Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2023/04/12 til 2023/04/25.

Foto: JTL

Dieselolie spildt på flere veje – Køge / Stevns

Kl. 13.14 modtog politiet via alarm 112 melding om, at flere veje i Køge by var glatte som følge af en spildt væske, så trafikanter flere steder ikke kunne så sikkert og forsvarligt som forventeligt på vejene.

Politiet kørte til den centrale del af Køge by, hvor patruljerne forsøgte at kortlægge de veje, som var blevet udsat for et udslip af formentlig dieselolie. Samtidig blev Trafikradioen og Movia underrettet om de glatte veje især i Køge by.

Det lokale redningsberedskab blev tilkaldt til at foretage det fornødne for at få fjernet dieseloliespildet eller på anden måde gøre vejene sikre igen.

Politiet fik efter omfattende “detektivarbejde” klarlagt, at følgende veje var blevet ramt af dieselolieudslippet: Salbyvej – Ølbyvej – Ringvejen – Nørre Boulevard – Ivar Huitfeldtsvej – Værftsvej – Lyngvej frem til motorvejstilkørsel 32 Ølby, hvor dieseloliesporet fortsatte på Køge Bugt Motorvejen i sydlig retning og videre ad Sydmotorvejen mod syd frem til afkørsel 34 Herfølge. Herfra gik sporet i østlig retning ad Slimmingevej via Vordingborgvej og Kanderødvej frem til Store Linde sydvest for Hårlev.

Her traf politiet en lastbil med en 39-årig mandlig chauffør, som ikke havde opdaget lækagen på dieselolietanken. Chaufføren blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven med baggrund i det omfattende dieseloliespild over en ca. 42 km lang vejstrækning.

Politiet har ikke registreret nogen færdselsuheld eller andre ulykker som følge af dieseloliespildet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 05.58 rykkede politiet ud til et sammenstød mellem flere køretøjer på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor ved Greve.

Det viste sig, at to ambulancer var sendt til uheldsstedet for at tilse førere i fire køretøjer, som var involveret i sammenstødet. Ingen personer havde pådraget sig behandlingskrævende skader efter sammenstødet, der formentlig skyldtes uopmærksomhed i den tætte morgentrafik.

Uheldsstedet var kortvarigt blevet afspærret med en skiltevogn, men oprydningsarbejdet var afsluttet kl. ca. 06.30, så trafikken på motorvejen kunne normaliseres.

Færdselsuheld – Køgevej / Kaserne Alle, Ringsted

Kl. 05.43 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et sammenstød mellem en bilist og en cyklist i krydset Køgevej – Kaserne Alle i Ringsted.

Det viste sig, at en 57-årig mand fra Ringsted var kørt i en personbil ad Kaserne Alle mod syd frem til krydset ved Køgevej, hvor han kørte frem over vigelinjen i forbindelse med svingning til højre ad Køgevej mod vest.

Efter passage af vigelinjen påkørte bilisten en 48-årig kvinde fra Ringsted, der på cykel kørte på cykelstien ad Køgevej i vestlig retning.

Cyklisten slap fra uheldet uden behandlingskrævende skader ligesom bilisten, og der skete kun ringe materielle skader ved uheldet.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Køgevej / Vognmandsmarken, Roskilde

Kl. 17.16 var to bilister stødt sammen på Køgevej ud for Vognmandsmarken, men uden at nogen af bilisterne var kommet til skade.

Politiet fik klarlagt, at en 19-årig kvinde fra Roskilde i en personbil var kørt med lav hastighed ad Vognmandsmarken mod vest frem til Køgevej, hvor hun svingede til venstre.

Samtidig med hendes udkørsel på Køgevej i forbindelse med svingningen kom en 23-årig mand fra Roskilde kørende i en personbil ad Køgevej i nordlig retning, men blev ramt af den svingende bilist.

Kvindens bil måtte bugseres væk fra stedet, mens den 23-åriges bil kunne føres fra uheldsstedet. Politiet optog rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Køgevej, Gadstrup – Roskilde

Kl. 12.43 fik politiet via alarm 112 melding om, at en cyklist og en lastbil var impliceret i et sammenstød på Køgevej omtrent ud for Finervej, så ambulancepersonale var sendt til stedet.

Redningsarbejdet medførte indledningsvist afspærring af det nordgående spor, men kort efter blev hele Køgevej afspærret med skiltevogne på strækningen mellem lyskrydset ved Snoldelev Bygade i den sydlige ende og ved Lufthavnsvej i den nordlige ende. Trafikken blev således ledt øst om Roskilde Lufthavn via Tune.

Cyklisten blev identificeret som en 66-årig kvinde fra Gadstrup, der blev bragt til skadestuen til undersøgelse. Lastbilchaufføren var en 60-årig mand fra Nykøbing Sj. og uden fysiske skader som følge af uheldet.

En bilinspektør blev tilkaldt til uheldsstedet for at undersøge både uheldsstedet og de to parters køretøjer, da tilstanden på cyklisten indledningsvist var uafklaret.

Det viste sig, at cyklisten kun var kommet lettere til skade ved uheldet, der efter bilinspektørens undersøgelser og ud fra diverse forklaringer formentlig var sket, da kvinden på en elcykel kørte på cykelstien i nordlig retning. Af ukendt årsag foretog hun et styreudslag mod venstre ud mod kørebanen, hvor lastbilen kom kørende i samme retning længst til højre på vejen.

Lastbilen ramte cyklisten, der væltede som følge heraf, mens lastbilen først kunne standse lidt længere fremme på vejen.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet og afventer nu bilinspektørens erklæring om sine undersøgelser samt muligheden for afhøring af cyklisten. Afspærringen omkring uheldsstedet blev ophævet kl. ca. 14.30.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 17.37 var to bilister impliceret i et sammenstød på Sydmotorvejen i det nordgående spor, så rednings- og ambulancepersonale var rykket ud til stedet.

Politiet kunne efterfølgende konstatere, at sammenstødet stort set spærrede begge vognbaner i nordgående retning, så passage kun var muligt via nødsporet. I modsat retning var der opstået en “kigge-kø” på grund af uheldet.

Uheldet var sket, da en 30-årig mand fra Greve med sin personbil overhalede en anden personbil, som en 51-årig mand fra Store-Heddinge var fører af.

Den overhalende bilist kom for langt til venstre, så venstre hjulpar kom ud i midterrabatten, hvilket medførte, at den 30-årige mistede kontrollen over sin bil og ramte den overhalede bil. Begge biler ramte efterfølgende autoværnet, og den 51-åriges bil væltede om på siden.

Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, og rednings- og oprydningsarbejdet kunne afsluttes kl. ca. 19.10, hvor trafikken kunne normaliseres. Politiet registrerede blot parterne og omstændighederne ved uheldet.

Færdselsuheld – Valløby, Køge – Stevns

Kl. 03.06 fik politiet via alarm 112 en melding om, at en bilist var forulykket i sin egen indkørsel og var kommet til skade i den anledning.

Det viste sig, at en 63-årig kvinde fra Køge som fører af en personbil var standset i sin indkørsel, da hun ville tømme postkassen. I forbindelse med udstigning af bilen, hvis motor stadig var i gang, kom den 63-årige til træde på speederen i stedet for bremsen, så bilen kørte fremad og ind i et træ.

Da den 63-årige havde det ene ben ud af bilen ved den utilsigtede kørsel fremad, pådrog hun sig overfladiske skrammer på benet, så hun i den tilkaldte ambulance blev kørt på skadestuen til behandling for eventuel lettere tilskadekomst.

Da den kvindelig bilist ikke blev skønnet påvirket af noget, og der ikke var andre trafikanter involveret, registrerede politiet blot omstændighederne ved uheldet.

Færdselsuheld / narkokørsel – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 03.01 rykkede ambulance- og redningspersonale sammen med politiet ud til et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor, hvor en personbil var forulykket på afkørselsrampen til afkørsel <31b> Køge N / Egedesvej.

Det viste sig, at en personbil på afkørslen var kørt ind i et autoværn, efter at føreren – en 32-årig mand fra Taastrup – havde mistet kontrollen over bilen.

Den 32-årige var sluppet uden behandlingskrævende skader fra uheldet, men slap ikke for en tur på sygehuset til udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Politiet mistænkte ham for at være påvirket af cannabis under kørslen, hvorfor han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med blodprøveudtagningen.

Ingen øvrige trafikanter var impliceret i uheldet, hvor politiet har optaget rapport og nu afventer analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve. Et bugseringskøretøj fjernede den 32-åriges bil fra uheldsstedet, så afkørslen atter var farbar inden kl. ca. 04.00.

Narkokørsel – Dyndetvej, Borup – Køge

Kl. 17.36 blev en 43-årig mand fra Borup standset som fører af en personbil ad Dyndetvej og kort efter anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel, da en narkometertest havde givet udslag for påvirkning af amfetamin under kørslen.

Den 43-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Optræk til forsamling af køretøjer flere steder – Ringsted / Roskilde / Greve / Køge

Flere patruljer, herunder personale fra færdselsafdelingen, var lørdag aften på udkig efter større og spontane forsamlinger af køretøjer, hvis førere måske kunne mistænkes for at ville køre hensynsløst forskellige steder i politikredsen.

Politiet fik henvendelser om og opsporede selv optræk til forsamlinger på Darupvej i Roskilde, hvor ca. 50 biler var forsamlet, i Ringsted, i området ved Køge Transportcenter og også på Greve Main.

Når større eller mindre forsamlinger blev opdaget, var politiet til stede af præventive årsager, hvilket havde den effekt, at de forsamlede køretøjer stille og roligt forsvandt fra områderne. Politiet fandt således intet grundlag for at sigte nogen bilister for f.eks. hensynsløs eller hasarderet kørsel eller andre ulovlige aktiviteter ved disse forsamlinger.

En anden type biltræf fandt sted på Østre Ringvej i Roskilde og forløb fredeligt, efter at førere af adskillige ældre biler havde forsamlet sig på vejen. En 37-årig mand fra Københavnsområdet blev her sigtet for at have monteret alt for brede dæk på sin gamle bil, hvor han heller ikke havde fået monteret en lydpotte.

Politiets tilstedeværelse i de forskellige byområder betød dog alligevel en kontrol af en del af de trafikanter, som politiet mødte undervejs. Denne spontane kontrol lørdag aften gav følgende antal sager:

Fire sager om overtrædelse af hastighedsbestemmelserne på motorvej med påstand om frakendelse af kørekortet
To sager om overtrædelse af hastighedsbestemmelserne i tættere bebygget område med påstand om frakendelse af kørekortet
To sager om brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen
En sag om overhaling højre om
En sag om spirituskørsel (Roskilde)
En sag om kørsel uden førerret
En sag om fejl og mangler ved køretøjet (Roskilde)

Også præventiv indsats fredag aften mod mulige forsamlinger af køretøjer
Lørdagens præventive tilstedeværelse flere steder i politikredsen var en opfølgning på en tilsvarende indsats fredag aften, hvor politiet også var på udkig efter bilister, der spontant forsamlede sig et sted i politikredsen.

Politiet fandt ikke nogen spontane forsamlinger hverken i Ringsted, Køge, Greve eller Roskilde, hvilket måske kan skyldes vejrliget. Der var nemlig nedbør i form af regn frem til kl. ca. 23.00 flere steder, men politiet brugte alligevel tiden på en spontan kontrol af trafikanter, som patruljerne mødte.

Fredagens kontrol flere steder i politikredsen gav følgende resultat:
En sag om hastighedsovertrædelse på en motorvej
En sag om kørsel i frakendelsestiden
En sag om kørsel i et køretøj, hvis nummerplade var afmeldt og derfor blev inddraget.

Fortsat fokus på spontane forsamlinger af bilister
Politiet har i den kommende tid fortsat fokus på disse spontane forsamlinger af bilister til biltræf, hvor der kan være risiko for hensynsløs og risikobetonet kørsel. Såfremt der er grundlag og mulighed herfor, vil politiet fortsat stille de ansvarlige førere til ansvar for eventuelle overtrædelser af færdselslovgivningen.

Søndag – mandag

Spiritusbilist kørte usikkert – Parkvej, Køge

Kl. 17.10 anmeldte et kærestepar, at de kørte på Sydmotorvejen og kørte af ved Bjæverskov afkørslen, hvor de blev opmærksomme på en varebil, der kørte usikkert. Den kom kørende bagfra, og kørte hurtigt helt tæt på deres bil, men bremsede op tæt ved. Parret kørte ind til siden og lod varebilen overhale, så de i stedet kørte bag varebilen, som fortsat kørte usikkert, slingrende og for tæt på de forankørende.

Kæresteparret ringede til politiet og fulgte efter varebilen, som stoppede ved et pizzaria på Marksvinget i Køge En patrulje kom frem og anholdt føreren af varebilen, en 32-årig mand fra Korsør, som ved en alkometertest havde en promille væsentligt over det tilladte. Han blev taget med til en blodprøveudtagelse og blev senere løsladt. Nu venter politiet på at få en promilleerklæring i sagen, hvorefter den 32-årige vil høre mere.

Særlig indsats mod forsamlinger af køretøjer – Køge / Greve

Færdselspolitiet havde igen i denne weekend sammen med øvrige patruljer et særligt fokus på spontane forsamlinger af køretøjer, hvis føreren måske kunne mistænkes for at ville køre race eller i øvrigt under hensynsløse omstændigheder på forskellige veje i politikredsen.
Fredag aften kontrollerede patruljerne forskellige lokaliteter, hvor disse spontane forsamlinger af køretøjer tidligere var opstået, men fandt ikke nogen særlig aktivitet nogen af disse steder, heriblandt i Køge-området.

Patruljerne foretog i stedet for spontane kontroller af de trafikanter, som politiet mødte undervejs. Disse kontroller resulterede i 10 sigtelser for overtrædelser af færdselslovgivningen, idet sagerne omhandlede en sag om spirituskørsel, en sag om kørsel frem mod rødt lys, en sag om brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen, en sag om en lastbils manglende godkendelse til godstransport, to sager om ikke medbragt kørekort under kørslen, to sager om manglende brug af sikkerhedssele og en sag om overtrædelse af hastighedsbestemmelser på motorvej.

Lørdag aften fortsatte politiet fokus på disse forsamlinger, som politiet spottede optræk til i Køge og i Greve. Politiet var dog præventivt til stede, inden eventuel hensynsløs og risikobetonet kørsel fandt sted, så ingen blev sigtet som en direkte følge af trafikal adfærd ved disse forsamlinger.

Politiet brugte derfor også lørdag aften til spontane kontroller af trafikanter, der blev truffet i forskellige områder især i den østlige del af politikredsen.

De spontane kontroller resulterede i ni sager, der omhandlede fire overtrædelser af hastighedsbestemmelserne, en sag om kørsel for tæt på den forankørende, to sager om overtrædelse af reglerne om overhaling (klip-sager), en sag om forkert lygteføring samt en sag om manglende tegngivning.

Alle sigtede bilister kan således forvente at høre nærmere fra politiet, der fortsat vil have fokus på eventuelle spontane forsamlinger af bilister i politikredsen, således at politiet kan være præventivt til stede, inden eventuel hensynsløs eller risikobetonet kørsel finder sted.

Indbrud i Perioden

Galoche Alle, Køge
Kløvestedvej, Borup
Munkekærgård, Køge
Ærtebjerghusene, Borup