Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2023/01/12 til 2023/01/25.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

17-årig kørte bil uden ledsager – Duehusvej, Bjæverskov- Køge

Kl. 22.06 stoppede en patrulje en 17-årig bilist, som kørte uden ledsager. Den 17-årige lokale unge mand havde taget kørekort, men må kun køre bil, hvis der med i bilen er en person over 18 år med gyldigt kørekort. Den 17-årige tog forældrenes bil ud at handle alene, så han blev sigtet for ikke at overholde betingelserne for at køre som 17-årig. Forældrene er som bilejere ansvarlige for, at den 17-årige ikke kører uledsaget, så der venter også dem en bøde i sagen.

Betonelementer på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen – Solrød Strand

Kl. 07.50 modtog politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på motorvejen. Uheldet skete, da en, som var kørende i nordlig retning, på grund af kø måtte bremse hårdt op, hvorved lasten – betonelementer – faldt ned på kørebanen mellem 2. og 3. vognbane. En varebil, som kørte bag ved lastbilen fik betydelige skader ved uheldet, da bilen blev ramt af et betonelement, hvorved varebilen fik betydelige skader på bagenden, bl.a. hul ind til varerummet. En anden varebil punkterede på to dæk ved uheldet. Inden personer kom til skade ved uheldet, men uheldsstedet var spærret, mens der blev ryddet op efter uheldet.

Blufærdighedskrænker genkendt – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 15.48 blev en ædru, 30-årig mand fra Stevns anholdt på Køge S-station som mistænkt for blufærdighedskrænkelse over for en 19-årig kvinde fra Solrød Strand.

Hun havde genkendt den mistænkte under hans ophold på Køge S-station, hvor han mandag eftermiddag under ophold på en perron havde blottet sit underliv for den forurettede, da hun sad afventende inde i et S-tog. Den 19-årige havde straks anmeldt sagen til politiet, som dog ikke havde fundet manden efter denne anmeldelse, så efterforskning ved hjælp af bl.a. overvågning fra S-stationsområdet var blevet iværksat.

Den 30-årige blev senere på eftermiddagen løsladt efter afhøring til sagen om blotteri over for den 19-årige kvinde. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Brand i barnevogn i opgang – Nylandsvej, Køge

Kl. 15.53 slog en beboer i en beboelsesejendom alarm til brandvæsnet, da en barnevogn i opgangen var brudt i brand. Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, som dog nåede at forrette sodskader på loftet og væggene. Ingen kom til skade ved branden, men politiet undersøger omstændighederne ved brandens opståen nærmere, idet der ikke umiddelbart var nogen naturlig forklaring på dens opståen.

Brandundersøgelse – Vindegårdsvej, Bjæverskov – Køge

Kl. 10.00 slog en håndværker på arbejde på en ejendom på Vindegårdsvej alarm til brandvæsnet, efter at strømmen først var gået, og kort efter kunne der konstateres røgudvikling fra en længe på ejendommen.

Brandvæsnet og politiet kunne konstatere, at der var ildebrand i et hovedhus i en af længerne på ejendommen, hvor der ikke var nogen hjemme.

Branden i huset udviklede sig kraftigt, så en længere brandslukningsindsats blev iværksat, herunder fjernelse af dele af tagkonstruktionen for at kunne foretage den nødvendige brandslukning.

Først på eftermiddagen var ilden blev slukket, men brandvæsnet måtte senere på eftermiddagen retur til stedet, idet ilden igen var blusset op.

Ingen kom til skade ved branden, og politiet vil torsdag undersøge brandstedet nærmere i et forsøg på at finde den konkrete årsag til brandens opståen.

Brandundersøgelse – Ølsemagle Kirkevej, Køge

Kl. 21.26 fik politiet alarm 112 melding om, at brandvæsnet var rykket ud til en ildebrand i en firelænget gård.

Brandvæsnet og politiet kunne ved ankomsten til stedet konstatere, at der var ild i de tre udhus-længer og i et sådant omfang, at brandvæsnet besluttede at lade de tre længere brænde ned under kontrollerede forhold, så der ikke skete noget med en friliggende beboelse.

Gården var ødelagt og forladt, så der var ikke risiko for, at hverken dyr eller personer kunne komme til skade som følge af branden. Røgen fra branden steg næsten lodret til vejrs på grund af ringe vindforhold, men en nabo besluttede dog alligevel at finde alternativ logi for aftenen og natten, selv om politiet ikke foretog evakuering af nogen fra området.

Ejeren af bygningerne ankom til stedet og er derfor underrettet om branden i bygningerne.

Politiet arbejdede på stedet frem til midnat, men skal fortsætte undersøgelserne på brandstedet i et forsøg på at finde frem til brandens opståen på den forladte ejendom.

Fire hurtige bilister inden for en time – Køgevej, Ringsted

Inden for en time i tidsrummet kl. 11.37 – 12.33 blev fire bilister sigtet for at køre hurtigere end tilladt ad Køgevej i Ringsted by, hvor højst tilladte hastighed er 50 km/t, da vejen er beliggende i tættere bebygget område.

Tre af de fire bilister kørte mere end 30 procent hurtigere end tilladt, så de alle som minimum vil få en bøde og tillige vil blive mødt af et pligtigt bidrag på 500 kr. til Offerfonden samt et klip i kørekortet.

Den fjerde bilist var en 28-årig mand fra Næsted, som i en varebil blev målt til at køre mindst 85 km/t mod de højst tilladte 50 km/t. Sigtelsen for hastighedsovertrædelsen var ikke eneste sigtelse mod den 28-årige, der i forvejen var frakendt kørekortet og derfor slet ikke måtte have været fører af varebilen. Dens ejer kan nu derfor også forvente at blive sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at have overladt føringen til 28-årige.

Alle sigtede bilister kan således forvente at høre nærmere fra politiet.

Fuld bilist stoppet af bekymrede borgere – Strøby-Egede, Køge – Stevns

kl. 00.46 var to venner på vej hjem i bil, da de på Strandvejen i Køge bemærkede en forankørende bilist, som kørte meget usikkert. De ringede derfor til politiet, som straks sendte en patrulje. Vennerne fulgte efter den slingrende bilist, der kørte videre ad Stevnsvej til Strøby Bygade, hvor bilisten stoppede på p-pladsen ved et supermarked. Her tilbageholdt de handlekraftige borgere den kvindelige bilist, som var spiritusppåvirket. Hun havde under sin køretur havde påkørt kantstenen ved et helleanlæg, været ovre i modkørende vejbane og været ved at køre i grøften, men lykkeligvis kom ingen noget til.

Politiet kom frem og foretog en alkometertest af 27-årige kvindelige bilist fra Stevns, som viste en promille væsentlig over det tilladte. Hun blev derfor sigtet, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter hun blev løsladt. De to venner fortjener ros for deres indsats, så politiet fik standset den farlige kørsel. Nu venter politiet på resultatet af blodprøven, hvorefter bilisten vil høre mere i sagen.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Jersie, Solrød Strand

Kl. 06.41 var en lastbil og en personbil stødt sammen i det nordgående spor på Køge Bugt Motorvejen ved Jersie.

På uheldsstedet holdt en personbil forulykket i midterrabatten, mens en lastbil som den anden part var standset i nødsporet.

En 53-årig kvinde fra Vordingborg kørte som fører af en personbil i vognbanen længst til højre og foran en litauisk lastbil med en 59-årig mandlig lastbilchauffør bag rattet.

Lastbilchaufføren påkørte af ukendte årsager og med lav hastighed i den tætte trafik personbilen, så den roterede rundt og endte i midterrabatten. Den kvindelige fører var sluppet uskadt efter påkørslen.

Trafikken i det nordgående spor måtte kortvarigt standses, mens personbilen blev fjernet fra midterrabatten, men kl. ca. 07.15 var alle spor igen åbne for trafikken. Politiet registrerede blot parterne og omstændighederne ved uheldet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 15.00 var to varebiler stødt sammen i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen lige før udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen.

Ingen var kommet til skade ved uheldet, der skete, da en 50-årig mand fra Herlufmagle for sent opdagede, at føreren af den forankørende varebil bremsede i den tætte trafik. Varebilerne kunne køres ind i nødsporet, og politiet registrerede blot omstændighederne ved sammenstødet mellem de to parter.

Færdselsuheld – Køgevej, Roskilde

Kl. 08.36 var en fodgænger i rundkørslen Køgevej – Ny Østergade blevet påkørt, så ambulancepersonale og politiet kørte til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 35-årig kvinde fra Orø var kørt i en personbil ad Køgevej mod nord og med lav hastighed videre ind i rundkørslen. Herunder kørte hun over foden på en 19-årig kvinde fra Greve, som i fodgængerfeltet var ved at passere Køgevej fra øst mod vest.

Fodgængeren blev i ambulancen bragt til en skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader. Politiet har optaget rapport om påkørslen for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved uheldet.

Færdselsuheld – Køgevej, Tjæreby, Roskilde

Kl. 07.39 havde en 39-årig kvinde fra Havdrup formentlig været lidt uopmærksom under kørslen ad Køgevej i nordlig retning, idet hun ikke havde bemærket, at en forankørende personbil med en 53-årig mand fra Bjæverskov bag rattet var standset på grund af køkørsel.

Hun påkørte derfor den 53-åriges bil og blev umiddelbart efter selv påkørt af en 51-årig mand fra Nykøbing F, der ikke kunne nå at standse på grund sammenstødet mellem de to øvrige trafikanter.

Alle tre parterne slap uden behandlingskrævende skader, og da der kun skete materiel skade på de involverede køretøjer, registrerede politiet blot parterne og omstændighederne ved sammenstødet.

Færdselsuheld – Marksvinget / Parkvej, Køge

Kl. 15.44 var en bilist og en cyklist stødt sammen i rundkørslen ved Marksvinget og Parkvej ifølge en anmeldelse til politiet.

På uheldsstedet fik politiet kontakt til en 16-årig ung mand fra Køge, der som cyklist kørte på cykelstien rundt i rundkørslen. Da han passerede Parkvejs udmunding i rundkørslen, blev han ramt på sit baghjul af en bilist, der fra Parkvej var på vej ind i rundkørslen. Han slap selv uskadt fra påkørslen, men cyklens baghjul var blevet beskadiget.

Bilisten var kørt fra stedet inden politiets ankomst, men blev senere identificeret som en 83-årig kvinde fra Køge Hun er efterfølgende afhørt til sammenstødet, som politiet har optaget rapport om ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Slimmingevej, Tureby – Køge

Kl. 16.10 havde en 56-årig kvinde fra Tureby af ukendte årsager mistet kontrollen over den personbil, som hun førte ad Slimmingevej mod syd efter sidevejen Tvedvej. Som følge heraf kørte ud i rabatten, hvor hun påkørte to store sten og til sidst et vejtræ, så bilen standsede på vejen på alle fire hjul.

Den 56-årige blev bragt til kontrol på skadestuen, men var sluppet fra ulykken uden behandlingskrævende skader, så politiet registrerede blot omstændighederne herved.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Herfølge – Køge

Kl. 17.04 var det sket et sammenstød i den tætte myldretidstrafik i sydlig retning på Sydmotorvejen ud for Herfølge.

Det viste sig, at en 66-årig mand fra Vordingborg i en personbil kørte i overhalingssporet i sydlig retning med en 52-årig mand fra Næstved i en personbil bagefter.

Da den 66-årige bremsede op på grund af kødannelse, nåede den 52-årige ikke at bremse tilstrækkeligt, så han påkørte den 66-åriges bil.

Overhalingssporet var spærret frem til kl. ca. 18.00, hvor de implicerede køretøjer var blevet fjernet. Politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

Hurtig bilist uden førerret – Stensbjergvej, Køge

Kl. 17.37 målte færdselspolitiet med en laserhastighedsmåler en personbil til at køre med mindst 81 km/t ad Stensbjergvej mod nord, selv om hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t, fordi vejen er beliggende i tættere bebygget område.

Personbilen blev ført af en 22-årig mand fra Køge, som ikke kunne fremvise noget kørekort, fordi han i forvejen havde fået et kørselsforbud og derfor ikke måtte være fører af et køretøj, hvortil et kørekort kræves.

Den manglende førerret medførte yderligere en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven, så den 22-årige kan nu ud over en bøde, et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. også forvente en påstand om ubetinget frakendelse af kørekortet efter overtrædelserne af færdselsloven.

Bilens ejer – en 21-årig kvinde fra Køge – er efterfølgende blevet sigtet for at have overladt føringen af personbilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Hurtig bilist var narkopåvirket – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 22.16 begyndte en færdselspatrulje at måle hastigheden på en personbil, der i høj hastighed kørte i nordlig retning på Køge Bugt Motorvejen, hvor højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 110 km/t.

Efter mere end 4.300 meters kontrol af bilistens hastighed kunne færdselspolitiet konkludere, at gennemsnitshastigheden var mindst 175 km/t.

Personbilen blev ført af en 21-årig mand fra Nykøbing F., som indledningsvist blev sigtet for hastighedsovertrædelsen, der isoleret set vil medføre bl.a. påstand om et kørselsforbud til ham, fordi forseelsen blev begået inden for tre år efter erhvervelsen af kørekortet.

Den 21-årige deltog i en alkometertest, der gav udslag for påvirkning af kokain under kørslen, så den 21-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Politiet vil kontakte den 21-årige, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger, med en samlet afgørelse i begge sager.

Indsats mod social dumping / menneskehandel – Køge

Kl. 10.30 henvendte civilklædt politipersonale fra Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi sig på en adresse i den nordlige del af Køge by for at lave en personkontrol i en forretning inden for massagebranchen.

Da politiet var lukket ind på stedet, undrede politipersonalet sig over en åbentstående dør ud til en tilstødende baghave. Her forsøgte en udenlandsk kvinde at skjule sig for politiet, men hun blev efterfølgende identificeret som en 32-årig kvinde fra Thailand.

Ved kontrol af hendes personlige dokumenter viste det sig, at hun var indrejst i Schengen-området i sommeren 2022 og derfor opholdt sig ulovligt i Danmark på nuværende tidspunkt.

Den 32-årige kvinde blev i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af udlændingeloven anholdt med henblik på eventuel udsendelse af Danmark, når straffesagen mod hende er afgjort.

Under politiets ophold på stedet ankom endnu en udenlandsk kvinde til adressen, og hun viste sig at være en 38-årig kvinde også fra Thailand. Også hun opholdt sig ulovligt i Danmark og blev derfor også anholdt som mistænkt for overtrædelse af udlændingeloven.

Begge kvinders sager blev afgjort straks, hvorefter politiet forelagde deres ulovlige ophold for Udlændingestyrelsen med henblik på en administrativ afgørelse af, hvorvidt de skal udvises af Danmark med et indrejseforbud og efterfølgende udsendes ved Hjemrejsestyrelsens foranstaltning.

Politiet afventer nu denne afgørelse fra Udlændingestyrelsen, men har i mellemtiden underrettet øvrige relevante myndigheder, herunder Center mod Menneskehandel, om sagerne mod de to kvinder.

Kørsel i frakendelsestiden mv. – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 17.10 var en færdselspatrulje ved at blive påkørt i lyskrydset på Ivar Huitfeldtsvej ved parkeringshuset, da en personbil kørte over for rødt lys i lyskrydset.

Personbilen blev ført af en 46-årig kvinde fra Haslev, som ikke kunne fremvise noget kørekort, idet hun i forvejen var frakendt dette. Politiet sigtede hende derfor for to overtrædelser af færdselsloven i forbindelse med hendes kørsel ved parkeringshuset.

Mistænkelig genstand på legeplads – Snogebækvej, Køge

Kl. 10.46 fik politiet en henvendelse fra en 54-årig kvinde fra Køge, som var bekymret for en kuglerund genstand på en legeplads på Snogebækvej, idet hun syntes, at genstanden lignede en krysantemumbombe. Kvinden sørgede for at holde andre væk på legepladsen, indtil politiet dukkede op.

Politiet kunne kort efter konstatere, at den kuglerunde genstand var ganske ufarlig, idet der var tale om en gammel og meget slidt fodbold, som lå på legepladsen. Da anmelderen var blevet beroliget, forlod politiet området.

Narkokørsel – Rådhusstræde, Køge

Kl. 19.26 standsede politiet en personbil, som en 22-årig mand fra Havdrup førte på vej ind i parkeringshuset i Rådhusstræde. Han deltog i en vejledende narkometertest, der gav udslag for påvirkning af amfetamin under kørslen, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel.

Den 22-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger, og når politiet har fået undersøgt, hvorvidt lægeordineret medicin ifølge den 22-årige selv kunne have indflydelse på resultatet af den vejledende narkometertest.

Narkokørsel – Servicevej, Køge

Kl. 22.58 blev en 34-årig mand fra Kalundborg sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han førte ad Servicevej. Baggrunden herfor var deltagelse i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af kokain under kørslen.

Den 34-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel – Toldbodvej, Køge

Kl. 16.05 anholdt og sigtede politiet en 26-årig mand fra Køge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand, efter at en narkometertest havde givet udslag for påvirkning af kokain under kørslen i en personbil.

Den 26-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Påvirket bilist havde kokain på sig – Vordingborgvej, Herfølge – Køge

Kl. 22.31 blev en bilist stoppet på Vordingborgvej, da han kørte uden sele. Det viste sig dog ikke at være den eneste lovovertrædelse den 27-årige mand fra Haslev bag rattet havde begået. En alkometertest viste, at han havde en promille over det tilladte, og en test med narkometeret viste, at han også var påvirket af euforiserende stoffer. Den 27-årige og havde ikke medbragt sit kørekort.

Bilisten blev anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand. Han blev taget med til en blodprøveudtagelse, og blev ved anholdelsen visiteret. Her fandt betjentene ham i besiddelse af 0,47 gram kokain, der blev beslaglagt. Den 27-årige blev nu også sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer, men nægtede alle forhold. Han blev løsladt efter at have fået udtaget blodprøven, og nu venter politiet på resultatet, hvorefter han kan forvente at høre mere fra i sine sager.

Spiritus-/narkokørsel uden førerret mv. – Køgevej, Roskilde

Kl. 21.15 standsede politiet en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet, da føreren under kørsel ad Køgevej mod syd ved broen over Holbækmotorvejen kørte mod færdselsretningen.

Bag rattet i bilen sad en 21-årig mand fra Roskilde, som ikke havde erhvervet sig et kørekort og derfor ikke måtte være fører af personbilen. Desuden blev han konstateret påvirket af alkohol og kokain under kørslen, så han blev også sigtet for både spiritus- og narkokørsel i bilen.

Den 21-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

Bilejeren – en 41-årig kvinde fra Odsherred – kan også forvente at blive sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet hun som bilejer har overladt føringen af køretøjet til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Spirituskørsel – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 18.16 blev en 29-årig mand fra Taastrup anholdt og sigtet for spirituskørsel i en personbil ad Køge Bugt Motorvejen mod nord ved Karlslunde rasteplads, da alkometertesten viste påvirkning over det tilladte.

Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han kan med spænding vente på resultatet af analyseerklæringen, da han var tvivlende over mistankegrundlaget.

Spirituskørsel – Ølbycenter, Køge

Kl. 19.36 anholdt og sigtede politiet en 53-årig mand fra Køge for spirituskørsel i en personbil, som han førte på parkeringspladsen i området.

Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Tyveri af pung fra lommen – Vestergade, Køge

Kl. 13.21 anmeldte en 78-årig kvinde fra Køge, at hun få minutter tidligere havde fået sin pung ud af jakkelommen, da hun gik med sin rollator ad Vestergade ved Ågade.

En fremmed mand passede hende op, mens en anden mand så sit snit til at kunne stjæle hendes pung fra en jakkelomme.

De to mænd løb begge hen til en hvid personbil, der holdt afventende i Ågade, og som efterfølgende forsvandt ad Vestergade mod vest.

Et vidne nåede at tage et foto af flugtbilen, hvori de to mistænkte befandt sig. De blev af den 78-årige beskrevet som to mænd med østeuropæisk udseende og 30-40 år gamle. Den ene manglede nogle fortænder og var iført en mørk jakke, mens den anden bar et hvidt halstørklæde med noget rødt på. Begge talte et ukendt fremmedsprog.

Politiet har nu optaget rapport om tyveriet og skal afhøre vidnet samt kigge nærmere på det optagne foto af bilen for at få den identificeret. I forbindelse med efterforskningen vil politiet gerne i kontakt med andre personer, der måtte have overværet tyveriet i Vestergade ved Ågade kort før anmeldelsen. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Ulovligt ophold i parkeringskælder mv. – Torvebyen, Køge

Kl. 15.22 havde politiet fået en henvendelse om mulig hashrygning blandt flere unge, der opholdt sig i en parkeringskælder i Torvebyen.

I parkeringskælderen fik kontakt til en 16-årig ung mand fra Lille-Skensved, en 20-årig mand fra Køge og to 21-årige mænd fra hhv. Køge og Lille-Skensved, der alle blev kontrolleret nærmere i forhold til en mistanke om hashrygning, som det lugtede i området.

Den 20-årige blev fundet i besiddelse af godt to gram hash, som han blev sigtet for ulovlig besiddelse af. Ingen af de tre andre havde noget ulovligt på sig, men de slap ikke for en sigtelse, idet de alle fire opholdt i parkeringskælderen trods forbud herimod ifølge den opsatte skiltning.

De blev derfor alle fire sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, så de alle kan forvente at høre nærmere fra politiet.

Indbrud i Perioden