Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2022/11/02 til 2022/11/15.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Brandundersøgelse – Magnoliavej, Strøby Egede, Køge – Stevns

Kl. 03.32 vågnede en 34-årig kvindelig beboer på Magnoliavej ved, at brandalarmen var gået i gang, og hunden gøede. Efterfølgende opdagede hun en brand i udestuen, så hun slog straks alarm til brandvæsnet.
Politiet kunne sammen med brandvæsnet konstatere, at alle beboere på stedet var kommet udenfor i sikkerhed, mens brandvæsnet fik slukket branden i udestuen.
Ingen personer kom til skade ved branden i udestuen, som nu er blevet afspærret, indtil politiet kan foretage tekniske undersøgelser i et forsøg på at fastlægge årsagen til brandens opståen.

Eftersøgning af nedtrykt kvinde – Køge

Kl. 00.26 fik politiet en bekymrende henvendelse om, at en 23-årig kvinde fra Køge havde forladt en adresse i den centrale del af Køge by, fordi hun var ked af det.

Politiet iværksatte en eftersøgning af kvinden, og i den forbindelse blev både busselskaber og DSB orienteret om eftersøgningen af hende.

Da politipatruljerne, herunder en hundepatrulje, ikke umiddelbart kunne lokalisere kvinden, blev en drone rekvireret til brug i eftersøgningsarbejdet ved afsøgning af grønne områder med mulighed for at gemme sig.

Droneføreren kunne kl. ca. 02.35 lokalisere den eftersøgte kvinde til et område omkring Zoffmannsvej-Ringvejen, hvor politiet fik kontakt til hende. Hun blev efterfølgende bragt til et sygehus til undersøgelse og efterfølgende indlæggelse på et andet sygehus til behandling i anledning af hendes sindstilstand.

Forsøg på indbrud i container – Valnøddevej, Strøby Egede, Køge – Stevns

Kl. 20.35 anmeldte en opmærksom borger, at to mænd var i færd med at bryde ind i en container på en lukket byggeplads. De anvendte en vinkelsliber i forsøget på at få adgang til containeren, inden de uden et udbytte flygtede fra stedet i en bil.

Politiet fik undervejs til gerningsstedet øje på flugtbilen, som blev standset ca. 10 minutter efter anmeldelsen. Heri befandt sig en 26-årig mand fra Korsør og en 28-årig mand fra Tølløse. De blev begge anholdt, og ved en ransagning af deres bil fandt politiet den vinkelsliber, som de formodes at have brugt ved forsøget på indbrud i containeren.

De to anholdte blev dog løsladt efter afhøring til sagen, som de dog vil høre nærmere om, når den skal afgøres.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 06.44 torsdag morgen var flere bilister stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor ved Greve N-afkørslen.

Det viste sig, at en 23-årig mand fra Glumsø under kørsel i en personbil for sent opdagede, at bilisterne foran i anden vognbane var standset på grund af kødannelse. Han påkørte derfor bagenden af personbilen foran, så den påkørte personbil blev skubbet frem i endnu et køretøj.

Tilkaldt ambulancepersonale kørte en passager fra den 23-åriges bil til kontrol på skadestuen, men der blev ikke konstateret nogen behandlingskrævende skader.

En tavlevogn rykkede også ud til uheldsstedet og sørgede for afspærring af uheldsstedet, mens et bugseringskøretøj fik fjernet de involverede køretøjer, som ikke selv kunne køre fra stedet. Godt en halv time efter anmeldelsen var alle spor farbare igen.
Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 08.20 rykkede politiet ud til et færdselsuheld i det nordgående spor på Køge Bugt Motorvejen omkring afkørslen til Greve S, idet flere bilister var stødt sammen.

Det viste sig, at sammenstødet var sket i tæt myldretidstrafik i venstre side af motorvejen, hvor i alt tre bilister var involveret.
En 50-årig mand fra Sorø havde under kørsel i en personbil for sent opdaget, at bilisterne foran ham var standset på grund af kødannelse. Han påkørte derfor i fjerde vognbane bilisten foran ham, så den bilist blev skubbet frem i den tredje bil, der altså også blev ramt.

Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, og et bugseringskøretøj sørgede for at fjerne de involverede biler. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 05.28 rykkede to ambulancer og politiet ud til et færdselsuheld på Sydmotorvejen i det nordgående spor, hvor to bilister var stødt sammen.
Det viste sig, at en 53-årig mand fra Næstved for sent havde opdaget, at trafikken foran ham var standset på grund af kødannelse. Det resulterede i påkørsel af en 51-årig mand fra Næstved, som kørte i overhalingssporet på motorvejen.

Ingen af parterne var kommet til skade, og uheldsstedet blev afspærret med en skiltevogn, indtil bugseringskøretøj kunne få flyttet de implicerede biler.

Sammenstødet medførte yderligere trafikophobning flere kilometer bagud, inden redningsindsatsen var afsluttet kl. ca. 06.30. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 16.32 rykkede politiet ud til et sammenstød i det sydgående spor på Sydmotorvejen ved Køge
Ingen var kommet til skade ved uheldet, der var sket, da en 65-årig mand fra Haslev for sent opdagede, at både en 47-årig mand fra Maribo og en 42-årig kvinde fra Haslev havde nedsat hastigheden væsentligt på grund af kødannelse.

Alle tre parter kørte i overhalingssporet, hvor den 65-årige påkørte den 47-åriges bil, der blev skubbet frem i den 42-åriges kvindes bil.
Bilerne fik mindre skader som følge af sammenstødet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved.

Færdselsuheld / narkokørsel – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 00.22 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld på Vestmotorvejen i det vestgående spor ved Bjæverskov, idet en personbil og en lastbil var stødt sammen. Der var dog ingen tilskadekomne efter sammenstødet, så der blev ikke brug for ambulancepersonalet.

Politiet fik kontakt til en 47-årig mandlige lastbilchauffør fra Østjylland, der under kørslen var blevet ramt af en personbil i forbindelse med en overhaling.
Føreren af personbilen blev identificeret som en 23-årig mand fra Ringsted, som skønnedes påvirket af narkotika under kørslen. Han var desuden i forvejen frakendte kørekortet, men kunne ifølge vidner mistænkes for at være fører, selv om et familiemedlem påstod at have været fører af personbilen på uheldstidspunktet.

Den 23-årige blev sigtet for overtrædelserne af færdselsloven og blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Politiet fik klarlagt, at han som fører af personbilen under overhaling af lastbilen havde mistet kontrollen over bilen, som ramte lastbilen og til sidst standsede i midterrabatten.

Kl. ca. 02.00 var der ryddet op på uheldsstedet, så motorvejen atter blev farbar i begge spor.

Hurtig bilist – Køgevej, Ringsted

Kl. 17.08 målte færdselspolitiet en personbil til at køre med mindst 96 km/t ad Køgevej mod vest i Ringsted by, hvor højst tilladte hastighed inden for bymæssig bebyggelse er 50 km/t.

Føreren af personbilen var en 18-årig mand fra Lejre, som blev sigtet for hastighedsovertrædelsen. Han blev vejledt om, at ud over bøden kunne han forvente en påstand om et kørselsforbud på grund af hastighedsoverskridelsen på mere end 60 %. Den påstand vil komme, fordi hastighedsovertrædelsen af den grovhed skete inden for tre år efter, at han erhvervede sig sit kørekort. For at få kørekortet retur efter et kørselsforbud skal pågældende tage både teori- og køretimer hos en kørelærer samt bestå en ny teori- og køreprøve.

Hurtig narkobilist uden førerret – Stensbjergvej, Køge

Kl. 09.50 målte færdselspolitiet med laserudstyr en personbil til at køre mindst 85 km/t ad Stensbjergvej i sydlig retning forbi Asgårds skole, selv om højst tilladte hastighed på strækningen er 50 km/t.

Føreren af personbilen var en 32-årig mand fra Nordjylland, som ikke kunne fremvise noget kørekort, fordi han ikke havde generhvervet førerret efter udløbet af en tidligere frakendelse af førerretten. Desuden afslørede en test med et narkometer, at han kunne mistænkes for at være påvirket af kokain under kørslen, så politiet anholdt den 32-årige bilist i forbindelse med sigtelserne for overtrædelse af færdselsloven, indtil han havde fået udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Ejeren af personbilen – en 38-årig mand fra Herfølge – blev efterfølgende sigtet for at have overladt føringen af køretøjet til en person, som ikke lovligt kunne være fører.

Begge sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem hver især skal afgøres.

Knivloven og lov om euforiserende stoffer – Nylandsvej, Køge

Kl. 19.41 var en patrulje fra forebyggelsesafdelingen på politistationen i Køge i et boligområde med etagebyggeri i tryghedsskabende øjemed.
Patruljen fik i den anledning øje på en mand, der sad i en personbil i området. Da patruljen nærmede sig, løb manden fra stedet, men han blev indhentet og kortvarigt anholdt af patruljen.

Der var tale om en 21-årig mand fra Korsør, som ved anholdelsen var i besiddelse af godt et gram hash og en dolk med en bladlængde på ca. 10 cm. De ulovlige effekter blev efterfølgende beslaglagt som bevis i sager om overtrædelse af både knivloven og lov om euforiserende stoffer. Den 21-årige vil senere høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Kørsel uden førerret – bil beslaglagt – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 12.33 ønskede en færdselspatrulje at kontrollere en ældre personbil nærmere, idet ejeren af bilen ikke havde noget kørekort.
Bilen blev standset i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen ved Jersie, hvor politiet fik kontakt til bilens ejer, der sad bag rattet.

Der var tale om en 65-årig mand fra Næstved, som havde fået sin førerret inddraget i 2015 og derfor ikke måtte være fører af et køretøj, hvor et kørekort var krævet.
Den 65-årige blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven og blev samtidig gjort bekendt med, at politiet beslaglagde hans personbil på grund af gentagne kørsler uden førerret. Denne kørsel var sjette gang inden for de seneste tre år, at den 65-årige blev afsløret i at køre bil trods manglende førerret.

Et bugseringskøretøj afhentede personbilen, og den 65-årige kan nu forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når straffesagen og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.

Miljøforurening – Værftsvej, Køge

Kl. 14.18 rykkede det lokale redningsberedskab sammen med politiet ud i anledning af et kemikalieudslip.

Politiet og brandvæsnet afspærrede i den forbindelse en strækning på Værftsvej og Ivar Huitfeldtsvejs tunnel under jernbanen, mens omfanget af udslippet og farligheden blev klarlagt.

Svejsearbejde og varmen herfra havde forårsaget et læk på en beholder med et giftstof med en sikkerhedsafstand på blot 10 meter, så ingen beboere i nærområdet blev evakueret. Arbejdstilsynet blev underrettet om sagen.

Politiet afsluttede sin indsats kl. ca. 16.00 og lod det lokale redningsberedskab sammen med kemikalievagten stå for oprydningsarbejdet efter udslippet. Ingen kom til skade som følge af udslippet.

Narkokørsel – Brogade, Køge

Kl. 00.11 passerede politiet en bil, som holdt i en parkeringsbås med motoren tændt og en mand siddende på førersædet. Manden bag rattet – en 39-årig mand fra Litauen bosiddende i Danmark – viste sig dog at være påvirket af narkotika og han blev sigtet for dette og var anholdt mens der blev udtaget en blodprøve. Derefter blev manden løsladt, og han kan forvente at høre mere fra poltiet, når sagen er afgjort.

Udvisning af Danmark efter ulovligt arbejde og ophold – Køge

Tirsdag eftermiddag havde Udlændingestyrelsen afgjort, at en 48-årig mand fra Nigeria skulle udvises af Danmark med et indrejseforbud i to år.
Denne udenlandske mand havde udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi mandag formiddag truffet i arbejde i en lagervirksomhed i Køge, hvor det viste sig, at han var blevet ansat tilsyneladende under en anden identitet.

Ved politiets spørgsmål om identiteten havde den 48-årige nigerianer sluttelig oplyst sin rette identitet, hvorefter han blev anholdt og sigtet for både ulovligt arbejde og ulovligt ophold i Danmark.

Ved den fortsatte sagsbehandling fik politiet bekræftet mandens rette identitet, og efter afhøring i anledning af de to sigtelser om overtrædelser af udlændingeloven fik han straks sin sag afgjort.

Den 48-årige nigerianer forblev mandag i politiets varetægt i medfør af hjemrejselovens bestemmelser, mens Udlændingestyrelsen vurderede hans sag i forhold til en mulig udvisning.

Efter Udlændingestyrelsens afgørelse om udvisning vil nigerianeren nu blive fremstillet i Retten i Roskilde torsdag med påstand om fortsat frihedsberøvelse efter hjemrejselovgivningen, indtil udrejse af Danmark reelt kan finde sted.

Uorden endte i sag om grov vold – Køge

Kl. 13.50 rykkede politiet ud til en 56-årig mands bopæl vest for Køge by i anledning af et besøg af en mand og kvinde, hvilket var endt i uorden og slagsmål. Manden og kvinden havde forladt stedet.
Politiet fik kontakt til den 56-årige, der oplyste, at han havde fået besøg af en 54-årig mand og en 24-årig kvinde i anledning af et økonomisk mellemværende. Deres besøg havde efterfølgende udviklet sig til et slagsmål mellem parterne, så den 56-årige pådrog sig mindre alvorlige skader efter overfaldet. Herefter var de to besøgende kørt fra stedet.

Senere på eftermiddagen fik politiet lokaliseret de to personer, der begge blev anholdt som mistænkte i en sag om grov vold.

Under den fortsatte efterforskning, herunder afhøring af de to anholdte, fik politiet yderligere oplysninger, der bevirkede, at den 56-årige også blev anholdt. Han kunne ifølge de to først anholdte mistænkes for at have anvendt et stikvåben under slagsmålet med især den mandlige part.

I løbet af aftenen blev alle tre løsladt, idet de fremkomne oplysninger i sagen, herunder bl.a. at de tre parterne kendte hinanden i forvejen, fandt politiet og anklagemyndigheden ikke grundlag for at fremstille nogen i grundlovsforhør. Politiet efterforsker fortsat i et forsøg på at få klarlagt alle detaljer i sagen, hvor der er forskellige opfattelser af det hændte.

Uro og uorden – Ølbycenter, Køge

Kl. 16.38 fik politiet en anmeldelse om uro i en dagligvarebutik. Det viste sig, at en ansat i butikken havde følt sig truet og derfor trykket på en overfaldsalarm. Til stede i butikken var tre unge mænd fra lokalområdet, som havde forsøgt at betale for deres varer med en pengeseddel, som betalingsmaskinen ikke havde registreret. Det var de tre unge mænd reageret på ved at tage gribe fat i en ansat i butikken og råbe. Den ene unge mand havde tilkaldt sin far. Politiet foretog en adfærdsregulerende samtale med de tre unge mænd sammen med den tilkaldte far og aftalte at de skulle forlade stedet og måtte hente deres penge dagen efter, hvilket de tre unge efterkom.

Utryghedsskabende mand – Ølby, Køge / Klippinge – Stevns

Fredag morgen og formiddag fik politiet flere henvendelser om en yngre mand, der i områderne ved Køge Nord S-station, Ølby S-station og i Ølby-centret havde optrådt nærgående over for især kvinder.

Manden havde både befølt en kvinde bagpå, taget sin hånd ned i sine bukser foran en kvinde, fulgt efter en kvinde ved svømmehallen for at få cigaret samt taget fat i en taske hos en kvindelig cyklist. Ingen af kvinderne havde lidt fysisk overlast som følge af den uhensigtsmæssige og utryghedsskabende adfærd over for dem.

Kort før middag fik politiet endnu en henvendelse om en utryghedsskabende mand i toget, hvor han var meget nærgående over for kvinder. Toget holdt nu på Hårlev station, hvor politiet fik kontakt til en 19-årig mand fra Faxe kommune.

Politiet kørte ham hjem til den institution, hvor han opholder sig, og undersøger nu i forhold til de øvrige anmeldelser, om den 19-årige reelt kan mistænkes for at være manden bag den utryghedsskabende adfærd over for kvinder i Ølby-området.

Varetægtsfængsling – Vold og trusler i toget – Herfølge – Køge

Varetægtsfængsling indtil den 8. december 2022 lød dommeren kendelse på, efter at en 39-årig mand fra Lolland i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde torsdag var blevet sigtet for vold og trusler.
Den 39-årige var i spirituspåvirket tilstand steget på regionaltoget i Herfølge og havde efterfølgende overfaldet to unge mænd på 15 og 16 år med slag, spytteri og nikket en skalle, hvorefter han verbalt truede en pige, da hun tilkaldte politiet.
Varetægtsfængslingen skete for at undgå, at den 39-årige kunne begå nye voldstilfælde, idet han tidligere er dømt for vold og i øvrigt havde en anden verserende sag om vold, da han blev fremstillet i grundlovsforhøret.

Indbrud i Perioden

Skovbovej, Bjæverskov
Druestrupvej, Lidemark, Bjæverskov
Tornbyvej, Køge
Åkandestien, Køge (forsøg)