Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2023/05/02 til 2023/05/16.

Brandlovgivningen overtrådt – Slimmingevej, Ringsted – Køge

Kl. 11.13 blev brandvæsnet alarmeret, da en forbikørende bilist havde opdaget en ildebrand i et skur ikke langt fra en bolig.

Brandvæsnet og politiet rykkede ud til stedet, hvor politiet i forbindelse med brandvæsnets akutte slukningsarbejde måtte spærre Slimmingevej for trafik i begge retninger.

Branden havde fået så godt fat i to skure på stedet, at de trods brandvæsnets indsats ikke stod til at kunne reddes. Der havde ikke været fare for, at branden ville sprede sig til nærliggende bygninger i bl.a. en kolonihave.

Politiet fik klarlagt, at branden var startet i forbindelse med afbrænding af nogle papirsposer i kort afstand de nu nedbrændte skure, der lå i vindretningen fra det antændte bål.

Den ansvarlige for afbrændingen havde forladt stedet og dermed ikke kunnet holde bålet under opsyn, hvorfor politiet sigtede en 50-årig mand fra Ringsted for overtrædelse af brandlovgivningen på grund af den uforsigtighed, som han havde udvist ved afbrændingen.

Kl. ca. 12.20 kunne trafikken ad Slimmingevej i begge retninger normaliseres.

Fyrværkeri til ulempe – Nylandsvej, Køge

Kl. 22.04 og i løbet af de næste ca. 45 minutter fik politiet nogle henvendelse om, at der blev affyret fyrværkeri i området ved nogle boligblokke i den nordlige del af Nylandsvej. Affyringen havde i visse tilfælde retning mod vinduerne i boligblokkene.

Efter den første anmeldelse var en patrulje kørt til området, men ikke truffet nogen personer, der kunne drages til ansvar for den ulovlige affyring af fyrværkeri i området.

De efterfølgende anmeldelser indløb, da patruljen havde forladt området efter første anmeldelse. Ingen er kommet til skade efter fyrværkeriaffyringen, men ud fra oplysninger i de efterfølgende anmeldelser kan politiet måske via overvågningsmateriale i området finde frem til nogen, der kan mistænkes for at stå affyringen.

Færdselsuheld – Københavnsvej / Lyngvej / Værftsvej, Køge

Kl. 12.39 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Københavnsvej – Lyngvej – Værftsvej i Køge, så en ambulance var blevet sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 39-årig kvinde fra Greve i en personbil var kørt ad Københavnsvej mod nord og ind i krydset ved Lyngvej/Værftsvej, hvor hun påkørte en anden personbil, som en 36-årig kvinde fra Stubbekøbing førte ad Lyngvej i østlig retning og også ind i lyskrydset. Begge parter havde haft til hensigt at fortsætte ligeud i krydset.

Den 36-årige blev kørt til kontrol på skadestuen, men var ligesom modparten sluppet fra sammenstødet uden behandlingskrævende skader.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder, herunder lyssignalernes farve i de to parters færdselsretninger umiddelbart inden sammenstødet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 15.49 var en dansk og en udenlandsk bilist stødt sammen i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen lige før udfletningen til Vest- og Sydmotorvejen.

Det viste sig, at en 51-årig kvinde fra Sverige som fører af en personbil var bremset op på grund af kødannelse, hvilket en 19-årig mand fra Køge som fører også af en personbil for sent opdagede. Han påkørte derfor bagenden af den svenske bil, men ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet.

Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i uheldet.

Hurtig bilist – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 00.13 målte den civile videopatruljebil fra færdselspolitiet en personbil over en strækning på mere end 5.500 meter til at køre med en gennemsnitshastighed på mindst 173 km/t ad Køge Bugt Motorvejen mod nord ved Greve, selv om højst tilladte hastighed er 110 km/t ifølge skiltningen.

Føreren af personbilen var en 41-årig mand fra Slagelse, som blev sigtet for hastighedsovertrædelsen, der ud over en bøde på 6.600 kr. og et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. også vil medføre en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet, således at både en teori- og køreprøve skal aflægges for at beholde førerretten.

Hurtig bilist filmet af videobilen – Køge Bugt Motorvejen, Karslunde, Greve

Kl. 19.32 fangede politiets videobil en alt for hurtig bilist på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde. Bilen blev målt til at køre 160 km/t, selvom det kun er tilladt at køre 110 km/t på strækningen. Den 24-årige mand fra København bag rattet blev sigtet for at køre for stærkt, og han kan nu ud over en klækkelig bøde forvente at skulle op til en kontrollerende køreprøve for at få lov til at beholde sit kørekort.

Hurtig knallert – Ejbovej, Bjæverskov – Køge

Kl. 20.20 målte færdselspolitiet en lille 30-knallert til at kunne køre mindst 49 km/t mod de højst tilladte 30 km/t, efter at en 15-årig dreng fra Bjæverskov havde kørt på den ad Ejbovej i Bjæverskov.

Den 15-årige blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven og kan nu ud over en bøde se frem til en påstand om betinget frakendelse af retten til at føre lille knallert.

Hurtig motorcyklist – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 06.44 blev en motorcykelbetjent overhalet af en motorcyklist, der kørte i sydlig retning på Køge Bugt Motorvejen lidt før Køge med den tilladte hastighed på 110 km/t jf. skiltningen på motorvejen.

Motorcykelbetjenten holdt øje med motorcyklisten og foretog efterfølgende en hastighedsmåling over en strækning på godt 1.600 meter, hvilket afslørede, at motorcyklisten havde sat hastighed væsentlig op.

Gennemsnitshastigheden var således 172 km/t trods de højst tilladte 110 km/t, og lige inden motorcykelbetjenten ville standse motorcyklisten, foretog føreren en overhaling højre om en bilist, der lå placeret i vognbanen længst til venstre på motorvejen.

Føreren af motorcyklen var en 29-årig mand fra Dragør, som blev sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven, så han nu kan forvente at høre nærmere fra politiet, når de skal afgøres.

Knivloven – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 17.23 kontrollerede personale fra politiets forebyggende afdeling to mænd, der havde udvist lidt mistænkelig adfærd. De var set gå ned i en parkeringskælder tæt ved Køge station, men kom frem herfra kort efter. Denne adfærd fandt politiet mistænkelig og kontrollerede mændene nærmere.

En 27-årig mand fra Køge blev ikke fundet i besiddelse af hash som forventet, men en enhåndsbetjent foldekniv med en klinge på 10 cm. Han blev i forbindelse med beslaglæggelsen af kniven sigtet for overtrædelse af knivloven.

Den anden 27-årige mand Køge blev ikke sigtet for noget ved politiets kontrol.

Kvinde fuppet til pengeoverførsel – Køge

Kl. 14.13 anmeldte en 82-årig kvinde fra Køge, at hun tidligere på dagen var blevet fuppet til at overføre penge til en fremmed bankkonto. En patrulje kørte til hendes bopæl og var hende behjælpelig med at få standse en bankoverførsel til den fremmede bankkonto, så den 82-årige led ikke noget økonomisk tab. Hun var kort før frokost blevet ringet op af en fremmed mand, der oplyste at ringe fra Datacentralen. Han fik overtalt den 82-årige til at oplyse bankkontonumre, dankortnumre og dankortets kontrolcifre, så den falske medarbejder fra Datacentralen havde iværksat en bankoverførsel.

Politiet har oprettet en sag om bedrageri, som skal efterforskes i lighed med tilsvarende sager om henvendelser til især ældre borgere, der bliver fuppet til at give fortrolige oplysninger til fremmede personer.

Rådet fra politiet er at spørge efter den pågældendes navn og arbejdsplads, hvorefter der kan foretages en kontrolopringning via arbejdspladsens hovedtelefonnummer. Ring aldrig retur på det telefonnummer, der måske kan aflæses i en nummerviser. Find selv hovedtelefonnummeret frem og lav kontrolopringningen, hvorved fupnummeret vil blive afsløret.

Hverken bankpersonalet, politiet eller andre offentlige myndigheder vil kræve personlige og fortrolige oplysninger i et telefonopkald, så vær særdeles skeptisk herover ved uventede opkald.

Mand krænkede flere kvinders blufærdighed mv. – Køge / Stevns

Lørdag formiddag fik politiet ikke mindre end tre anmeldelser, som tydede på, at samme mand kunne mistænkes for flere krænkelser af kvinder i både Køge og i Hårlev på Stevns. Første anmeldelse indløb kl. 09.26, efter at en 66-årig kvinde fra Stubbekøbing netop var ankommet med toget til Køge Nord-station. Her var hun blevet konfronteret med en onanerende mand, der kortvarigt var fulgt efter hende, men uden at hun blev direkte antastet, så politiet anså anmeldelsen som en sag om blufærdighedskrænkelse.

Sidst på formiddagen henvendte en 37-årig kvinde fra Karise sig til politiet med en anmeldelse om, at hun kl. ca. 10.30 var omfavnet voldsomt af en fremmed mand, da hun forlod hallen, Industrivej, Hårlev. Hun råbte op og slap fri af mandens tag om hende uden at have lidt fysisk overlast.

Ifølge en anmeldelse lørdag eftermiddag havde en 17-årig kvinde fra Nakskov også fået krænket sin blufærdighed. Hun var kort efter ankomsten til Køge Nord-station kl. ca. 08.40 blevet befølt på bagdelen af en fremmed mand, da hun var på vej op ad trapperne på togstationen.

Politiet fik ved afhøring de tre forurettede kvinder mistanke om, at der var tale om samme mand, som politiet i eftermiddagens løb fik identificeret som en 20-årig mand fra Faxe kommune.

Den 20-årige blev lørdag eftermiddag anholdt på den institution, hvor han opholdt sig, og efterfølgende sigtet for og afhørt til to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for kvinderne på Køge Nord-station samt for vold mod kvinden i Hårlev.

Politiet løslod den 20-årige efter afhøringen efter en nøje vurdering af omstændighederne ved de forhold, som han var mistænkt for. Han er fortsat sigtet i sagerne og vil derfor senere høre nærmere fra politiet, når sagerne strafferetligt skal afgøres.

Mand på løbehjul medbragte narko – Egøjevej, Køge

Kl. 02.59 standsede politiet en 37-årig mand fra Hårlev, der kørte på et el-løbehjul på Egøjevej i Køge

Der var ikke noget galt med el-løbehjulet, men den 37-årige medbragte 54 gram amfetamin, som politiet beslaglagde i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Han vil derfor kunne forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Narkokørsel – Vestmotorvejen, Bjæverskov, Køge

Kl. 11.41 blev en 32-årig mand fra Sydsjælland anholdt og sigtet for narkokørsel, da han blev stoppet rutinemæssigt på Vestmotorvejen ved Bjæverskov. En narkometertest viste positiv for euforiserende stoffer, så han blev taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Nu afventer politiet resultatet af blodprøven, hvorefter den 32-årige vil høre mere i sagen.

Narkokørsel i frakendelsestiden og med narko i lommen – Bækgårdsvej, Borup – Køge

Kl. 02.28 standsede politiet en personbil på Bækgårdsvej med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

Bag rattet i bilen sad en 25-årig mand fra Køge, som i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte være fører af bilen. Desuden kunne politiet mistænke ham for at være påvirket af narkotika under kørslen, så han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel.

Ved visitationen fandt politiet den 25-årige i besiddelse af godt 50 gram hash, lidt kokain og GHB, som politiet beslaglagde i forbindelse med yderligere en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 25-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer samt afhøring til sagerne. Han kan nu forvente tidligst at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

Narkokørsel uden førerret mv. – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 13.27 blev en 28-årig mand fra Albertslund som fører af en personbil standset, da han kørte ad Køge Bugt Motorvejen i sydlig retning ved rastepladsen i Karlslunde.

Den 28-årige havde ikke noget kørekort, da han ikke havde fået generhvervet førerretten efter udløbet af en tidligere frakendelse af kørekortet. Endvidere indikerede en narkometertest, at han kunne mistænkes for at være påvirket af cannabis under kørslen.

Den 28-årige blev anholdt i forbindelse med sigtelserne for både narkokørsel og kørsel uden førerret, men løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Ved visitationen efter anholdelse fandt politiet ham tillige i besiddelse af knap tre gram hash, der blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Bilen var ejet af en 49-årig mand fra Albertslund, som efterfølgende blev sigtet for at have overladt føringen af bilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Narkokørsel uden førerret mv. – bil beslaglagt – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 20.14 målte en civil videopatruljebil fra færdselspolitiet en personbil til at køre mindst 153 km/t i det nordgående spor på Køge Bugt Motorvejen ved Solrød, selv om højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 110 km/t.

Personbilen blev ført af en 32-årig mand fra Greve, som i forbindelse med sigtelsen for hastighedsovertrædelsen ikke kunne fremvise noget kørekort, som han aldrig havde erhvervet sig. Han blev derfor også sigtet for den overtrædelse af færdselsloven og kort efter også sigtet for narkokørsel, da politiet kunne mistænke ham for at være påvirket af narkotika under kørslen.

Den 32-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelsen af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, som han også var i besiddelse af, idet politiet fandt knap seks gram hash på ham ved visitationen efter anholdelsen.

Sluttelig blev den 32-årige gjort bekendt med, at hans personbil blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation, da han nu for tredje gang inden for de seneste tre år var blevet afsløret i at køre bil trods det manglende kørekort.

Den 32-årige kan nu forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når straffesagerne mod ham og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.

Ny køreprøve i vente – Køgevej, Ringsted

kl. 21.32 målte en betjent fra færdselsafdelingen hastighed på Køgevej i Ringsted. Her kom en 27-årig lokal kvinde kørende, med foden alt for tungt på speederen. Hun blev målt til at køre 86 km/t, selvom det kun er tilladt at køre 50 km/t på stedet. Hun kan derfor forvente en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet, hvilket betyder, at hun skal bestå en kontrollerende køreprøve for at beholde sin førerret.

Slagsmål på beværtning – Nørregade, Køge

kl. 17.12 kom et alarmopkald om slagsmål ved et værtshus på Nørregade i Køge En mand var blevet voldsom over for andre gæster og ville slås. Flere af de tilstedeværende holdt ham fast, så patruljen satte hurtigt kursen til stedet.

Her traf betjentene en spirituspåvirket 25-årig mand fra Vestsjælland, som slet ikke ville slappe af trods flere formaninger fra patruljen. Han blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og taget med i detentionen til afrusning. Hen på aftenen var han faldet til ro, så han kunne løslades. Han kan forvente en bøde i sagen.

Usikker kørsel afslørede spritbilist – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 23.48 fik politiet en anmeldelse om en slingrende bilist, der kørte usikkert ad Køge Bugt Motorvejen i nordlig retning ved Køge

Politiet fik standset den pågældende bilist lidt før Solrød S-afkørslen, hvorefter en 49-årig mand fra Søborg som fører af en varebil blev alkometertestet.

Da testen gav udslag for påvirkning af spiritus i højere grad end tilladt, blev han anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel.

Den 49-årig mand blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han vil høre fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Indbrud i Perioden

Ved Kildepladsen, Borup
Stenhøjparken, Borup

Foto ABW