Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2022/12/28 til 2023/01/10.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Arbejdsulykke – Idunsvej, Køge

Kl. 07.41 rykkede politiet sammen med ambulancepersonale ud til en arbejdsplads, fordi en mand var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde.
Det viste sig, at en 33-årig mand fra Ringsted havde fået en kvæstelse i ansigtet, da han var blevet ramt af krogen på en kran, som han havde benyttet i forbindelse med arbejdet.
Arbejdstilsynet blev underrettet om sagen og ville komme til arbejdspladsen senere på dagen, efter at politiet har optaget rapport om ulykken, så Arbejdstilsynet og politiet senere kan afgøre, hvorvidt nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Bilist flygtede efter påkørsel af fodgænger – Næstvedvej / Køgevej, Ringsted

Kl. 13.38 fik politiet en anmeldelse fra en handlekraftig borger, der havde fulgt efter en bilist, men mistet kontakten til denne på Kaserne Parkvej, efter at bilisten kort forinden havde påkørt en fodgænger i krydset Næstvedvej – Køgevej.

Politiet fik på uheldsstedet kontakt til en 85-årig mand fra Ringsted, som i den tilkaldte ambulance blev kørt på skadestuen til behandling for mindre alvorlig personskade som følge af påkørslen.

Ud fra diverse vidneforklaringer fik politiet klarlagt, at flugtbilisten var kørt ad Næstvedvej mod nord og standset for rødt lys i krydset ved Køgevej-Møllegade-Sankt Hansgade. Da lyssignalet skiftede til grønt, foretog bilisten svingning til højre, men påkørte herunder i fodgængerfeltet den 85-årige, der i fodgængerfeltet passerede Køgevej i sydlig retning.
Efterfølgende bakkede føreren af bilen lidt, inden bilisten accelererede voldsomt og flygtede ad Køgevej mod øst og videre ad Dagmarsgade mod nord.

Et vidne i bil fulgte efter flugtbilisten fra uheldsstedet frem til Kaserne Parkvej, hvor vidnet mistede kontakten til bilisten.

Politiet har nu optaget rapport om færdselsuheldet i et forsøg på at få identificeret flugtbilisten, der kørte i en grå/blå stationcar af mærket Skoda. Oplysninger i sagen gives til politiet på tlf. 114.

Brand i containere / affaldsspande – Køge

Kl. 20.05 var der ildebrand i en container på Langelandsvej i Køge, så brandvæsnet rykkede ud for at slukke branden.

Trods brandvæsnets indsats lykkedes det ikke at redde hverken containeren eller dens indhold af papir mv., således at containeren af plastmateriale og indholdet stort set udbrændte.

Politiet har optaget rapport om branden i et forsøg på at finde årsagen til brandens opståen, da der ikke umiddelbart var nogen naturlig forklaring herpå.

Kl. 22.15 fik politiet via alarmcentralen melding om, at der nu var ild i en container i krydset Fasanvej / Dalgasvej, Køge Brandvæsnet rykkede ud og foretog slukning af branden, der formodes at være opstået efter brug af fyrværkeri.

Politiet undersøgte området for personer, der måske kunne mistænkes for en rolle i branden i container, men traf ikke nogen, der kunne mistænkes herfor. Under eftersøgningen bemærkede politiet kl. ca. 22.30, at en skraldespand ved krydset Fasanvej / Dalgasvej nu også brændte. Brandvæsnet fik også slukket denne mindre brand, hvis årsag formodes at være den samme som tidligere.

Ingen er indtil videre sigtet i anledning af de tre brande i containere og skraldespande i den sydlige del af Køge by.

Brandundersøgelse – Falkevej, Køge

Kl. 16.20 måtte personalet på en fabrik med produktion af maling slå alarm til brandvæsnet, da de ikke selv kunne slukke en brand, der var opstået i det ventilationssystem.

Politiet afspærrede et område om fabrikken, hvor branden bredte sig primært i ventilationssystemet. Branden udviklede indledningsvist en del røg, som drev ind over andre virksomheder i områder, så der var ikke behov for evakuering.

En ambulance var stand by i området, men ingen havde behov for at blive tilset af ambulancepersonalet i anledning af branden.

Kl. ca. 18.00 blev indsatsen og afspærringen i området, og politiet har optaget rapport om branden, hvis årsag formodes at være belyst ud fra oplysningerne fra personalet om den opståen.

Fartglad bilist blæste forbi skole – Stensbjergvej, Køge

Kl. 14.43 var en færdselspatrulje på Stensbjergvej og målte med laser ud for en skole, da en bilist kom blæsende med alt for høj fart i byzonen, hvor der er 50 km/t tilladt.

Bilisten, en 28-årig mand fra Solrød Strand, blev målt til at køre hele 103 km/t, men sagen ender med en sigtelse for 99 km/t, da farten fratrækkes 4 km/t som fejlmargen. Bilen var påsat prøveplader, da manden netop havde købt bilen. Det var lige før det blev første og sidste køretur i den nye bil, da farten var bare 2 km/t fra at ryge ind i vanvidsreglerne om 100% overskridelse.

Den 28-årige bilist blev nu gjort bekendt med at han “slap” med en påstand om en betinget frakendelse af førerretten og en bødepåstand på 7600 kr plus bidrag til offerfonden på 500 kr.

Færdselsuheld – Bækgårdsvej / Kimmerslevvej, Borup – Køge

Kl. 12.06 fik politiet en anmeldelse fra pårørende til en 15-årig pige fra Borup, som havde været impliceret i et færdselsuheld kl. ca. 07.50 i rundkørslen Bækgårdsvej – Kimmerslevvej. Pigen var som cyklist stødt sammen med en bilist, der ikke havde givet sig til kende på uheldstidspunktet, men de pårørende var ad omveje blevet bekendt med bilistens identitet.

Politiet fik efterfølgende ved afhøring af de to parter klarlagt, at den 15-årige pige på uheldstidspunktet var kørt på cykel ad Bækgårdsvej mod syd og videre rundt inde i rundkørslen. En 45-årig kvindelig bilist fra Jystrup Midtsj. kom kørende ad Kimmerslevvej i østlig retning og fortsatte ind i rundkørslen, så cyklisten blev strejfet, men uden at vælte.

Cyklisten standsede, men efterfølgende fortsatte bilisten kørslen uden at give sig til kende over for cyklisten. Ved rundkørslen var der skolepatruljer på uheldstidspunktet.

Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere detaljer og herunder afhøre vidner, der har været til stede på uheldstidspunktet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 10.50 havde en bilist påkørt forskellige genstande ved indkørslen til Karlslunde rasteplads i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen, hvorfor politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere. En ambulance var også sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at 37-årig mand fra Ringsted formentlig havde fået et ildebefindende og derved mistet kontrollen over bilen, som ramte et helleanlæg, et reklameskilt og også et elskab, så strømmen til tankstationen blev afbrudt.
Tililende fra rastepladsen ydede førstehjælp til den 37-årige, indtil ambulancen nåede frem og bragte ham til kontrol på et sygehus. Han var dog uden fysiske skader som følge af uheldet.

Det lokale redningsberedskab blev tilkaldt til at tage sig af udslip af motorolie fra den 37-åriges bil, og en tekniker fra et elselskab blev tilkaldt til foretage den nødvendige reparation af det påkørte elskab.

Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet, som politiet har optaget rapport om på grund af de konkrete omstændigheder ved uheldet.

Færdselsuheld – Marksvinget / Vordingborgvej / Ringvejen, Køge

Kl. 11.19 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld i lyskrydset Marksvinget-Vordingborgvej-Ringvejen, idet to biler var stødt sammen, så en ambulance var sendt til stedet.

På uheldsstedet holdt to personbiler med udløste airbags midt i lyskrydset, og en 53-årig mand fra Køge blev i ambulancen kørt til kontrol på skadestuen, men var dog sluppet uden behandlingskrævende skader.

Sammenstødet skete, da en 65-årig kvinde fra Bjæverskov i en personbil kørte fra Markvangen i østlig retning og videre mod øst i retning mod Søndre Viaduktvej. Samtidig kom den 53-årige mand kørende i en personbil ad Vordingborgvej mod nord i den hensigt at fortsætte ligeud i lyskrydset.

Kl. ca. 12.15 var krydset ryddet for de implicerede køretøjer, og politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt omstændighederne nærmere, herunder lyssignalernes farve i de to parters færdselsretninger før sammenstødet.

Færdselsuheld – Søndre Alle / Søndre Viaduktvej, Køge

Kl. 07.49 fik politiet via alarm 112 melding om, at en fodgænger var blevet påkørt af en bilist i lyskrydset Søndre Alle – Søndre Viaduktvej, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Det viste sig, at en 12-årig dreng fra Køge var ved at passere Søndre Viaduktvej i et fodgængerfelt fra nord mod syd i lyskrydset ved Søndre Alle. Samtidig var en 40-årig kvinde fra Køge i en personbil kørt ad Søndre Alle mod syd frem til Søndre Viaduktvej, hvor hun svingede til venstre i østlig retning. Under svingningen påkørte hun med lav hastighed den 12-årige dreng, der i ambulancen blev kørt på skadestuen til kontrol. Han var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Politiet har optaget rapport om færdselsuheldet for at få klarlagt de nærmere detaljer, herunder signalernes farve i parternes færdselsretninger, og hvorvidt færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Hurtig bilist begik flere overtrædelser – Køgevej, Ringsted

Kl. 20.04 var færdselspolitiet igen på Køgevej i Ringsted for at foretage en hastighedskontrol blandt bilister, der kører ad Køgevej på den strækning, der er beliggende i tættere bebygget område og derfor med højst tilladt på 50 km/t.
En varebil blev i en laserhastighedsmåling målt til at køre mindst 75 km/t i vestlig retning, hvorfor varebilen efterfølgende blev standset.

Føreren var en 26-årig mand fra Ringsted, som ikke kunne fremvise noget kørekort, idet han ikke havde fået generhvervet kørekortet efter udløbet af en tidligere frakendelse. Politiet kunne også konstatere, at føreren ikke anvendte sikkerhedssele under kørslen, så det blev til tre sigtelser for overtrædelse af færdselsloven.

Bilejeren kan nu også forvente en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven ved at have overladt føringen af varebilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører på grund af den manglende førerret.

Knallertbøller fik præventiv snak med lokalbetjente – Køge

Betjente fra forebyggelsesafdelingen besøgte i går aftes flere af de steder i Køge og Herfølge, hvor de unge opholder sig eller hænger ud om aftenen. For at tage en snak med de unge, og se om de opførte sig ordentligt. Generelt var det en positiv oplevelse, som gav anledning til en god dialog med borgerne.

Ved ungdomsskolen på Kirkepladsen i Herfølge gav en ung knallertfører en opvisning for politiet ved at køre hurtigt frem og tilbage og larme, køre på baghjul og i det hele taget forsøge at tiltrække patruljens opmærksomhed. På et tidspunkt havde den unge knallertfører også taget en passager med bag på knallerten under sit show. I stedet for at jagte de unge knallertbøller, så fik politiet en medarbejder fra klubben til at henvende sig til de unge og bede dem om selv at indfinde sig i klubben, da de var genkendt.

Slukørede dukkede to unge mænd op, en 20-årig fra Køge og en 16-årig ung mand fra Herfølge, som erkendte at de havde kørt på knallerten. Lokalbetjentene tog en god præventiv snak med de unge om utryghedsskabende kørsel, sikkerhed på knallert, og om at vise hensyn til andre. De blev sigtet for at have kørt to på en knallert, så kan nu forvente en bøde. Den 16-åriges mor blev orienteret om sagen, og hun var taknemmelig for, at betjentene havde taget fat i hendes knægt og givet ham en lærestreg.

I ungdomsklubben ved Holmebækskolen hilste patruljen på de unge og personalet, der var glade for at få besøg. De unge spurgte livligt ind til politiets arbejde og nogen ville gerne tage om tidligere episoder de havde haft med politiet.

På stationen traf politiet nogle unge, de kendte fra Hastrupparken. De var på vej i træningscenter, men gav sig tid til en sludder med betjentene. På fodpatrulje i Hastrupparken omkring Langelandsvej var fredeligt, men de fik en snak med de beboere de mødte.

Ved parkeringshuset i Rådhusstræde i Køge har tidligere været anmeldt utryghedsskabende adfærd fra unge mennesker og mistanke om, at der blev røget hash i p-huset. Ved aftenens besøg traf patruljen intet utrygt, men fik en snak med fem unge bilentusiaster fra Stevns, der hyggede sig og sparkede lidt dæk. I kælderen fik betjentene en god snak med nogle skatere, og der var ingen mistanke om, at der foregik noget uhensigtsmæssigt i parkeringshuset.

Lov om euforiserende stoffer – Strøby Egede, Køge – Stevns

Politiet henvendte sig torsdag formiddag på en adresse i Strøby Egede for at lede efter en 19-årig mistænkt mand som led i den landsdækkende aktion mod muldyr i sager om hvidvaskning af penge fra bedragerisager over for især ældre borgere.

Den 19-årige mistænkte var ikke på adressen, men politiet traf på stedet en anden 19-årig mand fra Store-Heddinge. Han erkendte at være ejer af en større klump hash, der lå frit fremme på et sofabord. Hashen blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, som den 19-årige blev sigtet for. Han kan nu forvente at få en bøde for besiddelsen af hashen.

Politiet fik efterfølgende lokaliseret den anden 19-årige, så han kunne anholdes, sigtes og afhøres om sin rolle i en såkaldt muldyrssag. Han blev løsladt efter afhøringen og kan således også forvente at høre nærmere fra politiet, når efterforskningen er afsluttet for hans rolle i sagerne efter den landsdækkende aktion.

Lov om euforiserende stoffer og knivloven – Vordingborgvej / Marksvinget, Køge

Kl. 03.34 henvendte politiet sig til en råbende og skrigende mand, der befandt sig på hjørnet af Vordingsborgvej og Marksvinget i Køge
Der var tale om en 34-årig mand fra Køge, som var i besiddelse af 1,34 gram amfetamin og en kniv, som han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål at bruge til på dette tidspunkt af natten.
Politiet beslaglagde de ulovlige effekter og sigtede den 34-årige for overtrædelse af både lov om euforiserende stoffer og knivloven.

Narko-/spirituskørsel og knivloven – Københavnsvej, Køge

Kl. 03.46 anholdt og sigtede politiet en 25-årig mand fra Køge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Københavnsvej i Køge Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.
Den 25-årige blev også sigtet for overtrædelse af knivloven, idet han havde en hobbykniv på sig uden noget anerkendelsesværdigt formål.

Kl. 04.12 blev en 24-årig mand fra Ishøj standset som fører af en personbil også ad Københavnsvej i Køge Han kunne mistænkes for både at være påvirket af spiritus mere end tilladt samt for at være påvirket af både hash og kokain under kørslen. Den 24-årige fik derfor udtaget blodprøver til undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.

Narkobilist uden sele – Lyngvej, Køge

Kl. 17.20 stoppede en patrulje en 21-årig mand fra Køge, der kørte ad Lyngvej i en personbil uden sele på. Det viste sig dog ikke at være den eneste lovovertrædelse han begik, da han også var påvirket af hash under kørslen. Han blev anholdt for at få udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Den 21-årige havde desuden ikke medbragt sit kørekort, hvilket også kostede ham en bøde. Nu venter politiet på resultatet af blodprøven, hvorefter han vil høre mere i sin sager.

Narkokørsel uden førerret – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 10.12 sigtede færdselspolitiet en 31-årig mand uden fast bopæl for både kørsel uden førerret og for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han førte i sydlig retning ad Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde rasteplads.

Narkometertesten, som føreren deltog i, havde givet udslag for påvirkning af cannabis, hvorfor den 31-årige efterfølgende i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Den 31-årige havde aldrig fået erhvervet sig et kørekort, hvilket var grundlaget for sigtelsen for kørsel uden førerret, så bilejeren kan nu også forvente en sigtelse for at have overladt føringen af bilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Påvirket bilist holdt i tomgang foran pub – Havnen, Køge

Kl. 03.53 bemærkede en patrulje en bil, der holdt i tomgang foran en pub på havnen i Køge Bag rattet sad en 18-årig mand fra Bjæverskov, som talte snøvlende og lugtede af spiritus, da betjentene henvendte sig til ham. En alkometertest viste, at den 18-årige havde en promille på væsentligt over det tilladte, så han blev anholdt for at få udtaget en blodprøve.

I bilen var rester af hashjoints og rygepapir, så betjentene ransagede bilen og visiterede den 18-årige, som havde en klump hash på sig. Den 18-årige erkendte at have kørt, da han skulle hente en ven i byen. Han erkendte også at have drukket, men nægtede at have røget hash. Han blev sigtet for narko- og spirituskørsel, og patruljen sikrede bilnøglen, da bilen tilhørte hans mor. Moderen blev orienteret om, at politiet var i besiddelse af nøglen, men patruljen henviste til sønnen i forhold til årsagen hertil. Den 18-årige blev løsladt efter blodprøveudtagelsen, men vil høre mere fra politiet i sagen, når resultatet af blodprøven kommer.

Lørdag – søndag:

To hurtige bilister tæt på skole – Stensbjergvej, Køge

Færdselspolitiet foretog sent mandag formiddag en hastighedsmåling med lasermåleudstyr af de bilister, som kørte ad Stensbjergvej i begge retninger på en vejstrækning, der er beliggende i tættere bebygget område og derfor med en højst tilladt hastighed på 50 km/t.

Kl. 11.16 blev en 37-årig mand fra Køge målt til og efterfølgende sigtet for at køre mindst 85 km/t i en personbil i sydlig retning. Bødepåstanden vil være 4.800 kr., et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. samt påstand om en betinget frakendelse af kørekortet på grund af en hastighedsovertrædelse på mere end 60 %. Betinget frakendelse betyder, at en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve) skal bestås for at kunne beholde førerretten. Hvis en af prøverne ikke bestås, inddrages førerretten, indtil begge prøver er bestået.

Kl. 11.54 kørte en 19-årig mand fra Køge også for hurtigt i en personbil, idet han blev målt til at køre med mindst 82 km/t i nordlig retning ad Stensbjergvej. For ham vil bødepåstanden være 4.200 kr., det pligtige bidrag på 500 kr. til Offenfonden, men så en påstand om et kørselsforbud, fordi han inden for tre år efter erhvervelsen af sit kørekort har kørt mere end 60 % for hurtigt. Kørselsforbuddet betyder, at han ved sagens afgørelse får et forbud mod at køre bil, indtil den 19-årige har gennemgået noget obligatorisk undervisning og bestået en teori- og køreprøve.

Begge sigtede bilister vil derfor i nærmeste fremtid høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne mod dem.

To mænd forulykket på mark – Køgevej, Tjæreby, Roskilde

Kl. 04.26 modtog alarmcentralen et opkald fra den ene af to mænd, der var forulykket med en ATV på en mark. Ulykkesstedet kunne ikke angives præcist ud over, at ATVen var forulykket ved kørsel ned i en grøft. Redningsmyndighederne og politiet rykkede ud til området og fik ved henvendelse på en privat adresse på Køgevej klarlagt, at de to forulykkede formentlig var to 30-årige mænd fra København, idet de ikke længere var til stede på den pågældende adresse.

Redningsmyndighederne og politiet fik herefter lokaliseret den forulykkede ATV, hvor de to 30-årige mænd var til stede. Den ene var delvist fastklemt og formentlig kommet alvorligt til skade, mens den anden umiddelbart havde pådraget sig overfladiske kvæstelser ved ulykken og derfor var i stand til at slå alarm fra sin mobiltelefon. Begge mænd var spirituspåvirket, og da den fastklemte var blevet frigjort, blev de bragt til hhv. Rigshospitalet og Køge sygehus til undersøgelse fornøden behandling.

Politiet fik rutinemæssigt udtaget blodprøver af begge mænd, hvoraf kun den ene er blevet afhørt kortvarigt omkring hændelsesforløbet i forbindelse med kørsel på ATVen udelukkende på en mark. Under kørslen var de forulykket, da de var kørt ned i en grøft, så ATVen væltede.

Når analyseerklæringerne fra blodprøverne foreligger, og begge mænd er blevet afhørt om omstændighederne ved kørslen, vil politiet tage stilling til, om afslutningen på en nytårsfest med den natlige kørsel på ATVen på marken også skal have en strafferetlig konsekvens for mændene.

Ung mand havde ulovligt fyrværkeri – Herfølge – Køge

Kl. 11.00 fik politiet en anmeldelse om, at en ung mand via sociale medier havde offentliggjort affyring af fyrværkeri.
Politiet fik identificeret den pågældende som en 17-årig ung mand fra Herfølge, som efterfølgende fik besøg på sin bopæl, hvor hans forældre også var til stede.

Ved den efterfølgende ransagning af bopælen fandt politiet seks sejlgarnsbomber, seks mindre krysantemumbomber og 16 kanonslag, som blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af fyrværkerilovgivningen.
De beslaglagte effekter blev med hjælp fra forsvarets ammunitionsrydningstjeneste transporteret forsvarligt til et depot til opbevaring, indtil sagen er afgjort.Den 17-årige blev afhørt til sagen, mens en repræsentant for de sociale myndigheder var til stede, så han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i det nye år.

Utryghedsskabende unge havde fyrværkeri og kniv på sig – Køge

Kl. 20.58 fik politiet en anmeldelse om en gruppe unge mænd, der ved gangbroen ved Køge Nord-station optrådte utryghedsskabende, idet de kastede med knaldfyrværkeri og måske også var i besiddelse af en kniv. På anmeldelsestidspunktet var gruppen på vej til S-toget i retning mod Køge

Politiet kørte til Køge S-station og fik her kontakt til fem teenagere fra Ringsted og Stenlille, som alle blev kontrolleret som følge af anmeldelsen.
En 18-årig mand fra Ringsted var i besiddelse af otte kanonslag, som blev beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen.

En hobbykniv fandt politiet hos en 17-årig ung mand fra Ringsted, som ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål at bruge hobbykniven til. Han blev sigtet for overtrædelse af knivloven i forbindelse med beslaglæggelse af hobbykniven som bevis i sagen.

Begge sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, der dog også vil underrette den 17-åriges værger om sagen mod ham.

Vanvidskørsel – Færdselsuheld / spirituskørsel – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 17.47 fik politiet en anmeldelse om, at en bilist havde påkørt en afspærringstavlevogn i forbindelse med afspærring af en vognbane i det østgående spor på Vestmotorvejen ved Bjæverskov. En ambulance var også sendt til uheldsstedet.
På uheldsstedet fik politiet kontakt til en spirituspåvirket, 30-årig mand fra Polen, men med en arbejdsmæssig tilknytning til Danmark. Han var uskadt efter påkørslen af afspærringstavlevognen, der var placeret i overhalingssporet, fordi trafikanter skulle passere et vejarbejdsområde i vognbanen længst til højre.

Den 30-årige fører deltog i en vejledende alkometertest, der gav udslag for en spirituspåvirkning over to promille, hvorfor den 30-årige blev sigtet for spirituskørsel, og politiet i øvrigt betragtede uheldet som en sag om såkaldt vanvidskørsel.

Politiet fik klarlagt bl.a. ud fra vidneforklaringer, at den 30-årige var kørt i en varebil ad motorvejen mod øst i overhalingssporet med højere hastighed end den nedsatte hastighed, der var skiltet forbi arbejdsstedet, hvor trafikanterne skulle passere i vognbanen længst til højre.

Da den 30-årige fortsatte sin kørsel ligeud i overhalingssporet, påkørte han afspærringstavlevognen, uden at andre trafikanter blev direkte involveret i uheldet, selv om vragdele blev spredt ud over kørebanerne.

Politiet anholdt den 30-årige kortvarigt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Da der kunne være tale om vanvidskørsel ud fra resultatet af den vejledende alkometertest, beslaglagde politiet den varebil, som den 30-årige havde været fører af på uheldstidspunktet. Varebilen er en firmabil, og bilejeren blev underrettet om både uheldet og beslaglæggelsen som følge af mistanken om vanvidskørsel. Bilejeren ønskede dog beslaglæggelsen af varebilen forelagt en dommer, som nu skal se på det retlige grundlag herfor.

Kl. ca. 19.20 var der ryddet op på uheldsstedet, og politiet afventer nu analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve, før den 30-årige hører nærmere om sagens videre forløb.

Indbrud i Perioden

Falkevej, Køge

Galoche Alle, Køge
Gartnervænget, Bjæverskov
Åvej, Ølby Lyng, Køge