Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2023/05/30 til 2023/06/13.

17-årig uden ledsager taget i fartmåling – Slimmingevej, Ringsted – Køge

Kl. 11.45 blev en 17-årig ny bilist målt med laser til at køre 73 km/t på Slimmingvej i Ringsted, selvom hastighedsbegrænsningen på stedet kun er 50 km/t. Den 17-årige unge kvinde fra Køge kommune havde desuden ikke en ledsager med sig i bilen, som det kræves indtil man fylder 18 år.

Den 17-årige blev sigtet for at køre uden ledsager, og bilens ejer blev sigtet for at overdrage sin bil uden at sikre sig, at der var en ledsager med i bilen.

Kravet til en ledsager er: At personen er over 30 år, og har haft kørekort i mindst 10 år Ledsageren må ikke have været frakendt førerretten – hverken betinget eller ubetinget. Ledsagerens kørekort skal være udstedt i Danmark, og ledsagerne skal medbringe kørekortet under kørslen. Ledsageren må ikke have en promille på mere end 0,5 have indtaget euforiserende stoffer eller være træt.

Begge sigtede kan forvente en bøde og et klip. Som ny bilist betyder det, at hun nu kun har et klip tilbage, før der udløses et kørselsforbud. Reglerne for nye bilister gælder de første tre år efter, at man har taget kørekort.

Brand i båd – Kystvejen, Strøby Egede, Køge – Stevns

Kl. 21.24 fik politiet via alarm 112 melding om, at der var brand i en båd på vandet og ca. 200 meter fra kysten ved Kystvejen i Strøby Egede.

Politiet fik i samarbejde med Forsvarets redningstjeneste klarlagt, at en 49-årig mand fra Store-Heddinge selv havde rettet henvendelse dertil i anledning af en mindre brand i den båd, som han og tre andre familiemedlemmer befandt sig i.

Ingen af dem var kommet til skade ved branden i nogle elektriske installationer, så der var kommet en del røg. De havde selv slukket branden med en brandslukker, men branden betød, at båden ikke kunne sejle videre.

Andre sejlere kom de nødstedte til undsætning og fik i samarbejde med redningsberedskabet slæbt båden i havn. Bådføreren blev testet for eventuel alkoholpåvirkning, men var ædru, så politiet foretog sig ikke yderligere i sagen, da alle var kommet sikkert og uskadte i land.

Efterlyst mand slog togpassager – Karlsvognen, Køge

Kl. 21.32 slog DSB-personale alarm til politiet, fordi to gæster var røget i slagsmål med hinanden, da toget var på vej fra København til Køge Nord-station.

Det viste sig, at en 40-årig mand fra Strøby havde siddet i togets stillekupe, da en spirituspåvirket og højrøstet mand med to ølflasker i hænder var kommet ind. Den 40-årige havde bedt manden om at dæmpe sig, hvilket medførte, at den 40-årige fik hældt øl ud over sig og efterfølgende slået flere gange i hovedet.

Den 40-årige satte sig til modværge og tilbageholdt den voldelige mand, indtil DSB-personalet fik adskilt og beroliget parterne.

Der var tale om en 28-årig mand uden fast bopæl, som blev anholdt og sigtet for grov vold mod den sagesløse passager.

Den 28-årige blev afhørt til sagen, men forblev efterfølgende frihedsberøvet, idet han var efterlyst af Københavns Politi som udeblevet fra afsoning af tre måneders fængsel for besiddelse af euforiserende stoffer.

Politiet afleverede ham i arresthus, så afsoningen af frihedsstraffen kunne begynde. Overfaldet i toget vil senere få et strafferetligt efterspil for den 28-årge.

Færdselsuheld – Brogade / Fændediget, Køge

Kl. 15.59 var en bilist og en cyklist stødt sammen i krydset Fændediget – Brogade i Køge, men ingen af parterne var tilsyneladende kommet til skade.

Det viste sig, at en 28-årig mand fra Herfølge kørte på el-cykel ad Fændediget mod vest og videre rundt i svinget ved Brogade for at fortsætte ad Brogade mod syd.

Samtidig kørte en 81-årig kvinde fra Karise i en personbil ad Brogade mod syd og ind i cyklisten ved hans passage af Brogade.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt i vejkrydset.

Færdselsuheld – Københavnsvej, Ølby, Køge

Kl. 14.17 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld på Københavnsvej i Ølby, hvor biler skulle være impliceret, og hvor en person måske var kommet alvorligt til skade.

Politiet afspærrede i anledning af uheldet Københavnsvej på strækningen mellem Egedesvej og Ølsemaglevej, idet et par af de implicerede biler holdt på tværs af vejen.

En mandlig fører af en varebil var ikke kontaktbar og blev i en ambulance bragt til sygehuset til undersøgelse og fornøden behandling.

Da en alvorlig tilskadekomst ikke kunne udelukkes i den indledende fase af politiets undersøgelser af uheldet, blev en bilinspektør tilkaldt til at undersøge de implicerede køretøjer og uheldsstedet.

Den foreløbige konklusion af hændelsesforløbet blev oplyst til, at en 69-årig mand fra Køge i en varebil kørte ad Københavnsvej mod syd. Ifølge en 38-årig mandlig bilist fra Køge, der kørte lidt bag den 69-årige, bemærkede, at den 69-årige så dårlig ud og herunder påkørte en parkeret bil på højre side i kørselsretningen.

Den 69-åriges bil fortsatte herefter med lav hastighed ud på de sydgående vognbaner med retning mod de modkørende bilister, hvorefter den 38-årige bilist snarrådigt med sin splinternye bil kørte ind foran den 69-årige for at bremse hans bil ned og med advarende lyssignaler til de modkørende om den farlige situation.

De to bilister stødte sammen og standsede først på tværs af Københavnsvej i den østlige side af vejen.

Den 38-årige tog kontakt til den 69-årige, der var ukontaktbar og straks fik livreddende førstehjælp, indtil ambulancepersonale ankom til stedet.

Politiet fik klarlagt, at den 69-årige ikke havde pådraget sig skader som følge af påkørslen af den parkerede bil, men formentlig et ildebefindende var årsag til uheldet.

Politiet har optaget rapport om ulykken og samtidig indstillet den snarrådige, 38-årige bilist til en dusør på grund af hans handlinger for bl.a. at undgå frontale sammenstød og den akutte hjælp til den 69-årige.

Den 69-årige blev indlagt på sygehuset i anledning af sit ildebefindende og fik rutinemæssigt udtaget en blodprøve til undersøgelse af, om han måtte være påvirket af alkohol eller andre medikamenter under kørslen. Hans pårørende er underrettet om ulykken og indlæggelsen.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 15.03 var to varebiler stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen i det sydgående spor lige før udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Ingen var kommet til skade.

Det viste sig, at en 52-årig mand fra Kolding for sent opdagede, at bilisterne foran ham i vognbanen nærmest midten var standset. Han påkørte derfor bagenden af en anden varebil, som en 19-årig mand fra Borup var fører af.

Sammenstødet medførte en trafikophobning, indtil de to varebiler var blevet bugseret ind i nødsporet, men kl. ca. 15.40 var alle spor igen farbare på motorvejen.

Færdselsuheld – Ringstedvej / Parkvej, Køge

Kl. 10.06 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Ringstedvej – Parkvej i Køge, uden at nogen af parterne var kommet til skade.

Det viste sig, at en 50-årig mand fra Køge i en personbil var kørt ad Ringstedvej mod vest frem til krydset ved Parkvej, hvor han ville svinge til venstre ad Parkvej.

Under svingningen var han standset i midten af krydset, men påkørte i forbindelse med den fortsatte svingning venstre side af en modkørende personbil, som en 20-årig mand fra Vordingborg førte ad Ringstedvej mod øst.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Hurtige knallerter – Møllemarksvej, Herfølge, Køge

Kl 23.09 standsede en motorcykelbetjent en 15-årig og en 16-årig dreng, der på stierne kørte på hver deres knallert, der tilsyneladende kunne køre væsentligt hurtigere end de 30 km/t. Politiet vil nu kontrollere på rullefelt, hvor stærkt de to knallerter kan køre, hvorefter de to unge vil høre nærmere.

Indbrudstyv anholdt – Nylandsvej, Køge

Kl. 00.27 slog en 27-årig kvinde alarm, da hun var vågnet på grund af larm og lyden af en persons rumsteren på en privat adresse på Nylandsvej, hvor hun havde sovet.

Flere patruljer, herunder en hundepatrulje, blev sendt til stedet, hvor der var tydelige spor efter opbrydning af et vindue.

Hundepatruljens hunde fik hurtigt fært, der førte hen til en 53-årig mand fra København, som opholdt sig i nærheden og i øvrigt ikke rigtig kunne redegøre for sin færden på dette sted på dette tidspunkt under besiddelse af indbrudsværktøj. Manden havde tilsyneladende ikke nået at stjæle noget.

Den 53-årige blev anholdt i forbindelse med sigtelse for forsøg på indbrud, men løsladt efter afhøring til sagen, da grundlaget for fremstilling i grundlovsforhør efter nøje vurdering ikke fandtes at være til stede. Sagen vil dog senere få et retsligt efterspil for ham.

Knivloven – Nylandsvej, Køge

Kl. 19.00 fik en patrulje fra den præventive afdeling fra politistationen i Køge kontakt til en personbil med adskillige personer i på Nylandsvej i Køge ved et større boligområde.

Straks da politiet havde fået standset bilen med henblik på en rutinemæssig kontrol, stak en mandlig passager af i løb, mens de øvrige personer forblev i eller ved bilen.

Den flygtende mand blev løbet op og identificeret som en 24-årig mand fra Ringsted. Han havde ikke noget ulovligt på sig, hvorfor årsagen til hans flugt ikke umiddelbart blev klarlagt.

Politiet identificerede de øvrige i og ved bilen som fire mænd i alderen 21-27 år. De blev også kontrolleret, og af disse havde den 21-årige mand fra Køge forsøgt at skjule en dolk i en nærliggende busk. Dette opdagede politiet og sigtede efterfølgende den 21-årige for overtrædelse af knivloven, idet han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål til at medbringe dolken med en klingelængde på 11 cm.

Dolken blev beslaglagt som bevis i sagen, som den 21-årige vil høre nærmere om på et senere tidspunkt. Ingen af de øvrige blev sigtet for noget ulovligt efter politiets kontrol af dem.

Mand kravlede ind ad vindue – Kildebjergs Agre, Bjæverskov – Køge

Kl. 03.08 fik politiet en henvendelse fra en opmærksom borger, som undrede sig over, at en mand kravlede ind ad et vindue på en privat adresse på Kildebjergs Agre i Bjæverskov.

Politiet kørte hastigt til stedet ud fra en mistanke om, at der kunne være tale om en indbrudstyv, men det viste sig at være et legalt forhold.

En 19-årig mand fra Køge havde kravlet ind ad vinduet for ikke at støje så meget, at børn på adressen blev vækket, hvilket blev bekræftet af øvrige tilstedeværende på adressen. Politiet fandt derfor ikke grundlag for at foretage yderligere i anledning af anmeldelsen.

Mand stukket med kniv – Københavnsvej/Egedesvej, Køge

Kl. 22.18 kom et alarmopkald om, at en mand var blevet stukket med kniv, mens han sad i en bil på Københavnvej/Egedesvej i Køge Flere patruljer kørte til stedet, hvor der blev afspærret, mens stedet blev undersøgt og afsøgt med hund. En 32-årig mand var blevet stoppet i krydset, hvor han blev opsøgt af flere personer, som overfaldt ham.

Den 32-årige blev behandlet for flere knivstik, men han tilstand meldes ikke at være kritisk. Politiet afhørte den 32-årige mand til sagen, og forsøger at afklare motivet til overfaldet.

Vidner, som har bemærket episoden på Københavnsvej i Køge søndag, og som har oplysninger i sagen, bedes ringe til politiet på tlf. 114.

Mange trafikanter forsamlet – Transportcentret, Køge

Kl. 22.45 fik politiet den første af flere anmeldelser om, at mange køretøjer var forsamlet på vejene i området ved Køge Transportcenter. Nogle af dem kørte lidt ræs ifølge anmeldelserne.

Politiet rykkede med flere patruljer ud til området, hvor mere end 100 biler og motorcykler havde forsamlet sig. Politiet foretog kontrol af bl.a. en motorcykel. En 23-årig mand fra Albertslund var fører af den, men havde ikke erhvervet sig et kørekort til motorcykel, hvis udstødning havde fået fjernet en lyddæmper, så den afgav unødig støj under kørslen.

Den 23-årige blev derfor sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

Politiet forblev i området i præventivt øjemed, hvilket medførte, at de forsamlede lidt efter lidt forsvandt fra området.

Motorcyklist forbrændt efter brand i MC – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 17.07 brød en motorcykel, som en 67-årig mand fra Vordingborg førte i sydlig retning på Sydmotorvejen, pludselig i brand under kørslen.

Føreren standsede i nødsporet, men der var i samme forbindelse gået ild i hans bukser, så den 67-årige blev forbrændt. Han fik efterfølgende hjælp fra andre trafikanter på stedet.

Brandvæsnet fik tilkaldt en ambulance, så motorcyklisten kunne indbringes til et sygehus til fornøden behandling for brandskader på især det ene ben. Efter en undersøgelse på skadestuen blev den 67-årige indlagt på et sygehus i København til særlig behandling for sine brandskader.

Branden fra motorcyklen bredte sig til det tørre græs i rabatten ved nødsporet, men brandvæsnet fik hurtigt både naturbranden og branden i motorcyklen under kontrol.

Trafikken på motorvejen var helt stoppet under brandslukningsarbejdet, men kl. ca. 17.35 blev der åbnet op for trafikkøen, der var opstået i det sydgående spor. Hvorfor branden opstod i motorcyklen, har politiet ingen konkrete oplysninger om.

Mulig personpåkørsel – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 17.16 blev togdriften på og ved Køge station standset, efter at der var modtaget informationer om, at en kvinde var set løbe ved jernbanesporet og måske kunne være blevet påkørt af en regionaltog.

Politiet gennemførte i samarbejde med DSB en omfattende undersøgelse af en længere strækning omkring Køge station for at finde ud af, om nogen personer kunne være blevet påkørt af regionaltoget. Toget havde kørt med ca. 60 km/t, da en yngre kvinde var blevet set tæt på toget.

De standsede tog blev alle gennemgået af politiet for at lede efter den yngre kvinde, ligesom banearealet ved Køge station blev gennemgået.

Ingen af steder fandt politiet den mistænkte, yngre kvinde og heldigvis heller ikke nogen indikation på, at nogen var blevet påkørt af et tog.

Kort før kl. 19.00 kunne togdriften ved Køge station normaliseres, da eftersøgningen blev afsluttet uden at have fundet nogen, der måske kunne drages til ansvar for særdels uhensigtsmæssig og ulovlig færden ved jernbanesporene.

Solo-færdselsuheld – Kalundborg / Holbæk / Køge

Lørdag morgen og formiddag rykkede politiet ud til tre færdselsuheld, hvor en bilist var forulykket uden at involvere øvrige trafikanter.

Det første uheld var sket kl. 07.50 på Ugerløsevej, Ugerløse, Kalundborg, hvor en 53-årig mand fra Kalundborg var kørt i en varebil ad Ugerløsevej i sydlig retning. Under kørslen mistede han af ukendte årsager kontrollen over varebilen, der først påkørte et påhængskøretøj i en privat have, inden varebilen standsede i forbindelse med påkørsel af en betonmur.

Tililende kom den 53-årige fører til undsætning, og han blev efterfølgende indbragt til kontrol på skadestuen for eventuel ildebefindende under kørslen.

Det andet uheld var sket kl. 08.16 i krydset Tingstedvej – Holbæk Landevej, hvor en bilist var havnet ude på en mark. En 73-årig mand fra Ugerløse havde i en personbil kørt ad Tingstedvej i østlig retning frem til krydset ved Holbæk Landevej, hvor han ville svinge til venstre. I forbindelse med svingningen mistede han kontrollen over bilen, der påkørte et vejskilt, inden bilen endte ude på marken. Den 73-årige blev kørt til kontrol på skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Det sidste solouheld blev anmeldt kl. 11.16, efter at en bilist på Stensbjergvej i Køge havde påkørt et skilt ud for sidevejen Hornumvej. Det viste sig, at en 60-årig mand fra Køge under kørsel i nordvestlig retning ad Stensbjergvej formentlig havde fået et ildebefindende, så han i sin personbil krydsede modsatte kørebanehalvdel og påkørte et vejskilt i vejens vestlige side ud for Hornumvej. Han slap uskadt fra uheldet.

Politiet optog rapport i anledning af de to første anmeldelser, men registrerede blot omstændighederne ved uheldet på Stensbjergvej i Køge

Stjålet knallert – Køgevej, Ringsted

Kl 21.35 var færdselspolitiet forbi Ringsted og standsede i den forbindelse en 42-årig lokal mand, der kom kørende på knallert. Han havde ikke styrthjelm på, der var ikke tegnet forsikring og så var knallerten desuden meldt stjålet. Manden sigtes nu for alle forholdene.

Træt bilist slingrede på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 01.10 fik politiet en anmeldelse om en bilist, der under kørsel ad Køge Bugt Motorvejen i sydlig retning slingrede kraftigt og brugte skiftesvis nødsporet og vognbaner ved den usikre kørsel.

Politiet fik via en forfølgende anmelder oplysninger om bilisten, der blev standset på Vestmotorvejen mellem Vemmedrup- og Borup-afkørslerne.

Bag rattet i den standsede personbil sad en 45-årig kvinde fra Køge, der fremstod sløv og med balancebesvær. Hun var ædru, men en narkometertest gav udslag for påvirkning af metadon.

Den kvindelige bilist blev derfor sigtet for kørsel i påvirket tilstand, hvorefter hun i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse af eventuelle medikamenter, hun måtte være påvirket af under kørslen.

Kvinden oplyste til politiet at have været vågen i mange timer, og mens hun sad på en stol i forbindelse med afhøringen, faldt hun pludselig i søvn.

Den 45-årige kvinde blev løsladt efter afhøringen og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet om sagens videre forløb, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

Indbrud i Perioden

Lykkebækvej, Køge