Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2023/01/18 til 2023/01/31.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

17-årig kørte bil uden ledsager – Duehusvej, Bjæverskov- Køge

Kl. 22.06 stoppede en patrulje en 17-årig bilist, som kørte uden ledsager. Den 17-årige lokale unge mand havde taget kørekort, men må kun køre bil, hvis der med i bilen er en person over 18 år med gyldigt kørekort. Den 17-årige tog forældrenes bil ud at handle alene, så han blev sigtet for ikke at overholde betingelserne for at køre som 17-årig. Forældrene er som bilejere ansvarlige for, at den 17-årige ikke kører uledsaget, så der venter også dem en bøde i sagen.

Arbejdsulykke – Søvej, Borup – Køge

Kl. 08.17 slog en boligejer alarm, da en håndværker var kommet til skade i forbindelse med renovering af boligen. Det viste sig, at en 29-årig kvinde fra Herfølge var faldet ca. 1,5 meter ned fra en stige i forbindelse med noget malerarbejde på stedet.

Kvinden blev i en ambulance bragt til skadestuen til undersøgelse for en eventuel personskade, og Arbejdstilsynet kom til stedet for at se nærmere på arbejdsforholdene, så det senere kan afklares, hvorvidt nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Betonelementer på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen – Solrød Strand

Kl. 07.50 modtog politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på motorvejen. Uheldet skete, da en, som var kørende i nordlig retning, på grund af kø måtte bremse hårdt op, hvorved lasten – betonelementer – faldt ned på kørebanen mellem 2. og 3. vognbane. En varebil, som kørte bag ved lastbilen fik betydelige skader ved uheldet, da bilen blev ramt af et betonelement, hvorved varebilen fik betydelige skader på bagenden, bl.a. hul ind til varerummet. En anden varebil punkterede på to dæk ved uheldet. Inden personer kom til skade ved uheldet, men uheldsstedet var spærret, mens der blev ryddet op efter uheldet.

Blufærdighedskrænker genkendt – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 15.48 blev en ædru, 30-årig mand fra Stevns anholdt på Køge S-station som mistænkt for blufærdighedskrænkelse over for en 19-årig kvinde fra Solrød Strand.

Hun havde genkendt den mistænkte under hans ophold på Køge S-station, hvor han mandag eftermiddag under ophold på en perron havde blottet sit underliv for den forurettede, da hun sad afventende inde i et S-tog. Den 19-årige havde straks anmeldt sagen til politiet, som dog ikke havde fundet manden efter denne anmeldelse, så efterforskning ved hjælp af bl.a. overvågning fra S-stationsområdet var blevet iværksat.

Den 30-årige blev senere på eftermiddagen løsladt efter afhøring til sagen om blotteri over for den 19-årige kvinde. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Brandundersøgelse – Ølsemagle Kirkevej, Køge

Kl. 21.26 fik politiet alarm 112 melding om, at brandvæsnet var rykket ud til en ildebrand i en firelænget gård.

Brandvæsnet og politiet kunne ved ankomsten til stedet konstatere, at der var ild i de tre udhus-længer og i et sådant omfang, at brandvæsnet besluttede at lade de tre længere brænde ned under kontrollerede forhold, så der ikke skete noget med en friliggende beboelse.

Gården var ødelagt og forladt, så der var ikke risiko for, at hverken dyr eller personer kunne komme til skade som følge af branden. Røgen fra branden steg næsten lodret til vejrs på grund af ringe vindforhold, men en nabo besluttede dog alligevel at finde alternativ logi for aftenen og natten, selv om politiet ikke foretog evakuering af nogen fra området.

Ejeren af bygningerne ankom til stedet og er derfor underrettet om branden i bygningerne.

Politiet arbejdede på stedet frem til midnat, men skal fortsætte undersøgelserne på brandstedet i et forsøg på at finde frem til brandens opståen på den forladte ejendom.

Falske nummerplader på personbil – Køgevej, Roskilde

Kl. 22.39 bemærkede en patrulje en personbil på Køgevej i Roskilde by være monteret med nummerplader, der ikke umiddelbart lignede de rigtige nummerplader.

Personbilen blev ført af en 31-årig mand fra Grevinge, hvorefter undersøgte bilens nummerplader nærmere. De viste sig at være falske, men nummeret på nummerpladen tilhørte en bil af samme mærke og model, som den 31-årige kørte i. Men den 31-åriges bil havde blot et andet stelnummer, som ikke var knyttet til oplysningerne på de falske nummerplader.

De falske nummerplader blev inddraget, og den 31-årige blev sigtet for overtrædelse af både registreringsbekendtgørelsen og for straffelovens bestemmelser om dokumentfalsk i forhold til brugen af de falske nummerplader på sin bil, som han anvendte til kørsel på offentlig vej.

Den 31-årige nægtede sig skyldig i sigtelserne, men kan dog forvente at høre nærmere fra politiet, når efterforskningen i sagerne er afsluttet.

Fuld bilist stoppet af bekymrede borgere – Strøby-Egede, Køge – Stevns

kl. 00.46 var to venner på vej hjem i bil, da de på Strandvejen i Køge bemærkede en forankørende bilist, som kørte meget usikkert. De ringede derfor til politiet, som straks sendte en patrulje. Vennerne fulgte efter den slingrende bilist, der kørte videre ad Stevnsvej til Strøby Bygade, hvor bilisten stoppede på p-pladsen ved et supermarked. Her tilbageholdt de handlekraftige borgere den kvindelige bilist, som var spiritusppåvirket. Hun havde under sin køretur havde påkørt kantstenen ved et helleanlæg, været ovre i modkørende vejbane og været ved at køre i grøften, men lykkeligvis kom ingen noget til.

Politiet kom frem og foretog en alkometertest af 27-årige kvindelige bilist fra Stevns, som viste en promille væsentlig over det tilladte. Hun blev derfor sigtet, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter hun blev løsladt. De to venner fortjener ros for deres indsats, så politiet fik standset den farlige kørsel. Nu venter politiet på resultatet af blodprøven, hvorefter bilisten vil høre mere i sagen.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 08.37 var to bilister stødt sammen i overhalingssporet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning lidt før Greve Centervej.

En 18-årig kvinde fra Karlslunde havde som fører af en personbil påkørt bagenden af den forankørende personbil, som en 30-årig mand fra Køge var fører af.

Ingen af dem kom til skade, men to vognbaner var spærret i forbindelse med oprydningsarbejdet frem til lidt efter kl. 09.00. Politiet registrerede blot omstændighederne ved sammenstødet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 13.52 var et sammenstød mellem en lastbil og en personbil årsag til, at flere vognbaner i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen blev midlertidigt spærret.

Ingen var kommet til skade som følge af sammenstødet, der skete, da en 51-årig mandlig lastbilchauffør fra Moldova som fører af en litauisk lastbil ramte en personbil på dennes venstre side.

Personbilen blev ført af en 29-årig kvinde fra Gadstrup, som mistede kontrollen over bilen, der snurrede rundt og endte sammen med lastbilen i vognbanen længst til venstre.

Vognbanerne længst til venstre blev kortvarigt spærret, mens køretøjerne blev bugseret til den modsatte side, så trafikanter igen kunne benytte tre spor forbi uheldsstedet fra kl. ca. 14.45.

Da ingen var kommet til skade som følge af sammenstødet, registrerede politiet blot omstændighederne ved sammenstødet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 15.00 var to varebiler stødt sammen i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen lige før udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen.

Ingen var kommet til skade ved uheldet, der skete, da en 50-årig mand fra Herlufmagle for sent opdagede, at føreren af den forankørende varebil bremsede i den tætte trafik. Varebilerne kunne køres ind i nødsporet, og politiet registrerede blot omstændighederne ved sammenstødet mellem de to parter.

Færdselsuheld – Køgevej, Roskilde

Kl. 15.14 fik politiet via alarm 112 melding, at en ambulance var sendt til Køgevej ved Vognmandsparken i anledning af et sammenstød mellem en bil og en knallertkører.

En 61-årig mand fra Roskilde blev i ambulancen bragt til et sygehus, hvor han blev indlagt til undersøgelse og behandling for et muligt knoglebrud.

Sammenstødet mellem en personbil og den 61-årige som fører af en lille 30-knallert var sket, da en 73-årig kvinde fra Næstved kørte i personbilen ad Køgevej mod nord. Ud for Vognmandsmarken kom den 61-årige ifølge bilistens forklaring kørende fra hendes højre side ud på Køgevej, så hun ikke kunne undgå at støde sammen med ham trods lav hastighed på grund af tæt trafik ad Køgevej.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet på grund af mistanken om tilskadekomst hos den 61-årige, som politiet mangler at afhøre om omstændighederne ved sammenstødet.

Færdselsuheld – Køgevej, Roskilde

Kl. 12.46 var en 47-årig kvinde fra Gadstrup forulykket i en personbil, som hun havde ført ad Køgevej i sydlig retning.

Omkring Vor Frue Hovedgade havde hun af ukendte årsager mistet kontrollen over bilen, så den var kørt på tværs af begge vognbaner, så hun havnede i grøften. Ingen øvrige trafikanter blev involveret i ulykken.

Ambulancepersonale blev sammen med lægehelikopteren sendt til uheldsstedet, så Køgevej var kortvarigt spærret for at lave en landingsplads til lægehelikopteren.

Føreren var formentlig sluppet nådigere fra uheldet end først antaget, så hun blev i ambulancen bragt til et sygehus. Efter en undersøgelse på skadestuen kunne sundhedspersonale konstatere, at hun ikke havde pådraget sig behandlingskrævende skader.

Kl. 13.30 var Køgevej atter åben for trafik i begge retninger, og politiet registrerede blot omstændighederne ved solouheldet.

Færdselsuheld – Marksvinget / Parkvej, Køge

Kl. 15.44 var en bilist og en cyklist stødt sammen i rundkørslen ved Marksvinget og Parkvej ifølge en anmeldelse til politiet.

På uheldsstedet fik politiet kontakt til en 16-årig ung mand fra Køge, der som cyklist kørte på cykelstien rundt i rundkørslen. Da han passerede Parkvejs udmunding i rundkørslen, blev han ramt på sit baghjul af en bilist, der fra Parkvej var på vej ind i rundkørslen. Han slap selv uskadt fra påkørslen, men cyklens baghjul var blevet beskadiget.

Bilisten var kørt fra stedet inden politiets ankomst, men blev senere identificeret som en 83-årig kvinde fra Køge Hun er efterfølgende afhørt til sammenstødet, som politiet har optaget rapport om ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Ravnsborgvej, Køge

Kl. 18.23 fik politiet en anmeldelse om, at to knallerter kort forinden var stødt sammen på Ravnsborgvej ud for en ungdomsklub. Den ene knallertkører var kørt fra uheldsstedet uden at give sig til kende over for modparten.

Politiet fik på uheldsstedet kontakt til en 60-årig mand fra Køge, som var uskadt efter uheldet. Han var forinden kørt på sin lille 30-knallert ad Ravnsborgvej mod øst, da han så en anden knallertkører komme ud på vejen fra en udkørsel ved ungdomsklubben.

Knallertkøreren fortsatte tværs over Ravnsborgvej og ramte ind i venstre side på den 60-åriges knallert, så han væltede om på højre side. Knallerten fik mindre skader herved.

Modparten blev beskrevet som en spinkel mand, der var iført sort tøj og en styrthjelm. Uden at give sig til kende over for den 60-årige flygtede modparten på sin knallert, der ikke var forsynet med en nummerplade.

Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet i et forsøg på at identificere modparten ud fra bl.a. vidneforklaringer fra andre tilstedeværende ved ungdomsklubben.

Hurtig bilist uden førerret – Stensbjergvej, Køge

Kl. 17.37 målte færdselspolitiet med en laserhastighedsmåler en personbil til at køre med mindst 81 km/t ad Stensbjergvej mod nord, selv om hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t, fordi vejen er beliggende i tættere bebygget område.

Personbilen blev ført af en 22-årig mand fra Køge, som ikke kunne fremvise noget kørekort, fordi han i forvejen havde fået et kørselsforbud og derfor ikke måtte være fører af et køretøj, hvortil et kørekort kræves.

Den manglende førerret medførte yderligere en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven, så den 22-årige kan nu ud over en bøde, et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. også forvente en påstand om ubetinget frakendelse af kørekortet efter overtrædelserne af færdselsloven.

Bilens ejer – en 21-årig kvinde fra Køge – er efterfølgende blevet sigtet for at have overladt føringen af personbilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Hurtig bilist var narkopåvirket – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 22.16 begyndte en færdselspatrulje at måle hastigheden på en personbil, der i høj hastighed kørte i nordlig retning på Køge Bugt Motorvejen, hvor højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 110 km/t.

Efter mere end 4.300 meters kontrol af bilistens hastighed kunne færdselspolitiet konkludere, at gennemsnitshastigheden var mindst 175 km/t.

Personbilen blev ført af en 21-årig mand fra Nykøbing F., som indledningsvist blev sigtet for hastighedsovertrædelsen, der isoleret set vil medføre bl.a. påstand om et kørselsforbud til ham, fordi forseelsen blev begået inden for tre år efter erhvervelsen af kørekortet.

Den 21-årige deltog i en alkometertest, der gav udslag for påvirkning af kokain under kørslen, så den 21-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Politiet vil kontakte den 21-årige, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger, med en samlet afgørelse i begge sager.

Indsats mod social dumping / menneskehandel – Køge

Kl. 10.30 henvendte civilklædt politipersonale fra Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi sig på en adresse i den nordlige del af Køge by for at lave en personkontrol i en forretning inden for massagebranchen.

Da politiet var lukket ind på stedet, undrede politipersonalet sig over en åbentstående dør ud til en tilstødende baghave. Her forsøgte en udenlandsk kvinde at skjule sig for politiet, men hun blev efterfølgende identificeret som en 32-årig kvinde fra Thailand.

Ved kontrol af hendes personlige dokumenter viste det sig, at hun var indrejst i Schengen-området i sommeren 2022 og derfor opholdt sig ulovligt i Danmark på nuværende tidspunkt.

Den 32-årige kvinde blev i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af udlændingeloven anholdt med henblik på eventuel udsendelse af Danmark, når straffesagen mod hende er afgjort.

Under politiets ophold på stedet ankom endnu en udenlandsk kvinde til adressen, og hun viste sig at være en 38-årig kvinde også fra Thailand. Også hun opholdt sig ulovligt i Danmark og blev derfor også anholdt som mistænkt for overtrædelse af udlændingeloven.

Begge kvinders sager blev afgjort straks, hvorefter politiet forelagde deres ulovlige ophold for Udlændingestyrelsen med henblik på en administrativ afgørelse af, hvorvidt de skal udvises af Danmark med et indrejseforbud og efterfølgende udsendes ved Hjemrejsestyrelsens foranstaltning.

Politiet afventer nu denne afgørelse fra Udlændingestyrelsen, men har i mellemtiden underrettet øvrige relevante myndigheder, herunder Center mod Menneskehandel, om sagerne mod de to kvinder.

Mistænkelig genstand på legeplads – Snogebækvej, Køge

Kl. 10.46 fik politiet en henvendelse fra en 54-årig kvinde fra Køge, som var bekymret for en kuglerund genstand på en legeplads på Snogebækvej, idet hun syntes, at genstanden lignede en krysantemumbombe. Kvinden sørgede for at holde andre væk på legepladsen, indtil politiet dukkede op.

Politiet kunne kort efter konstatere, at den kuglerunde genstand var ganske ufarlig, idet der var tale om en gammel og meget slidt fodbold, som lå på legepladsen. Da anmelderen var blevet beroliget, forlod politiet området.

Narkokørsel – Rådhusstræde, Køge

Kl. 19.26 standsede politiet en personbil, som en 22-årig mand fra Havdrup førte på vej ind i parkeringshuset i Rådhusstræde. Han deltog i en vejledende narkometertest, der gav udslag for påvirkning af amfetamin under kørslen, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel.

Den 22-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger, og når politiet har fået undersøgt, hvorvidt lægeordineret medicin ifølge den 22-årige selv kunne have indflydelse på resultatet af den vejledende narkometertest.

Narkokørsel – Toldbodvej, Køge

Kl. 16.05 anholdt og sigtede politiet en 26-årig mand fra Køge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand, efter at en narkometertest havde givet udslag for påvirkning af kokain under kørslen i en personbil.

Den 26-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Påvirket bilist havde kokain på sig – Vordingborgvej, Herfølge – Køge

Kl. 22.31 blev en bilist stoppet på Vordingborgvej, da han kørte uden sele. Det viste sig dog ikke at være den eneste lovovertrædelse den 27-årige mand fra Haslev bag rattet havde begået. En alkometertest viste, at han havde en promille over det tilladte, og en test med narkometeret viste, at han også var påvirket af euforiserende stoffer. Den 27-årige og havde ikke medbragt sit kørekort.

Bilisten blev anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand. Han blev taget med til en blodprøveudtagelse, og blev ved anholdelsen visiteret. Her fandt betjentene ham i besiddelse af 0,47 gram kokain, der blev beslaglagt. Den 27-årige blev nu også sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer, men nægtede alle forhold. Han blev løsladt efter at have fået udtaget blodprøven, og nu venter politiet på resultatet, hvorefter han kan forvente at høre mere fra i sine sager.

Spirituskørsel – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 18.16 blev en 29-årig mand fra Taastrup anholdt og sigtet for spirituskørsel i en personbil ad Køge Bugt Motorvejen mod nord ved Karlslunde rasteplads, da alkometertesten viste påvirkning over det tilladte.

Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han kan med spænding vente på resultatet af analyseerklæringen, da han var tvivlende over mistankegrundlaget.

Tyveri af pung fra lommen – Vestergade, Køge

Kl. 13.21 anmeldte en 78-årig kvinde fra Køge, at hun få minutter tidligere havde fået sin pung ud af jakkelommen, da hun gik med sin rollator ad Vestergade ved Ågade.

En fremmed mand passede hende op, mens en anden mand så sit snit til at kunne stjæle hendes pung fra en jakkelomme.

De to mænd løb begge hen til en hvid personbil, der holdt afventende i Ågade, og som efterfølgende forsvandt ad Vestergade mod vest.

Et vidne nåede at tage et foto af flugtbilen, hvori de to mistænkte befandt sig. De blev af den 78-årige beskrevet som to mænd med østeuropæisk udseende og 30-40 år gamle. Den ene manglede nogle fortænder og var iført en mørk jakke, mens den anden bar et hvidt halstørklæde med noget rødt på. Begge talte et ukendt fremmedsprog.

Politiet har nu optaget rapport om tyveriet og skal afhøre vidnet samt kigge nærmere på det optagne foto af bilen for at få den identificeret. I forbindelse med efterforskningen vil politiet gerne i kontakt med andre personer, der måtte have overværet tyveriet i Vestergade ved Ågade kort før anmeldelsen. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Varetægtsfængsling – Bilist havde skydevåben i bilen – Københavnsvej, Køge

Kl. 03.15 standsede politiet en personbil på Københavnsvej med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

En 35-årig mand sad bag rattet, men han havde ikke nogen førerret til personbilen. Han deltog i både en narko- og alkometertest, der begge gav udslag for påvirkning under kørslen. Han blev derfor indledningsvist sigtet for de tre overtrædelser af færdselsloven og derefter anholdt med henblik på udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for hhv. alkohol og euforiserende stoffer.

Ved visitationen fandt politiet den 35-årige i besiddelse af godt 22 gram hash samt en haglpatron, hvilket skærpede politiets interesse i at få undersøgt bilen nærmere. Heri fandt politiet flere haglpatroner, to knive med bladlængde over 12 cm samt et oversavet haglgevær med en uafskudt patron i.

Efter udtagelsen af blodprøver og afhøringer til sagerne om bl.a. overtrædelse af straffelovens bestemmelser om besiddelse af skydevåben forblev den 35-årige i politiets varetægt.

Anklagemyndigheden fremstillede den 35-årige i et grundlovsforhør søndag kl. 13.00. Retsmødet endte med, at han blev varetægtsfængslet til den 23. februar 2023. Politiet kan ikke oplyse yderligere om sagen, da grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre. Der var ingen kære i forbindelse med kendelsen om varetægtsfængsling.

Yngre mænd skød fyrværkeri af – Åvænget, Køge

Kl. 21.40 kørte en patrulje omkring Åvænget efter en anmeldelse om fyrværkeri til ulempe. Her så betjentene en gruppe mørkklædte personer stå ved jernbaneskinnerne og affyre fyrværkeri. Da patruljen kom frem stak de alle af til fods, men fire yngre mænd fra Køge, København og Fakse blev løbet og tilbageholdt. To af dem var påvirkede, og de blev opfarende og aggressive over for betjentene. De to mænd på 25 og 26 år fra Køge blev derfor kortvarigt anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen ved at råbe og udvise voldelig adfærd, da de skubbede til betjentene. De fik lov til at gå, da de var faldet til ro, men kan forvente en bøde i sagen.

Det var ikke muligt for patruljen af fastslå, hvem som havde afskudt fyrværkeriet. De antrufne var ikke i besiddelse af fyrværkeri, og ingen kunne stilles til ansvar for at overtræde fyrværkeriloven.

Indbrud i Perioden

Præstekærvej, Køge