Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2023/01/04 til 2023/01/17.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Bilejer havde aluminiumsbat i bilen – Ivar Huitsfeldtsvej, Køge

Kl. 19.20 kørte en patrulje rutinemæssigt ind i parkeringshuset på Ivar Huitfeldtsvej for at lave en tryghedsskabende tilsyn på stedet.

Flere personer omkring et køretøj løb spontant fra stedet, og politiet kunne efterfølgende konstatere, at en personbil var efterladt med motoren i gang. I bilen lå et aluminiumsbat og personlige ejendele som f.eks. overtøj og mobiltelefoner.

Politiet sikrede bilen ved at tage bilnøglen og aflåse bilen, så bilnøglen efterfølgende kunne afhentes på politistationen i Køge

Senere fredag aften indfandt sig en afkølet, 20-årig mand fra Køge, der var ejer af bilen, og som erkendte at have medbragt battet uden noget anerkendelsesværdigt formål. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen og fik udleveret bilnøglerne til sin bil, som en medfølgende kammerat lovligt kunne føre fra stedet. De øvrige flygtende, som han havde været sammen med i parkeringshuset, ønskede han ikke at fortælle noget om.

Den 20-årige kan derfor nu se frem til at modtage en afgørelse efter sigtelsen for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Brandundersøgelse – Stenhøjparken, Borup – Køge

Kl. 07.35 slog naboen til en 84-årig kvindes bopæl alarm til brandvæsnet, idet der kom røg fra hendes bolig.

Brandvæsnet kunne konstatere, at der ikke var nogen hjemme på adressen, og at der kom røg fra taget. Røgen stammede fra en brand på loftet lige under taget, og branden nåede at brænde gennem loftet, før branden blev slukket.

Ingen kom til skade ved branden, der var årsag til en del skader på ejendommen, og da der ikke umiddelbart var nogen indlysende brandårsag, vil politiet undersøge brandstedet nærmere i et forsøg på at finde den konkrete brandårsag.

Fartglad bilist blæste forbi skole – Stensbjergvej, Køge

Kl. 14.43 var en færdselspatrulje på Stensbjergvej og målte med laser ud for en skole, da en bilist kom blæsende med alt for høj fart i byzonen, hvor der er 50 km/t tilladt.

Bilisten, en 28-årig mand fra Solrød Strand, blev målt til at køre hele 103 km/t, men sagen ender med en sigtelse for 99 km/t, da farten fratrækkes 4 km/t som fejlmargen. Bilen var påsat prøveplader, da manden netop havde købt bilen. Det var lige før det blev første og sidste køretur i den nye bil, da farten var bare 2 km/t fra at ryge ind i vanvidsreglerne om 100% overskridelse.

Den 28-årige bilist blev nu gjort bekendt med at han “slap” med en påstand om en betinget frakendelse af førerretten og en bødepåstand på 7600 kr plus bidrag til offerfonden på 500 kr.

Forstyrrende kvinder ved restauration – Havnen, Køge

Kl. 04.21 bad dørmændene ved en restaurationen om hjælp til at bortvise to kvinder, der både var udadreagerende og højtråbende, ligesom de nægtede at forlade stedet efter afvisning af adgang til restaurationen.

Politiet fik på stedet kontakt til en 27-årig kvinde fra Køge og en 29-årig kvinde fra Hårlev, der begge var påvirket af spiritus. Trods politiets tilstedeværelse fortsatte de deres adfærd med forstyrrelse af den offentlige orden, så politiet sigtede dem for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, inden de blev bortvist fra stedet.

Begge sigtede kvinder kan nu forvente at modtage en bøde som afgørelse på sagen.

Færdselsuheld – Bækgårdsvej / Kimmerslevvej, Borup – Køge

Kl. 12.06 fik politiet en anmeldelse fra pårørende til en 15-årig pige fra Borup, som havde været impliceret i et færdselsuheld kl. ca. 07.50 i rundkørslen Bækgårdsvej – Kimmerslevvej. Pigen var som cyklist stødt sammen med en bilist, der ikke havde givet sig til kende på uheldstidspunktet, men de pårørende var ad omveje blevet bekendt med bilistens identitet.

Politiet fik efterfølgende ved afhøring af de to parter klarlagt, at den 15-årige pige på uheldstidspunktet var kørt på cykel ad Bækgårdsvej mod syd og videre rundt inde i rundkørslen. En 45-årig kvindelig bilist fra Jystrup Midtsj. kom kørende ad Kimmerslevvej i østlig retning og fortsatte ind i rundkørslen, så cyklisten blev strejfet, men uden at vælte.

Cyklisten standsede, men efterfølgende fortsatte bilisten kørslen uden at give sig til kende over for cyklisten. Ved rundkørslen var der skolepatruljer på uheldstidspunktet.

Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere detaljer og herunder afhøre vidner, der har været til stede på uheldstidspunktet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Jersie, Solrød Strand

Kl. 06.41 var en lastbil og en personbil stødt sammen i det nordgående spor på Køge Bugt Motorvejen ved Jersie.

På uheldsstedet holdt en personbil forulykket i midterrabatten, mens en lastbil som den anden part var standset i nødsporet.

En 53-årig kvinde fra Vordingborg kørte som fører af en personbil i vognbanen længst til højre og foran en litauisk lastbil med en 59-årig mandlig lastbilchauffør bag rattet.

Lastbilchaufføren påkørte af ukendte årsager og med lav hastighed i den tætte trafik personbilen, så den roterede rundt og endte i midterrabatten. Den kvindelige fører var sluppet uskadt efter påkørslen.

Trafikken i det nordgående spor måtte kortvarigt standses, mens personbilen blev fjernet fra midterrabatten, men kl. ca. 07.15 var alle spor igen åbne for trafikken. Politiet registrerede blot parterne og omstændighederne ved uheldet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 10.50 havde en bilist påkørt forskellige genstande ved indkørslen til Karlslunde rasteplads i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen, hvorfor politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere. En ambulance var også sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at 37-årig mand fra Ringsted formentlig havde fået et ildebefindende og derved mistet kontrollen over bilen, som ramte et helleanlæg, et reklameskilt og også et elskab, så strømmen til tankstationen blev afbrudt.
Tililende fra rastepladsen ydede førstehjælp til den 37-årige, indtil ambulancen nåede frem og bragte ham til kontrol på et sygehus. Han var dog uden fysiske skader som følge af uheldet.

Det lokale redningsberedskab blev tilkaldt til at tage sig af udslip af motorolie fra den 37-åriges bil, og en tekniker fra et elselskab blev tilkaldt til foretage den nødvendige reparation af det påkørte elskab.

Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet, som politiet har optaget rapport om på grund af de konkrete omstændigheder ved uheldet.

Færdselsuheld – Køgevej, Roskilde

Kl. 08.36 var en fodgænger i rundkørslen Køgevej – Ny Østergade blevet påkørt, så ambulancepersonale og politiet kørte til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 35-årig kvinde fra Orø var kørt i en personbil ad Køgevej mod nord og med lav hastighed videre ind i rundkørslen. Herunder kørte hun over foden på en 19-årig kvinde fra Greve, som i fodgængerfeltet var ved at passere Køgevej fra øst mod vest.

Fodgængeren blev i ambulancen bragt til en skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader. Politiet har optaget rapport om påkørslen for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved uheldet.

Færdselsuheld – Køgevej, Tjæreby, Roskilde

Kl. 07.39 havde en 39-årig kvinde fra Havdrup formentlig været lidt uopmærksom under kørslen ad Køgevej i nordlig retning, idet hun ikke havde bemærket, at en forankørende personbil med en 53-årig mand fra Bjæverskov bag rattet var standset på grund af køkørsel.

Hun påkørte derfor den 53-åriges bil og blev umiddelbart efter selv påkørt af en 51-årig mand fra Nykøbing F, der ikke kunne nå at standse på grund sammenstødet mellem de to øvrige trafikanter.

Alle tre parterne slap uden behandlingskrævende skader, og da der kun skete materiel skade på de involverede køretøjer, registrerede politiet blot parterne og omstændighederne ved sammenstødet.

Færdselsuheld – Marksvinget / Vordingborgvej / Ringvejen, Køge

Kl. 11.19 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld i lyskrydset Marksvinget-Vordingborgvej-Ringvejen, idet to biler var stødt sammen, så en ambulance var sendt til stedet.

På uheldsstedet holdt to personbiler med udløste airbags midt i lyskrydset, og en 53-årig mand fra Køge blev i ambulancen kørt til kontrol på skadestuen, men var dog sluppet uden behandlingskrævende skader.

Sammenstødet skete, da en 65-årig kvinde fra Bjæverskov i en personbil kørte fra Markvangen i østlig retning og videre mod øst i retning mod Søndre Viaduktvej. Samtidig kom den 53-årige mand kørende i en personbil ad Vordingborgvej mod nord i den hensigt at fortsætte ligeud i lyskrydset.

Kl. ca. 12.15 var krydset ryddet for de implicerede køretøjer, og politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt omstændighederne nærmere, herunder lyssignalernes farve i de to parters færdselsretninger før sammenstødet.

Hurtig bilist – igen – Stensbjergvej, Køge

Kl. 14.00 var færdselspolitiet igen til stede ved Stensbjergvej for at kontrollere trafikanternes hastighed ad vejen, der er beliggende i tættere bebygget område og derfor med en tilladt hastighed på højst 50 km/t.

En 38-årig mand fra Polen, men med ophold og arbejdsmæssig tilknytning til Danmark, blev i en polsk personbil målt med en laserhastighedsmåler til at køre mindst 84 km/t. Sigtelsen for den hastighedsovertrædelse vil medføre en bøde på 4.200 kr., at pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. samt påstand om betinget frakendelse af kørekortet. Såfremt en teori- og køreprøve ikke aflægges, inddrages den polske mands førerret i Danmark.

Hurtig bilist på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 10.11 målte færdselspolitiet med en video-patruljebil over en strækning på mere end 6.300 meter til at køre med en gennemsnitshastighed på 163 km/t i sydgående retning på Køge Bugt Motorvejen ved Greve.

Hastighedsmålingen blev indledt, da bilisten overhalede politiets civile patruljebil med væsentligt højere hastighed end de tilladte 110 km/t ifølge de opsatte hastighedsskilte.

Bag rattet i den hurtigtkørende personbil sad en 34-årig mand fra Ringsted, som blev sigtet for hastighedsovertrædelsen. Sagen vil medføre en bødepåstand på 5.400 kr., et pligtigt bidrag til offerfonden på 500 kr. samt en påstand om betinget frakendelse af kørekortet. Det sidste vil betyde, at den 34-årige skal gennemføre både en teori- og køreprøve for at beholde sin førerret.

Knallertbøller fik præventiv snak med lokalbetjente – Køge

Betjente fra forebyggelsesafdelingen besøgte i går aftes flere af de steder i Køge og Herfølge, hvor de unge opholder sig eller hænger ud om aftenen. For at tage en snak med de unge, og se om de opførte sig ordentligt. Generelt var det en positiv oplevelse, som gav anledning til en god dialog med borgerne.

Ved ungdomsskolen på Kirkepladsen i Herfølge gav en ung knallertfører en opvisning for politiet ved at køre hurtigt frem og tilbage og larme, køre på baghjul og i det hele taget forsøge at tiltrække patruljens opmærksomhed. På et tidspunkt havde den unge knallertfører også taget en passager med bag på knallerten under sit show. I stedet for at jagte de unge knallertbøller, så fik politiet en medarbejder fra klubben til at henvende sig til de unge og bede dem om selv at indfinde sig i klubben, da de var genkendt.

Slukørede dukkede to unge mænd op, en 20-årig fra Køge og en 16-årig ung mand fra Herfølge, som erkendte at de havde kørt på knallerten. Lokalbetjentene tog en god præventiv snak med de unge om utryghedsskabende kørsel, sikkerhed på knallert, og om at vise hensyn til andre. De blev sigtet for at have kørt to på en knallert, så kan nu forvente en bøde. Den 16-åriges mor blev orienteret om sagen, og hun var taknemmelig for, at betjentene havde taget fat i hendes knægt og givet ham en lærestreg.

I ungdomsklubben ved Holmebækskolen hilste patruljen på de unge og personalet, der var glade for at få besøg. De unge spurgte livligt ind til politiets arbejde og nogen ville gerne tage om tidligere episoder de havde haft med politiet.

På stationen traf politiet nogle unge, de kendte fra Hastrupparken. De var på vej i træningscenter, men gav sig tid til en sludder med betjentene. På fodpatrulje i Hastrupparken omkring Langelandsvej var fredeligt, men de fik en snak med de beboere de mødte.

Ved parkeringshuset i Rådhusstræde i Køge har tidligere været anmeldt utryghedsskabende adfærd fra unge mennesker og mistanke om, at der blev røget hash i p-huset. Ved aftenens besøg traf patruljen intet utrygt, men fik en snak med fem unge bilentusiaster fra Stevns, der hyggede sig og sparkede lidt dæk. I kælderen fik betjentene en god snak med nogle skatere, og der var ingen mistanke om, at der foregik noget uhensigtsmæssigt i parkeringshuset.

Kørsel i frakendelsestiden mv. – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 17.10 var en færdselspatrulje ved at blive påkørt i lyskrydset på Ivar Huitfeldtsvej ved parkeringshuset, da en personbil kørte over for rødt lys i lyskrydset.

Personbilen blev ført af en 46-årig kvinde fra Haslev, som ikke kunne fremvise noget kørekort, idet hun i forvejen var frakendt dette. Politiet sigtede hende derfor for to overtrædelser af færdselsloven i forbindelse med hendes kørsel ved parkeringshuset.

Lov om euforiserende stoffer – Strøby Egede, Køge – Stevns

Politiet henvendte sig torsdag formiddag på en adresse i Strøby Egede for at lede efter en 19-årig mistænkt mand som led i den landsdækkende aktion mod muldyr i sager om hvidvaskning af penge fra bedragerisager over for især ældre borgere.

Den 19-årige mistænkte var ikke på adressen, men politiet traf på stedet en anden 19-årig mand fra Store-Heddinge. Han erkendte at være ejer af en større klump hash, der lå frit fremme på et sofabord. Hashen blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, som den 19-årige blev sigtet for. Han kan nu forvente at få en bøde for besiddelsen af hashen.

Politiet fik efterfølgende lokaliseret den anden 19-årige, så han kunne anholdes, sigtes og afhøres om sin rolle i en såkaldt muldyrssag. Han blev løsladt efter afhøringen og kan således også forvente at høre nærmere fra politiet, når efterforskningen er afsluttet for hans rolle i sagerne efter den landsdækkende aktion.

Mand endte alligevel i detentionen – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 00.23 bad DSB om assistance fra politiet til at bortvise en spirituspåvirket person fra S-toget på Køge S-station.

Politiet fik kontakt til en spirituspåvirket, 53-årig mand fra Sverige, som havde haft et aggressivt kropssprog over for DSB-personalet, men ikke forulempet nogen. Politiet fandt derfor ikke grundlag for en sigtelse af den 53-årige, der ved politiets foranstaltning blev bortvist fra S-toget, fordi han blev skønnet i stand til at kunne klare sig selv og forstå budskabet med bortvisningen.

Kl. 01.50 havde samme svenske mand fundet vej tilbage til S-toget, så nu så politiet ingen udvej end af frihedsberøve den spirituspåvirkede, svenske mand. Efter et lægetilsyn blev han anbragt i detentionen på politistationen i Roskilde, hvor han fik et ophold frem til søndag formiddag, hvor han blev løsladt.

Narkobilist med hash i bilen – Københavnsvej, Køge

Kl. 00.11 blev en bilist med en defekt baglygte standset med henblik på en rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet på Københavnsvej ved Værftsvej.

Føreren af personbilen var en 18-årig mand fra Bjæverskov, som blev sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand, da en narkometertest gav udslag for påvirkning af både hash og kokain.

Ved en undersøgelse af hans bil fandt politiet godt to gram hash liggende frit fremme, hvorefter hashen blev beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer mod den 18-årige.

Han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkobilist med joint i hånden – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 14.57 anmeldte en vågen borger, at en anden bilist på Sydmotorvejen sad bag rattet, mens han røg på en hashjoint.

Den mulige narkobilist, en 32-årig mand fra Næstved, blev stoppet på Sydmotorvejen mod syd ved Lellingeafkørslen, hvor en narkometertest viste positiv for hash. Han blev anholdt og taget med til sygehuset, hvor han fik udtaget en blodprøve og herefter løsladt.

Narkokørsel – Københavnsvej, Køge

Kl. 17.27 anholdt og sigtede politiet en 19-årig mand fra Solrød Strand for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Københavnsvej. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, idet narkometertesten havde indikeret påvirkning af hash.

Narkokørsel uden førerret – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 10.12 sigtede færdselspolitiet en 31-årig mand uden fast bopæl for både kørsel uden førerret og for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han førte i sydlig retning ad Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde rasteplads.

Narkometertesten, som føreren deltog i, havde givet udslag for påvirkning af cannabis, hvorfor den 31-årige efterfølgende i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Den 31-årige havde aldrig fået erhvervet sig et kørekort, hvilket var grundlaget for sigtelsen for kørsel uden førerret, så bilejeren kan nu også forvente en sigtelse for at have overladt føringen af bilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Påvirket bilist holdt i tomgang foran pub – Havnen, Køge

Kl. 03.53 bemærkede en patrulje en bil, der holdt i tomgang foran en pub på havnen i Køge Bag rattet sad en 18-årig mand fra Bjæverskov, som talte snøvlende og lugtede af spiritus, da betjentene henvendte sig til ham. En alkometertest viste, at den 18-årige havde en promille på væsentligt over det tilladte, så han blev anholdt for at få udtaget en blodprøve.

I bilen var rester af hashjoints og rygepapir, så betjentene ransagede bilen og visiterede den 18-årige, som havde en klump hash på sig. Den 18-årige erkendte at have kørt, da han skulle hente en ven i byen. Han erkendte også at have drukket, men nægtede at have røget hash. Han blev sigtet for narko- og spirituskørsel, og patruljen sikrede bilnøglen, da bilen tilhørte hans mor. Moderen blev orienteret om, at politiet var i besiddelse af nøglen, men patruljen henviste til sønnen i forhold til årsagen hertil. Den 18-årige blev løsladt efter blodprøveudtagelsen, men vil høre mere fra politiet i sagen, når resultatet af blodprøven kommer.

Lørdag – søndag:

Spirituskørsel – Ølbycenter, Køge

Kl. 19.36 anholdt og sigtede politiet en 53-årig mand fra Køge for spirituskørsel i en personbil, som han førte på parkeringspladsen i området.

Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Store bøder i vente efter kontrolaktion mod kiosker – Køge / Greve / Solrød

Otte kiosker i Køge, Solrød og Greve fik i går besøg af Midt- og Vestsjællands Politi, Sikkerhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. Myndighederne havde i en fælles kontrolaktion fokus på salg af ulovlige varer, og på om forretningerne overholdt gældende regler. Der var særligt fokus på salg af E-cigaretter og andre nikotinpræparater med ulovlige smagsvarianter som eksempelvis jordbær, cola eller is, som ikke er lovlige at sælge i Danmark.

Engangs-E-cigaretter med forskellige smagsvarianter, der går under navnet puff bars, ses meget udbredt blandt børn og unge. De smager af slik og ligner slik, men indeholder tre gange så meget nikotin som en almindelig cigaret. Politiets forebyggelsesafdeling har et tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og SSP for at forsøge at bekæmpe det ulovlige salg til mindreårige. Lokalbetjentene har hørt eksempler på brug af puff bars blandt børn helt ned til 5.-6. klasse. Det er i Danmark kun lovligt at sælge engangs-E-cigaretter med smag af tobak og mentol, og ligesom med andre tobaksvarer må de kun sælges til personer over 18 år.

Ved kontrollen blev der i kioskerne fundet samlet 698 ulovlige engangs-E-cigaretter med i alt 59 forskellige smagsvarianter på hylderne. Bødepåstanden fra Sikkerhedsstyresen lyder som udgangspunkt på 10.000 kroner per smagsvariant til forhandleren. Derudover blev der fundet en række produkter, bl.a. cigaretfiltre med smag, der kan tilsætte smag og duft til nikotinpræparater, hvilket også er ulovligt. I en kiosk i Køge kommune blev der ligeledes solgt ulovligt importeret snus og ikke-godkendt vandpibetobak. De ulovlige varer blev beslaglagt og taget med til destruktion.

En kiosk i Solrød var til gengæld dagens meget positive oplevelse. Her blev der kun solgt lovlige varer, og indehaveren fik ros for at have styr på alle mærkninger og papirer.

I de øvrige kiosker måtte myndighederne skrive flere sager. Nogle butikker havde ikke dokumentation på, at have betalt afgift af de varer, de solgte, nogle havde ikke styr på mærkningen af varerne, og enkelte kiosker havde ikke synligt skiltet med smileyordningen. I to tilfælde arbejdede der personale i kiosken, selv om de modtog ydelser fra det offentlige. I en kiosk var der så meget rod i papirerne vedrørende ejerforhold, at myndighederne nu skal undersøge sagens rette sammenhæng nærmere.

Når de øvrige myndigheder har færdigbehandlet sagerne, sendes de retur til politiet, der så står for at sende bøden frem til virksomheden. Der forventes at blive en samlet bødepåstand til kioskerne på mere end 600.000 kr.

Telefonsvindler arbejdede sent, men forgæves – Roskilde / Køge

I alt fem kvinder blev inden for en time fra kl. ca. 23.30 telefonisk kontaktet af en fremmed mand, der måske ville udnytte de sene telefonopkald til at overraske og forvirre modtagerne af opkaldene.

Hverken tre kvinder på 45, 47 og 62 år fra Roskilde, en 49-årig kvinde fra Viby Sj. eller en 37-årig kvinde fra Køge lod sig overbevise af telefonsvindlerens påstand om, at han ringede fra Fredericia politi, idet hans telefonnummer sluttede på de velkendte politicifre 1448.

Den mandlige telefonsvindler forsøgte at overbevise alle fem kvinder om, at politiet havde opdaget svindel på deres bankkonti. Da kvinderne spurgte nærmere ind til, hvordan man kunne være sikker på, at manden rent faktisk ringede fra politiet, henviste manden til telefonnummeret i nummerviseren, hvilken nogle af dem ikke med sikkerhed troede på og derfor afbrød opkaldet, eller også følte fup-politimanden sig gennemskuet af kvindernes skepsis, så han afbrød samtalen.

Ingen af de fem kvinder blev “taget på sengen” i forbindelse med de sene fupopkald, og politiet har store roser til dem for deres skepsis i forbindelse med fup-politimandens forsøg på at lokke oplysninger ud af dem.

Ulovligt ophold i parkeringskælder mv. – Torvebyen, Køge

Kl. 15.22 havde politiet fået en henvendelse om mulig hashrygning blandt flere unge, der opholdt sig i en parkeringskælder i Torvebyen.

I parkeringskælderen fik kontakt til en 16-årig ung mand fra Lille-Skensved, en 20-årig mand fra Køge og to 21-årige mænd fra hhv. Køge og Lille-Skensved, der alle blev kontrolleret nærmere i forhold til en mistanke om hashrygning, som det lugtede i området.

Den 20-årige blev fundet i besiddelse af godt to gram hash, som han blev sigtet for ulovlig besiddelse af. Ingen af de tre andre havde noget ulovligt på sig, men de slap ikke for en sigtelse, idet de alle fire opholdt i parkeringskælderen trods forbud herimod ifølge den opsatte skiltning.

De blev derfor alle fire sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, så de alle kan forvente at høre nærmere fra politiet.

Varebil slæbte personbil på motorvej – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 20.26 anmeldte en bekymret borger, at der på motorvejen i nordgående retning kørte en polsk varebil, der trak en polsk personbil efter sig med omkring 110 km/t. En patrulje blev sendt til motorvejen, hvor bilerne blev stoppet ved afkørsel 31B – Egedesvej Køge Nord.

I bilerne sad to mænd fra Polen på 27 og 28 år, som blev sigtet for at overtræde færdselslovens regler om slæbning, da dette skete over en lang strækning på motorvejen med for høj hastighed. I bekendtgørelse om slæbning står, at den højest tilladte hastighed for slæbning med tov er 30 km/t. Tovet som var spændt mellem køretøjerne var desuden væsentlig længere end de tilladte 4 meter. Turen sluttede der, og de blev vejledt om at tilkalde vejhjælp. De to sigtede kan forvente en bøde i sagen.

Indbrud i Perioden

Glentevej, Køge