte bugseringskøretøjers fjernelse af de involverede biler.

Kl. ca. 17.05 var motorvejen atter farbar i alle vognbaner i østlig retning, og politiet registrerede blot omstændighederne og parterne ved sammenstødene.

Spirituskørsel (vanvidskørsel) – bil beslaglagt – Pedersvej, Køge

Kl. 03.59 sigtede politiet en 19-årig mand fra Køge for spirituskørsel i en personbil, som han førte ad Pedersvej, inden han blev standset med henblik på en rutinemæssig kontrol. Den 19-årige blev efter en alkometertest kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse af alkohol. Ved løsladelsen blev den 19-årige gjort bekendt med, at hans førerret blev inddraget, så han ikke længere være fører af et køretøj, hvortil et kørekort kræves.

Politiet meddelte også den 19-årige, at den personbil, som han havde ført, blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation, fordi politiet med baggrund i alkometertesten kunne forvente, at alkoholkoncentrationen i den udtagne blodprøve ville overstige to promille. Spirituskørslen blev derfor omfattet af reglerne om vanvidskørsel, hvorfor politiet fandt grundlag for at beslaglægge personbilen. Ejeren af bilen er underrettet om herom, idet den 19-årige ikke selv var registreret som ejer. Når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger, kan den 19-årige forvente at høre nærmere fra politiet.

Påvirket bilist i sammenstød på motorvej – Køge Bugt Motorvejen, Greve

kl. 17.49 skete et sammenstød imellem to biler på Køge Bugt Motorvejen mod syd ved afkørsel 29. En 46-årig mand fra Polen kørte op bag i en forankørende bilist, en 57-årig mand fra Greve. Sammenstødet skete ved lav hastighed, og ingen person kom noget til. Bilerne fik mindre ridser

Politiet kørte frem til stedet, hvor en test med narkometeret viste, at den 46-årige mand var påvirket af euforiserende stoffer. Han blev derfor sigtet for narkokørsel, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse. Han blev senere løsladt, men vil høre mere i sin sag, når resultatet af blodprøven kommer.

Narkokørsel – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 01.58 sigtede og anholdt en patrulje en 36-årig mand fra Viby Sj., som kørte ad Køge Bugt Motorvejen i narkopåvirket tilstand. En narkometertest viste positiv for hash og amfetamin, hvilket bilisten også erkendte at have indtaget. Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Når svare på analysen kommer, vil den sigtede høre mere i sin sag.

Vækket af indbrudstyv – Skovvangsvej, Strøby Egede, Køge – Stevns

Kl. 03.12 anmeldte en mand i 80′;erne at han kort forinden var blevet vækket ved, at der stod en mand i hans soveværelse. Manden stak af ud af en terrassedør i ukendt retning, hvorefter anmelderen konstaterede, at han pung var væk.

Indbrudstyven beskrives som: Mand, dansk af udseende, 25-35 år, 165-175 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Brun, Yderligere kendetegn: langt ansigt, lange skægstubbe, Iført: rødlig bluse og lærredsbukser, Medbragte: lille håndtaske

Flere patruljer blev straks sendt til Strøby Egede for at lede efter den flygtende mand. En hundepatrulje søgte spor fra stedet, men fik ikke resultat af søgningen. Politiet undersøgte villaen for spor og afhørte beboeren.

Politiet efterforsker nu sagen og forsøger at finde frem til den mistænkte mand. Vidner som har set den beskrevne mand i området omkring Skovvangsvej tidligt i morges, eller som i øvrigt har oplysninger i sagen bedes ringe til poltiet på tlf. 114.

OPFØLGNING

Målrettet hastighedskontrol – Køgevej, Ringsted

Færdselspolitiet foretog i tidsrummet kl. 10.00 – 11.00 en målrettet kontrol af hastigheden hos de bilister, som kørte ad Køgevej i Ringsted by. Højst tilladte hastighed på vejstrækningen er 50 km/t, men politiet er bekendt med, at bilisterne ofte kører hurtigere end tilladt ud fra andre hastighedsmålinger på strækningen.

I alt fire bilister blev sigtet for at køre hurtigere end tilladt og endda så hurtigt, at de ud over bøden også vil få et klip i kørekortet samt en pligt til at betale et bidrag på 500 kr. til offerfonden.

Resultatet af hastighedskontrollen blev følgende: en 45-årig kvinde fra Vipperød sigtet for at køre 73 km/t, en 52-årig mand fra Sorø kørte 69 km/t, en 19-årig mand fra Brønshøj kørte 72 km/t og en 72-årig mand fra Ringsted blev sigtet for at køre 66 km/t.
Alle sigtede bilister kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne.

Kørsel uden førerret mv. – Nylandsvej, Køge

Kl. 12.25 var en patrulje fra den forebyggende afdeling på politistationen i Køge på patrulje i området ved bebyggelsen Søparken på Nylandsvej.
Under patruljering på stisystemerne traf politiet en uindregistreret motorcykel, som 20-årig mand fra Køge kørte på. Endvidere anvendte han heller ikke styrthjelm under kørslen, så den 20-årige blev sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

Grundlovsforhør – Udenlandsk erkendte snyd med sin identitet – Ringsted / Køge

Kl. 15.00 henvendte en 27-årig mand fra Litauen sig på politistationen i Køge for at få bilnøglerne til en litauisk bil udleveret. I samme anledning spurgte politiet nærmere ind til mandens identitet ud fra en mistanke om, at han dagen før havde oplyst at være en anden mand fra Litauen. Herefter ville den 27-årige erkende, at han dagen forinden havde snydt politiet med hensyn til sin reelle identitet og oplyst at være en 28-årig mand fra Litauen, som reelt var uskyldig i forhold til en mistanke om narkokørsel i en bil.

Mandag kl. 12.45 havde politiet nemlig fået en anmeldelse om hashrygning i en udenlandsk bil, der blev ført ad Køge Bugt Motorvejen mod syd og videre ad Vestmotorvejen til Ringsted, hvor politiet fik bilen standset. Herefter havde føreren identificeret sig som en 28-årig mand fra Litauen, der som fører af den standsede bil blev sigtet for narkokørsel.

En nærmere kontrol af den 27-åriges personlige forhold viste, at han medio juli 2022 havde fået et indrejseforbud i Danmark og var blevet udvist efter berigelseskriminalitet i Jylland.
Politiet foretog derefter anholdelse af den 27-årige, som blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at udgive sig for en anden mand i strafforfølgende øjemed samt for overtrædelse af sit indrejseforbud i Danmark.

Den 27-årige forblev i politiets varetægt efter afhøring til sagerne og vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.

Narkobilist uden kørekort fik taget bilen – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 13.59 stoppede en patrulje fra færdselsafdelingen en bilist på Køge Bugt Motorvejen nordgående ved Solrød i en rutinekontrol. Mens politibilen befandt sig lige bag personbilen bemærkede betjenten, at føreren og passageren byttede plads – og det viste sig, at der var en forståelig årsag hertil.

Den oprindelige fører, en 30-årig mand fra Maribo, var nemlig frakendt sit kørekort helt frem til 2025 i en tidligere sag om narkokørsel i gentagelsestilfælde. Ved dagens kontrol var han også påvirket af euforiserende stoffer. En test med narkometeret viste positiv for kokain. Han blev derfor sigtet for narkokørsel i frakendelsestiden og anholdt for at få udtaget en blodprøve. Passageren, en 33-årig kvinde fra Brøndby, var den registrerede ejer af bilen. Hun blev derfor sigtet for at overlade føringen af sin bil til en person uden kørekort.

Det var imidlertid ikke den første gang, at den 30-årige kørte i frakendelsesperioden. Kører man tre gange uden kørekort inden for tre år, så er reglerne for konfiskation af bilen opfyldt. De to måtte derfor se bilen blive borttransporteret på et fejeblad, og finde en anden måde at komme videre på.

Bilejeren protesterede over beslaglæggelsen af bilen, som retten derfor nu skal vurdere. Senere når straffesagen skal afgøres, vil retten tage endelig stilling til, om bilen kan konfiskeres. De to sigtede vil senere høre mere i deres sager.

Spiritus og narkokørsel – Greve, Køge

Kl. 20.02 standsede en betjent fra færdselsafdelingen en 38-årig mand fra Greve i en rutinekontrol. Han kørte i bil ad Lillevangsvej mod syd, da han blev blinket ind til siden. En alkometertest viste, at bilisten havde en promille over det tilladte. Han blev derfor anholdt, sigtet og fik af vide, at han skulle med til en blodpprøveudtagelse.

Den 38-årige nægtede, at han var påvirket og nægtede at medvirke. Han blev opfarende over for betjenten, som måtte tilkalde en patrulje til at assistere. Patruljen var hurtigt fremme, hvor den 38-årige blev taget med til sygehuset, hvor han fik udtaget en blodprøve. Han blev herefter løsladt, men vil høre mere i sagen, når resultatet af blodprøven kommer.

Kl. 22.38 var færdselsbetjenten på Lyngvej i Køge, hvor han stoppede en 24-årig mand fra Ikast, som kørte i bil i vestlig retning. Manden erkendte, at han havde røget hash dagen inden. En test med narkometeret viste også positiv for cannabis. Den 24-årige blev derfor anholdt, sigtet, fik udtaget en blodprøve og løsladt. Manden var desuden frakendt førerretten i en tidligere sag om narkokørsel. Bilens ejer, en 32-årig kvinde fra Køge, blev sigtet for at overlade sin bil til en person uden gyldigt kørekort.

Vanvidskørsel på MC – MC beslaglagt – Køgevej, Roskilde

Kl. 18.25 bemærkede en patrulje på Køgevej, at en motorcyklist kørte fra Holbækmotorvejen ud på Køgevej og herfra videre i sydlig retning. Motorcyklisten kørte med høj hastighed, og motorcyklisten var udstyret med en voldsomt larmende udstødning, hvorfor patruljen ville lave en rutinemæssig kontrol af motorcyklisten.

Kørslen fortsatte i sydlig retning frem til krydset ved Køgevej – Vor Frue Hovedgade, hvor føreren af motorcyklisten accelererede voldsomt, da lyskrydset skiftede til grønt lys. Herunder blev motorcyklen ført kun på baghjulet over en strækning, inden den fortsatte videre i sydlig retning og måtte nedsætte hastigheden bag en række biler bag en langsomt kørende traktor.

Motorcyklisten foretog efter krydset Køgevej – Tjærebyvej en overhaling over en spærreflade uden om køen bag traktoren, inden motorcyklisten igen kørte kun på baghjulet. På strækningen forbi lufthavnsområdet frem til lyskrydset Køgevej – Salløvvej – Snoldelev Bygade var motorcyklens hastighed op imod 200 km/t, inden politiet ved lyskrydset fik den standset uden dramatik.

Føreren var en 23-årig mand fra Lille-Skensved, der blev sigtet for forskellige overtrædelser af bl.a. færdselsloven, og samlet set vurderede politiet, at den foretagne kørsel faldt ind under bestemmelsen om vanvidskørsel, så hans motorcykel blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation.

Den 23-årige fik inddraget sin førerret, så han ikke længere må føre et køretøj, hvortil et kørekort kræves. Han acceptererede ikke beslaglæggelsen af motorcyklen, hvorfor Retten i Roskilde nu skal se nærmere på grundlaget herfor, inden den 23-årige vil høre nærmere fra politiet omkring en strafferetlig afgørelse på hans kørsel.

Mange biler forsamlet – Bragesvej / Ullsvej, Køge

Kl. 22.13 fik politiet en anmeldelse om, at op imod 150 biler var forsamlet i området omkring Bragesvej og Ullsvej i transportcentret i Køge
En patrulje kørte til området, hvor politiet kunne konstatere, at bilerne var ved at forlade området. Anmelderen havde dog optaget en video, som politiet kigger nærmere på for at afgøre, hvorvidt nogen kan straffes for hensynsløs kørsel i området.

Tyv stjal fra ulåst varebil – Gammel Slimmingevej, Slimminge, Ringsted – Køge

Kl. 03.12 anmeldte en opmærksom anmelder, at han netop havde overrasket en mand i at stjæle værktøj fra naboens varebil. Tyven var straks flygtet fra stedet i en ældre og mørk varebil. En hundepatrulje kørte til området for at lede efter den mørke varebil, som dog ikke blev fundet.
På Gammel Slimmingevej fik politiet kontakt til brugeren af den berørte varebil, som dog ikke havde nogen skader efter tyveriet, idet den ifølge brugeren havde stået ulåst. Fra varebilen havde tyven dog nået at stjæle diverse værktøj, inden tyven blev overrasket af den opmærksomme nabo.

Politiet forsøger nu at få identificeret tyven, der blev beskrevet som: mand, 175-180 cm høj, spinkel af bygning, iført sort hættetrøje og mørke bukser. Politiet hører gerne fra personer, der måtte have set den mørke varebil eller tyven i Slimminge-området. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Søndag – mandag:

Fræk cykeltyv – Elmevænget, Køge

Kl. 12.45 anmeldte en 37-årig mand, at han kort forinden havde fået stjålet sin mountainbike, som han netop havde stillet i indkørslen ved en villa på Elmevænget efter en cykeltur. Den 37-åriges kone så kort efter, at en mand tog cyklen fra indkørslen og kørte væk fra stedet mod Køge Gymnasium.

Manden beskrives som: 30-40 år, 190 cm høj, lyst hår. Han var iført T-shirt, sort bøllehat, sandfarvede shorts. Han havde tatoveringer ned langs sit ben, og bar en papkasse under armen.

Den 37-årige mand kørte efter cykeltyven i bil, men mistede ham af syne ved vandværket bag Køge Gymnasium.

Cyklen beskrives som: Sort med orange stafferinger og teksten KTM på stellet. Lyseblå dæk af mærket Marvic, og på styret står teksten “New Ultimate”. Sort sadel.

Vidner som har set den beskrevne mand eller den stjålne cykel bedes kontakte politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Indbrud i Perioden

Kindbergsvej, Køge
Skovvangsvej, Strøby Egede, Køge
Søndervangen, Køge