Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2023/04/25 til 2023/05/09.

Brandlovgivningen overtrådt – Slimmingevej, Ringsted – Køge

Kl. 11.13 blev brandvæsnet alarmeret, da en forbikørende bilist havde opdaget en ildebrand i et skur ikke langt fra en bolig.

Brandvæsnet og politiet rykkede ud til stedet, hvor politiet i forbindelse med brandvæsnets akutte slukningsarbejde måtte spærre Slimmingevej for trafik i begge retninger.

Branden havde fået så godt fat i to skure på stedet, at de trods brandvæsnets indsats ikke stod til at kunne reddes. Der havde ikke været fare for, at branden ville sprede sig til nærliggende bygninger i bl.a. en kolonihave.

Politiet fik klarlagt, at branden var startet i forbindelse med afbrænding af nogle papirsposer i kort afstand de nu nedbrændte skure, der lå i vindretningen fra det antændte bål.

Den ansvarlige for afbrændingen havde forladt stedet og dermed ikke kunnet holde bålet under opsyn, hvorfor politiet sigtede en 50-årig mand fra Ringsted for overtrædelse af brandlovgivningen på grund af den uforsigtighed, som han havde udvist ved afbrændingen.

Kl. ca. 12.20 kunne trafikken ad Slimmingevej i begge retninger normaliseres.

Brandundersøgelse – Nattergalevej, Ejby, Lille-Skensved – Køge

Kl. 08.11 slog beboere i en privat bolig alarm til brandvæsnet, da der kom røg fra en terrasse på første sal i boligen. Det viste sig, at der ikke var nogen egentlig brand, der krævende den store indsats fra brandvæsnets side. En træterrasse havde dog fået mindre skader. Der var dog kommet så megen røg, at en mandlig beboer måtte tilse af personalet fra en tilkaldt ambulance.

Ingen pådrog sig egentlig personskade ved branden, hvis årsag nu undersøges nærmere af politiet ud fra en mistanke om, at en glød fra et askebæger på træterrassen måske kan være årsagen.

Børns leg udviklede sig – Fasanvej, Køge

Kl. 14.46 rykkede politiet til området omkring Fasanvej, hvor nogle børns leg havde udviklet sig, så andre børn havde følt sig truet. Politiet fik klarlagt, at leg blandt børn i 10 års-alderen havde udviklet sig til mindre håndgemæng. Frustration hos en af børnene havde givet en dreng anledning til at hente nogle køkkenknive, som i forvejen havde gemt i en hule i noget buskads i området.

Drengen havde fremvist knivene over for de andre børn, hvoraf særlig én dreng var blevet så opskræmte herover, at han var flygtet fra stedet.

Politiet fik en snak med børnenes værger om legen, der havde udviklet sig uheldigt, ligesom politiet har udfærdiget rapporter til de sociale myndigheder om de involverede børn i legen.

Fuld 15-årig flashede frække fingre – Stationspladsen, Køge

Kl. 03.50 var en patrulje på Stationspladsen efter en anmeldelse på alarm 112 om slagsmål. Politiet talte med flere personer på stedet, som kunne berette om tumult. Patruljerne fik ingen anmeldelser om vold fra nogen i den forbindelse. Mens de arbejdede på stedet henvendte en tydeligt beruset ung mand sig til politiet. Han kaldte dem betjentene alverdens ukvemsord og rakte fuckfingre mod dem til skue for alle de tilstedeværende. Han blev til sidst anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Den anholdte, en 15-årig fra Herlufmagle blev taget med i detentionen til afrusning, og politiet underrettede hans forældre og den sociale døgnvagt om anholdelsen. Han blev løsladt lidt senere på morgenen, og kan nu forvente en bøde i sagen.

Lørdag – søndag:

Fyrværkeri til ulempe – Nylandsvej, Køge

Kl. 22.04 og i løbet af de næste ca. 45 minutter fik politiet nogle henvendelse om, at der blev affyret fyrværkeri i området ved nogle boligblokke i den nordlige del af Nylandsvej. Affyringen havde i visse tilfælde retning mod vinduerne i boligblokkene.

Efter den første anmeldelse var en patrulje kørt til området, men ikke truffet nogen personer, der kunne drages til ansvar for den ulovlige affyring af fyrværkeri i området.

De efterfølgende anmeldelser indløb, da patruljen havde forladt området efter første anmeldelse. Ingen er kommet til skade efter fyrværkeriaffyringen, men ud fra oplysninger i de efterfølgende anmeldelser kan politiet måske via overvågningsmateriale i området finde frem til nogen, der kan mistænkes for at stå affyringen.

Færdselsuheld – Ejbyvej / Dalbyvej, Lille-Skensved – Køge

Kl. 13.48 var en 63-årig mand fra Køge som fører af en personbil blevet impliceret i et sammenstød med en lastbil i krydset Ejbyvej – Dalbyvej i Lille-Skensved.

Den 63-årige var kørt ad Ejbyvej i nordlig retning frem til krydset ved Dalbyvej, hvor han efter et stop kørte frem over vigelinjen i forbindelse med svingning til højre ad Dalbyvej mod øst.

Samtidig kørte en 54-årig mand fra Herfølge i en lastbil ad Dalbyvej mod øst og gennem krydset, så den 63-årige ramte ind i højre forhjul på lastbilen i forbindelse med svingningen.

Ingen af parterne kom til skade, og politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsregler kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Københavnsvej / Lyngvej / Værftsvej, Køge

Kl. 12.39 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Københavnsvej – Lyngvej – Værftsvej i Køge, så en ambulance var blevet sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 39-årig kvinde fra Greve i en personbil var kørt ad Københavnsvej mod nord og ind i krydset ved Lyngvej/Værftsvej, hvor hun påkørte en anden personbil, som en 36-årig kvinde fra Stubbekøbing førte ad Lyngvej i østlig retning og også ind i lyskrydset. Begge parter havde haft til hensigt at fortsætte ligeud i krydset.

Den 36-årige blev kørt til kontrol på skadestuen, men var ligesom modparten sluppet fra sammenstødet uden behandlingskrævende skader.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder, herunder lyssignalernes farve i de to parters færdselsretninger umiddelbart inden sammenstødet.

Færdselsuheld – Ringstedvej / Gl. Ringstedvej / Vasebækvej, Køge

Kl. 16.42 slog tililende bilister alarm, efter at en cyklist var blevet påkørt af en personbil i krydset Ringstedvej – Gl. Ringstedvej – Vasebækvej i udkanten af Køge by.

Politiet afspærrede uheldsstedet, så trafikken ad Ringstedvej i østlig retning blev ledt ad Vasebækvej, mens trafikken ad Ringstedvej mod vest blev ledt via Parkvej under rednings- og undersøgelsesarbejdet i krydset. Movia blev orienteret om den midlertidige omlægning af trafikken.

En tilskadekommen cyklist blev bragt til sygehuset, mens den involverede bilist var sluppet uden skader efter ulykken.

Da politiet ikke kunne udelukke, at cyklisten var kommet alvorligt til skade, blev en bilinspektør tilkaldt til at foretage undersøgelser af uheldsstedet og de implicerede parters køretøjer.

Den foreløbige konklusion efter bilinspektørens undersøgelse og afhøring af bilisten samt vidner var, at en 27-årig mand fra Køge som fører af en personbil var kørt ad Ringstedvej mod vest.

En 83-årig mand fra Køge kørte på en el-cykel og var standset ved Gl. Ringstedvejs udmunding, men blev under den efterfølgende passage af Ringstedvejs kørebane i retning mod Vasebækvej påkørt på baghjulet af den 27-årige bilist. Cyklisten væltede ved påkørslen og slog hovedet trods brug af cykelhjelm.

Cyklisten blev indlagt på sygehuset til behandling for sine skader, men meldes i stabil tilstand og uden for livsfare natten til tirsdag.

Ingen af parterne skønnedes påvirket af hverken alkohol eller andet under deres færden i trafikken, og bilisten havde kørekort til bil.

Afspærringen på uheldsstedet blev ophævet kl. ca. 18.10, så al trafik i krydset blev normaliseret.

Politiet har optaget rapport om uheldet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved sammenstødet og afventer mulighed for at afhøre den tilskadekomne cyklist. Når erklæringen fra bilinspektøren er modtaget, kan politiet kan tage stilling til, om nogen kan have overtrådt færdselsloven i forbindelse med uheldet.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 06.03 rykkede redningspersonale og politiet ud til et færdselsuheld i det vestgående spor på Vestmotorvejen ved Bjæverskov, efter at tre trafikanter var blevet impliceret i et sammenstød.

En fører af en varebil var teknisk fastklemt i bilen, men blev reddet ud og bragt til en skadestue til nærmere undersøgelse. Ingen af de to øvrige parterne var kommet noget til ved sammenstødet.

Motorvejen blev i det vestgående spor afspærret ved afkørsel 33 Vemmedrup, mens redningsarbejdet foregik og uheldsstedet blev undersøgt af en tilkaldt bilinspektør.

Politiet fik klarlagt, at en 20-årig mand fra Køge som fører af en varebil kørte i overhalingssporet på motorvejen, da han påkørte påhængsvognen på en lastbil, som kørte i samme retning, men i vognbanen til højre for den 20-årige.

Dette sammenstød bevirkede, at den 20-årige mistede kontrollen over sin varebil, som efterfølgende påkørte en lastbil, der holdt som afspærring i overhalingssporet i forbindelse med vejarbejde på motorvejen.

Undersøgelses-, rednings- og oprydningsarbejdet på uheldsstedet kunne afsluttes kl. ca. 08.30, hvor der blev lukket op for afvikling af køen på motorvejen.

Den 20-årige var sluppet uden behandlingskrævende skader, og politiet afventer nu en erklæring fra bilinspektøren om de foretagne undersøgelser på uheldsstedet, før det kan afgøres, hvorvidt nogen kan have overtrådt færdselsloven i forbindelse med uheldet.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Køge

Kl. 08.38 var en 63-årig mand fra Karlslunde forulykket i sin personbil, da han kørte ad Vestmotorvejen mod vest.

I forbindelse med en overhaling af et køretøj havde han mistet kontrollen over bilen, som efterfølgende havde ramt midterautoværnet, så der opstod skader på bilen. Som følge af uheldet var jord blevet spredt ud på kørebanen, så vognbanen tættest på midterrabatten var kortvarigt spærret i forbindelse med rengøringsarbejdet.

Politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet, da den 63-årige var sluppet uden behandlingskrævende skader og uden at involvere øvrige trafikanter i uheldet.

Hurtig bilist – Stensbjergvej, Køge

Kl. 16.35 målte færdselspolitiet en personbil til at køre mindst 92 km/t ad Stensbjergvej i nordlig retning, selv om højst tilladt hastighed ad vejen er 50 km/t, fordi vejen er beliggende i tættere bebygget området.

En 51-årig mand fra Helsingør blev efterfølgende sigtet for hastighedsovertrådelsen, så han nu kan forvente både en bøde, en påstand om betinget frakendelse af kørekortet samt betaling af et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr.

Tyveri af parfumer – Darupvej, Roskilde
Kl. 16.38 måtte politiet ud til Roskilde Kræmmermarked efter en anmeldelse om tyveri af parfumer fra en bod.

To mænd havde opholdt sig ved en bod med parfumer, og den ene havde ifølge indehaveren taget nogle parfumer, som måske blev lagt i en anden mands lommer.

De to mænd forsvandt fra området, men indehaveren af boden fik slået alarm til en vagtmand på kræmmermarkedet, hvorefter den ene mistænkte – en 49-årig mand fra Holbæk – blev tilbageholdt, mens den anden mand var forsvundet.

Politiet sigtede den lettere spirituspåvirkede, 49-årige mand for tyveri af parfumerne, hvilket han nægtede sig skyldig i.

Senere på eftermiddagen var politiet på Roskilde togstation, hvor politiet traf en person, hvis signalement passede på den anden mistænkte i sagen. Den pågældende havde også gjort opmærksom på sig selv ved at krydse jernbanesporene for hurtigt at komme ind i et tog.

I toget fik politiet kontakt til en 33-årig, spirituspåvirket mand fra Svinninge, som indledningsvist blev sigtet for overtrædelse af jernbaneloven efter den uautoriserede passage af jernbanesporene.

Politiet forsøger nu at få afklaret mandens rolle i tyverisagen fra kræmmermarkedet, så begge mistænke kan forvente at høre nærmere fra politiet.

Hurtig bilist filmet af videobilen – Køge Bugt Motorvejen, Karslunde, Greve

Kl. 19.32 fangede politiets videobil en alt for hurtig bilist på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde. Bilen blev målt til at køre 160 km/t, selvom det kun er tilladt at køre 110 km/t på strækningen. Den 24-årige mand fra København bag rattet blev sigtet for at køre for stærkt, og han kan nu ud over en klækkelig bøde forvente at skulle op til en kontrollerende køreprøve for at få lov til at beholde sit kørekort.

Hurtig narkobilist med hash og knojern – Stensbjergvej, Køge

Kl. 16.52 stoppede en betjent fra færdselsafdelingen en bilist på Stensbjergvej i Køge, som var blevet målt til at køre 81 km/t i byzonen, hvor det er tilladt at køre 50 km/t. Bilisten, en 25-årig mand fra Køge, viste sig at have et alenlagt synderegister, da han kørte, selvom han var frakendt kørekortet, han kørte i narkopåvirket tilstand og bilen var ikke forsikret. Den 25-årige mand blev sigtet og anholdt, men han ønskede ikke at samarbejde med politiet og blev aggressiv og opfarende, så han måtte lægges i håndjern.

Den anholdte blev visiteret og bilen ransaget, hvor der blev fundet en hashjoint og et knojern. Han blev sigtet for at besidde de ulovlige ting, og han blev taget med til blodprøveudtagelse. Herefter blev den 25-årige løsladt, men kan forvente at høre en del mere fra politiet i sine sager.

Indbrud i seks varebiler – Lille-Skensved – Køge

Seks anmeldelser om indbrud eller forsøg herpå i varebiler i Lille-Skensved-området modtog politiet i løbet af torsdagen. Varebilerne havde holdt på gaden eller i private indkørsler på vejene Hovedgade, Bulveledet, Hasselvej, Ved Banen eller Rævens Kvarter.

Et fællestræk i alle seks anmeldelser var, at der var tale om håndværkerbiler, at enten side- eller bagdør var blevet opbrudt, at forskelligartet håndværktøj var blevet stjålet, at tyverierne var sket i et snævert geografisk område, og at indbruddene i varebilerne alle var sket i tidsrummet fra onsdag aften til tidligt torsdag morgen.

Politiet har nu optaget rapport om de seks indbrud i et forsøg på at finde frem til nogen, der kan drages til ansvar herfor.

Ingen af ejerne eller brugerne af de opbrudte køretøjer har set eller bemærket noget usædvanligt i løbet af natten til torsdag, hvorfor politiet gerne vil i kontakt med personer, der måtte have set eller hørt noget usædvanligt i løbet af natten til torsdag.

Politiet vil også gerne opfordre indehavere af privat videoovervågning til at kontrollere, hvorvidt nogen uvedkommende kan ses på privat grund i nærheden af f.eks. varebiler, som personerne måske kan have udvist interesse for uden at begå tyveri fra dem.

Hvis nogen har oplysninger eller relevant overvågningsmateriale i sagerne, kan politiet kontaktes på tlf. 114.

Gode råd fra politiet om at forhindre tyveri fra varebiler
Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din varebil:

• Parker – om muligt – varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.
• Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (findes ikke i alle køretøjer).
• Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen
• Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren
• Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning – og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.

Kanonslag kastet – Nylandsvej, Køge

Kl. 18.46 fik politiet anmeldelser om, at nogle unge affyrede kanonslag ved boligblokke i den nordlige ende af Nylandsvej. Lyden fra kanonslagene kunne bl.a. høres i anmeldernes telefoner.

Politiet kørte til området og kunne se resterne af affyrede kanonslag i området, ligesom nogle unge fik travlt med at løbe væk fra området ved politiets ankomst.

Nogle unge blev truffet og fik sig en snak med politiet, der dog ikke kunne mistænke nogen af dem for at have affyret kanonslagene. Ingen blev således sigtet for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen, men der var ro i området, da politiet forlod stedet.

Kørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 21.40 fik færdselspolitiet kontakt til en personbil, hvis ejer ikke havde noget kørekort. Derfor blev personbilen standset med henblik på rutinemæssig kontrol.

Personbilen blev ført af ejeren, som var en 34-årig mand fra Ishøj. Han var frakendt kørekortet og måtte derfor sikke sidde bag rattet, så han blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven.

Politiet kunne efterfølgende konstatere, at han nu for tredje gang inden for de seneste tre år var blevet afsløret i at køre bil uden at have førerret, så hans personbil blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation.

Den 34-årige vil blive indkaldt til et retsmøde, når sagen og spørgsmålet om endelig konfiskation af hans bil skal afgøres.

Kørsel uden førerret mv. – Køge Bugt Motorvejen, Solrød

Kl. 14.00 fik en færdselspatrulje øje på en personbil, der var forsynet med en nummerplade, der ikke umiddelbart passede til et køretøj af samme mærke og model, så bilen blev standset med henblik på en nærmere kontrol.

Bag rattet i personbilen sad en 35-årig mand fra Greve, som ikke havde noget kørekort og derfor ikke måtte sidde bag rattet. Endvidere kunne han mistænkes for at være påvirket af narkotika (kokain) under kørslen, hvorfor han blev anholdt i forbindelse med de to sigtelser for overtrædelse af færdselsloven.

Ved en nærmere kontrol af personbilen viste det sig, at bilen var forsynet med to forskellige nummerplader, som blev inddraget, idet bilen således hverken var registreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret i forbindelse med kørsel på offentlig vej.

Politiet kunne ved nærmere kontrol af den 35-årige konstatere, at han nu for tredje gang inden for tre år var blevet afsløret i at køre bil uden førerret. Grundlaget for at beslaglægge bilen med henblik på senere konfiskation på grund af gentagne overtrædelser af denne bestemmelse i færdselsloven fandtes at være til stede.

Den 35-årige fik sluttelig udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer inden sin løsladelse.

Mand krænkede flere kvinders blufærdighed mv. – Køge / Stevns

Lørdag formiddag fik politiet ikke mindre end tre anmeldelser, som tydede på, at samme mand kunne mistænkes for flere krænkelser af kvinder i både Køge og i Hårlev på Stevns.

Første anmeldelse indløb kl. 09.26, efter at en 66-årig kvinde fra Stubbekøbing netop var ankommet med toget til Køge Nord-station. Her var hun blevet konfronteret med en onanerende mand, der kortvarigt var fulgt efter hende, men uden at hun blev direkte antastet, så politiet anså anmeldelsen som en sag om blufærdighedskrænkelse.

Sidst på formiddagen henvendte en 37-årig kvinde fra Karise sig til politiet med en anmeldelse om, at hun kl. ca. 10.30 var omfavnet voldsomt af en fremmed mand, da hun forlod hallen, Industrivej, Hårlev. Hun råbte op og slap fri af mandens tag om hende uden at have lidt fysisk overlast.

Ifølge en anmeldelse lørdag eftermiddag havde en 17-årig kvinde fra Nakskov også fået krænket sin blufærdighed. Hun var kort efter ankomsten til Køge Nord-station kl. ca. 08.40 blevet befølt på bagdelen af en fremmed mand, da hun var på vej op ad trapperne på togstationen.

Politiet fik ved afhøring de tre forurettede kvinder mistanke om, at der var tale om samme mand, som politiet i eftermiddagens løb fik identificeret som en 20-årig mand fra Faxe kommune.

Den 20-årige blev lørdag eftermiddag anholdt på den institution, hvor han opholdt sig, og efterfølgende sigtet for og afhørt til to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for kvinderne på Køge Nord-station samt for vold mod kvinden i Hårlev.

Politiet løslod den 20-årige efter afhøringen efter en nøje vurdering af omstændighederne ved de forhold, som han var mistænkt for. Han er fortsat sigtet i sagerne og vil derfor senere høre nærmere fra politiet, når sagerne strafferetligt skal afgøres.

Motorcyklister blitzet af fotovogn efter for høj hastighed – Greve / Køge

Den nyeste udgave af politiets fotovogne (Automatisk Trafik Kontrol) var i løbet af den forgangne weekend ude på veje i politikredsen for at foretage målinger af trafikanterne.

Nyt udstyr på fotovognene giver nu politiet mulighed for at få taget billeder af motorcyklister, når disse bliver målt til at køre for hurtigt.

Motorcykler har jo kun en enkelt nummerplade placeret bag på køretøjet, men det nye udstyr giver mulighed for at tage foto af motorcyklisten bagfra. Hidtil har udstyret i fotovognene kun givet mulighed for at tage foto forfra, såfremt et køretøj blev målt til at køre hurtigere end tilladt.

Fredag den 28. april 2023 var fotovognen opstillet på Karlslunde Strandvej i tidsrummet kl. 13.24 – 19.59. 2.234 trafikanter passerede, og heraf blev 111 blitzet, fordi de kørte hurtigere end de tilladte 50 km/t. En motorcyklist blev målt til at køre 59 km/t og blev således fotograferet bagfra.

Lørdag den 29. april 2023 var fotovognen igen opstillet på Karlslunde Strandvej i tidsrummet kl. 09.42 – 12.42. 701 trafikanter passerede, og heraf blev 20 blitzet. En motorcykel blev målt til at 62 km/t mod de højst tilladte 50 km/t, så motorcyklisten blev blitzet og fik taget et foto bagfra af nummerpladen.

Søndag den 30. april 2023 var fotovognen opstillet på Vestmotorvejen vest for Køge for at måle trafikanternes hastighed under kørslen i østlig retning. Målingen skete i tidsrummet kl. 07.54 – 13.33, hvor 9.132 trafikanter passerede målestedet. 248 kørte hurtigere end de tilladte 110 km/t, og en motorcyklist blev målt til at køre 126 km/t, så et foto af dens nummerplade blev taget med fotovognens nye udstyr.

Motorcykelsæsonen står for døren, så førere af motorcykler erindres om, at det nye udstyr i politiets fotovogne giver nye muligheder for at strafforfølge de motorcyklister, som ikke respekterer hastighedsbegrænsningen på de steder, hvor politiets fotovogn er opstillet.

Narkobilist med kniv i dørlommen – Møllebækvej, Herfølge – Køge

Kl. 00.37 bemærkede en patrulje at en bilist kørte usikkert og slingrende på Møllebækvej i Herfølge. Betjentene standsede bilisten nær Skovledsvej, og bad om at se føreren kørekort. Den 25-årige mand bag rattet havde dog aldrig erhvervet et kørekort, så han blev sigtet for kørsel uden førerret.

Betjentene bemærkede en pølsemandspose i midterkonsollen, som viste sig at indeholde 0,6 gram hash. En test af bilisten med narkometeret viste positiv for cannabis, så han blev anholdt for at få udtaget en blodprøve. Ved ransagning af bilen blev desuden fundet en tveægget kniv med en bladlængde på 20 cm i dørlommen ved førersædet. Den 25-årige blev derfor sigtet for at overtræde knivloven og de ulovlige ting blev beslaglagt.

Den 25-årige blev løsladt efter at have afgivet blodprøven. Han kan forventet at høre meget mere i sine sager fra politiet.

Narkokørsel – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 01.40 sigtede politiet en 25-årig mand fra Brøndby Strand for narkokørsel i den personbil, som han førte i sydlig retning ad Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde.

Den 25-årige havde deltaget i en narkometertest, der havde indikeret påvirkning af cannabis under kørslen, hvorfor han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkokørsel – Vestmotorvejen, Bjæverskov, Køge

Kl. 11.41 blev en 32-årig mand fra Sydsjælland anholdt og sigtet for narkokørsel, da han blev stoppet rutinemæssigt på Vestmotorvejen ved Bjæverskov. En narkometertest viste positiv for euforiserende stoffer, så han blev taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Nu afventer politiet resultatet af blodprøven, hvorefter den 32-årige vil høre mere i sagen.

Narkokørsel i frakendelsestiden og med narko i lommen – Bækgårdsvej, Borup – Køge

Kl. 02.28 standsede politiet en personbil på Bækgårdsvej med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

Bag rattet i bilen sad en 25-årig mand fra Køge, som i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte være fører af bilen. Desuden kunne politiet mistænke ham for at være påvirket af narkotika under kørslen, så han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel.

Ved visitationen fandt politiet den 25-årige i besiddelse af godt 50 gram hash, lidt kokain og GHB, som politiet beslaglagde i forbindelse med yderligere en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 25-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer samt afhøring til sagerne. Han kan nu forvente tidligst at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

Narkokørsel uden førerret – Køge Bugt Motorvejen, Jersie, Solrød Strand

Kl. 21.30 sigtede politiet en 28-årig mand fra Næstved for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Køge Bugt Motorvejen i nordlig retning ved Jersie.

En narkometertest havde indikeret, at han var påvirket af kokain under kørslen i bilen, som han ikke måtte være fører af, fordi han ikke havde noget kørekort.

Den 28-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og kan således forvente at høre fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel uden førerret – Toldbodvej, Køge

Kl. 06.40 sigtede politiet en 32-årig mand fra Brøndby for både narkokørsel og kørsel uden førerret i en personbil, som han førte ad Toldbodvej.

Politiet skønnede ham påvirket af narkotika under kørslen, og førerretten havde han ikke fået generhvervet efter udløbet af en tidligere frakendelse af kørekortet.

Den 32-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Politiet skal endvidere have undersøgt omstændighederne ved kørslen nærmere, idet den 32-årige måske ikke havde tilladelse til at køre i bilen, der tilhørte en bekendt. Når dette er afklaret, og analyseerklæringen fra blodprøven foreligger, kan den 32-årige forvente at høre nærmere fra politiet.

Søndag – mandag

Narkokørsel uden førerret mv. – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 13.27 blev en 28-årig mand fra Albertslund som fører af en personbil standset, da han kørte ad Køge Bugt Motorvejen i sydlig retning ved rastepladsen i Karlslunde.

Den 28-årige havde ikke noget kørekort, da han ikke havde fået generhvervet førerretten efter udløbet af en tidligere frakendelse af kørekortet. Endvidere indikerede en narkometertest, at han kunne mistænkes for at være påvirket af cannabis under kørslen.

Den 28-årige blev anholdt i forbindelse med sigtelserne for både narkokørsel og kørsel uden førerret, men løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Ved visitationen efter anholdelse fandt politiet ham tillige i besiddelse af knap tre gram hash, der blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Bilen var ejet af en 49-årig mand fra Albertslund, som efterfølgende blev sigtet for at have overladt føringen af bilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Ny køreprøve i vente – Køgevej, Ringsted

kl. 21.32 målte en betjent fra færdselsafdelingen hastighed på Køgevej i Ringsted. Her kom en 27-årig lokal kvinde kørende, med foden alt for tungt på speederen. Hun blev målt til at køre 86 km/t, selvom det kun er tilladt at køre 50 km/t på stedet. Hun kan derfor forvente en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet, hvilket betyder, at hun skal bestå en kontrollerende køreprøve for at beholde sin førerret.

Slagsmål på beværtning – Nørregade, Køge

kl. 17.12 kom et alarmopkald om slagsmål ved et værtshus på Nørregade i Køge En mand var blevet voldsom over for andre gæster og ville slås. Flere af de tilstedeværende holdt ham fast, så patruljen satte hurtigt kursen til stedet.

Her traf betjentene en spirituspåvirket 25-årig mand fra Vestsjælland, som slet ikke ville slappe af trods flere formaninger fra patruljen. Han blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og taget med i detentionen til afrusning. Hen på aftenen var han faldet til ro, så han kunne løslades. Han kan forvente en bøde i sagen.

Ukrudtsbrændere årsag til brande – Køge og Greve

Kl. 13.05 kørte politi og brandvæsen til brand i et haveskur på Hastrupvej i Køge, hvor en beboer havde været ude at bekæmpe ukrudt med en brandslukker. Eftervarmen fra brandslukkeren havde antændt en hylde, så skuret brød i brand. Ilden blev slukket uden at nogen personer kom noget til, men der skete omfattende skader på skuret.

Kl. 18.21 brændte det i en hæk på Østermarksvej i Greve, og branden bredte sig til et nærliggende træskur. Også her var en ukrudtsbrænder årsag til at brande opstod. En beboer havde brændt ukrudt af, men var kommet for tæt på hækken, som var så tør at den brød i brand. Husejeren og naboen forsøgte selv at slukke ilden, men det lykkedes ikke. Brandvæsnet fik hurtigt slukket ilden, og ingen kom noget til. Politiet optog rapport i begge brandsager.

Usikker kørsel afslørede spritbilist – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 23.48 fik politiet en anmeldelse om en slingrende bilist, der kørte usikkert ad Køge Bugt Motorvejen i nordlig retning ved Køge

Politiet fik standset den pågældende bilist lidt før Solrød S-afkørslen, hvorefter en 49-årig mand fra Søborg som fører af en varebil blev alkometertestet.

Da testen gav udslag for påvirkning af spiritus i højere grad end tilladt, blev han anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel.

Den 49-årig mand blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han vil høre fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Vanvidskørsel (bl.a. spirituskørsel) – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 18.46 blev en af færdselspolitiets civile videovogne under patruljering ad Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved Greve overhalet af en personbil med udenlandske nummerplader.

Da personbilen kørte væsentligt hurtigere end de tilladte 110 km/t jf. skiltningen på motorvejen, foretog færdselspatruljen en hastighedsmåling på bilen.

Over en strækning på ca. to kilometer kørte personbilen med en gennemsnitshastighed på mindst 181 km/t, så personbilen blev bragt til standsning ved Ishøj-afkørslen.

Da færdselsbetjenten nærmede sig bilen for at tale med føreren, satte føreren i gang med voldsom acceleration og fortsatte videre, indtil færdselspatruljen fik bilisten indhentet og igen fik ham standset i nødsporet på motorvejen.

Føreren var en 24-årig mand fra Litauen, der kørte i en personbil med sit hjemlands nummerplader på, og som havde et kørekort til bilen.

Færdselspolitiet gennemførte både en alkometer- og narkometertest, der begge gav udslag hhv. over to promille alkoholkoncentration i blodet og for påvirkning af kokain under kørslen.

Den 24-årige litauer blev anholdt i forbindelse med sigtelserne for de tre overtrædelser af færdselsloven, hvorefter han fik udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.

Litauerens adfærd i trafikken blev samlet set af politiet karakteriseret som vanvidskørsel, idet bl.a. hans alkoholpåvirkning kunne formodes at være over to promille. Derfor blev hans bil beslaglagt med henblik på senere konfiskation.

Efter afhøring til sagerne forblev den 24-årige litauer i politiets varetægt, idet anklagemyndigheden vil fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling efter kørslen på Køge Bugt Motorvejen under de beskrevne omstændigheder for at undgå, at han unddrager sig strafforfølgningen i Danmark.

Varetægtsfængsling – Vanvidskørsel (hastighed / spirituskørsel mv.) – Køge Bugt Motorvejen, Greve

En 24-årig mand fra Litauen blev onsdag ved et grundlovsforhør kl. 13.30 i Retten i Roskilde varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 25. maj 2023.

Anklagemyndigheden havde præsenteret ham for sigtelser for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at have forvoldt nærliggende fare for andre og for flere overtrædelser af færdselsloven, idet han under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden førte en personbil ad Køge Bugt Motorvejen i nordlig retning med hastigheder væsentlig over det tilladte i flere tilfælde, under påvirkning af spiritus med en promille på 1,94 i blodet, under påvirkning af kokain samt kørsel på en sådan måde, da han ville flygte fra færdselspolitiet, at en anden bilist måtte bremse for at undgå sammenstød.

Retten bestemte endvidere, at beslaglæggelsen af litauerens bil kunne opretholdes ud fra en antagelse om, at hans kørsel som en samlet vurdering kunne betegnes som vanvidskørsel.

Hele sagen startede, da den 24-årige litauer tirsdag aften som fører af en personbil overhalede en færdselspatrulje på Køge Bugt Motorvejen ved Greve med væsentligt højere hastighed end tilladt på den motorvejsstrækning. Efter en indledende hastighedsmåling fik politiet standset personbilen, men den litauiske fører forsøgte efterfølgende at flygte fra færdselspolitiet, der dog til sidst fik ham standset og anholdt på motorvejen.

Litauerens personbil blev straks beslaglagt, da en vejledende alkometertest havde givet udslag for en formodet alkoholpåvirkning over to promille, således at reglerne om vanvidskørsel kunne bringes i anvendelse.

Varme bremser på lastbil – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 00.43 slog en lastbilchauffør alarm til brandvæsnet, idet en af bremserne på en tankvogn med brændstof var blevet ekstremt varme, så der var opstået en mindre brand.

Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden og kølet bremserne ned, så der ikke var risiko for, at selve tankvognen med brændstoffet ville bryde i brand.

Tankvognen var standset på tilkørselsrampen til Køge Bugt Motorvejen fra rastepladsen i Karlslunde, så området ved tankvognen blev afspærret, mens den nødvendige reparation af bremserne blev foretaget på stedet inden tankvognens fortsatte kørsel.

Indbrud i Perioden

Ærtebjerghusene, Borup
Egøjevej, Køge