Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2023/06/15 til 2023/06/27.

Brandundersøgelse – Præstebanken, Herfølge – Køge

Kl. 12.18 slog en nabo til en 53-årig kvinde fra Herfølge alarm til brandvæsnet, da naboen først havde bemærket røg og senere set ild omkring komfuret i den 53-åriges køkken.

Der var ingen hjemme på adressen, hvor brandvæsnet fik slukket en brand omkring komfuret. Branden havde dog nået at sprede sig til nogle køkkenskabe og begrænsede sig til køkkenet, mens øvrige rum fik røg- og sodskader. Ingen personer kom til skade ved branden.

Politiet kunne efterfølgende konstatere, at den ene kogeplade var tændt, hvilket formodes at være årsagen til brand i effekter, der havde befundet sig over på komfuret. Den 53-årige beboer er afhørt til sagen, som nu vurderes af politiet for at afgøre, hvorvidt der måtte være grundlag for at sigte hende for noget i forbindelse med brandens opståen.

Flere anmeldelser om musik til ulempe – Langelandsvej, Køge

Kl. 23.48 modtog politiet den første af flere anmeldelser om musik til ulempe, som unge skulle være årsag til lige ved siden af en beboelsesejendom. En patrulje kørte til området og traf ganske korrekt en gruppe unge, der snakkede og grinede, samtidig med at de var i gang med at bage snobrød. I forbindelse med politiets ankomst til stedet havde der ikke været musik til ulempe eller uhensigtsmæssig støj, hvorfor politiet blot erindrede gruppen af unge om at vise fornøden hensyn til beboere i de nærliggende boligblokke.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 08.36 var to bilister stødt sammen i de to vognbaner længst til venstre på Køge Bugt Motorvejen i det sydgående spor ved Køge

En 30-årig kvinde fra Bagsværd var kørt i en personbil i tredje vognbane og ville skifte vognbane til venstre, samtidig med at trafikken i fjerde vognbane nedsatte hastigheden. Det resulterede i, at hun stødte sammen med en varebil, som en 33-årig mand fra Mors var fører af.

Ingen kom til skade ved uheldet, hvorefter parterne fik bilerne ind i nødsporet til senere afhentning. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne ved sammenstødet.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 05.53 var to bilister stødt sammen i det nordgående spor på Sydmotorvejen omkring afkørsel 34 Herfølge.

Det viste sig, at en 19-årig mand fra Rønnede for sent havde opdagede, at en forankørende varebil og trafikanterne foran var bremset op i den tætte morgentrafik.

Den 19-årige påkørte derfor bagenden af varebilen foran, men der skete kun ringe skade på de to køretøjer. Ingen af førerne kom til skade ved sammenstødet, så politiet har blot registreret parterne og omstændighederne ved uheldet.

Færdselsuheld – Vordingborgvej, Køge

Kl 00.02 skete der en trafikulykke, da en 32-årig mand fra Herfølge i personbil rammer en scooter ført af en 80-årig mand fra Køge Den 80-årige var bevidstløs efter ulykken og blev kørt til sygehuset med alvorlige skader, mens en bilinspektør blev tilkaldt til at undersøge ulykkens omstændigheder nærmere.
Lørdag eftermiddag fik politiet oplyst fra sygehuset, at den 80-åriges liv ikke stod til at redde, så han var afgået ved døden som følge af de alvorlige kvæstelser, han pådrog sig ved ulykken. De pårørende er underrettet.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Slimmingevej, Tureby – Køge

Kl. 01.24 fik politiet en anmeldelse om, at en bilist var forulykket på Slimmingevej mellem sidevejene Tvedvej og Ringsbjergvej i Tureby, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 18-årig mand fra Borup som fører af en personbil var kørt ad Slimmingevej i nordlig retning, da han af ukendte årsager kørte mod venstre i sin kørselsretning ud på en mark, inden han strejfede et træ og standsede ved påkørslen af en hæk.

Den 18-årige blev efter en alkometertest skønnet påvirket af alkohol i en sådan grad, at han blev sigtet for spirituskørsel. I ambulancen blev den 18-årige bragt til skadestuen til kontrol for eventuel personskade, og han fik ved samme lejlighed udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, som den 19-årige var sluppet uskadt fra. Politiet har dog optaget rapport om sagen på grund af sigtelsen for spirituskørsel mod den 18-årige.

Gasudslip i villakvarter – Snogebækvej, Køge

Kl. 08.47 var en gasledning blevet gravet over, så der var gasudslip i et villakvarter omkring Snogebækvej i Køge

Brandvæsnet og politiet kørte til stedet og kunne vurdere, at der ikke umiddelbart var fare for de omkringboende.

En reparatør fra gasselskabet blev tilkaldt og fik kl. ca. 10.30 stoppet udslippet. Ingen personer var kommet til skade ved uheldet, og politiet foretog sig ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Knallertkørsel – Lovparken, Køge

Kl 18.34 kom der melding om, at nogle unge generede med deres knallertkørsel i parken og at det havde stået på det meste af eftermiddagen. En patrulje kørte frem til stedet og fik kontakt til en af de unge. Det blev vurderet, at hans knallert skulle indbringes til nærmere undersøgelse for at kontrollere lovligheden af den.

Kontrol af lastbiler til eksamenskørsel – Køge

Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi foretog i løbet af onsdag kontrol af i alt fem lastbiler indrettet til eksamenskørsel.

Lastbilerne var uden personer, da tungvognscenteret kontrollerede dem ved Køge Transport Center med fokus på sikkerheden for persontransporten og lastbilernes bremser, idet en bremseprøvestand var medtaget til kontrolstedet.

Resultatet af kontrollen blev følgende:
• Inddragelse af nummerpladerne på en lastbil, hvor bremserne ikke virkede tilstrækkeligt sikkert. Politirapport optaget.
• Utilstrækkelig fastgørelse af bænkrækkerne, så der var fare for sammenbrud på grund af utilstrækkelig svejsning af metalopbygningen. Lastbilen blev indkaldt til syn.
• Manglende sidemarkeringslygter på begge sider af lastbiler. Lastbilen indkaldt til syn.
• En lastbil var godkendt til 32 personer på ladet, men ved opmåling kun indrettet med plads til 24 personer. Herudover var der begyndende mørhed i et af dækkene på lastbilen. Chaufføren blev vejledt om at bringe lastbilen i forskriftsmæssig stand inden kørsel med personer.
• En lastbil blev kontrolleret uden at finde fejl eller mangler.

Kontrollen af lastbiler til eksamenskørsel fortsætter de kommende dage, hvor det er højsæson for sådan kørsel.

Stor tissetrang i indre by – Køge

Tre personer blev inden for godt halvanden time sigtet for at tisse i det offentlige rum forskellige steder i det centrale Køge

Kl. 00.23 blev en 19-årig mand fra Hårlev afsløret i at tisse på gaden i Katekismusgade, og seks minutter senere var det en 18-årig kvinde fra Strøby, som tissede offentligt på gaden i Nørregade.

Kl. 02.00 blev en 18-årig kvinde fra Lille-Skensved afsløret i at tisse offentligt på gaden også i Nørregade i Køge

Alle tre blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og kan nu hver især se frem til at modtage en bøde på 1.000 kr.

Ulovlig knallert standset – Køgevej, Hårlev – Stevns

Kl. 23.33 blev en lille 30-knallert standset på Køgevej i Hårlev, idet den tilsyneladende kunne køre hurtigere end tilladt.

Føreren var en 15-årig dreng fra Hårlev, der inden undersøgelsen af knallertens hastighed blev sigtet for en manglende nummerplade og kørsel med et nedslidt bagdæk.

Knallerten blev indbragt til nærmere undersøgelse på et rullefelt til måling af dens hastighed, så den 15-årige vil høre nærmere fra politiet, når hastighedsmålingen er gennemført.

Utryghedsskabende mand – Stationspladsen, Køge

Kl. 07.14 fik politiet en henvendelse om en mand, der optrådte utryghedsskabende både udenfor og inde i en forretning på Stationspladsen, hvor kunder og ansatte blev chikaneret.

Politiet traf uden for butikken en 26-årig mand fra Svendborg, som blev bortvist fra stedet.

Kl. ca. 08.45 var manden igen på spil ved butikken, hvor han både var utryghedsskabende, men også havde skubbet til kunderne.

Politiet fik igen kontakt til den 26-årige, der nu blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og efterfølgende frihedsberøvet, da han efter politiets vurdering tilsyneladende ikke var i stand til at kunne klare sig selv. Efter et par timer i politiets varetægt blev den 26-årige løsladt og kan nu se frem til at modtage et bødeforelæg som afgørelse på sagen.

Vanvidskørsel (hastighed) – bil beslaglagt / førerret inddraget – Lyngvej, Køge

Kl. 15.03 målte en ATK-fotovogn en personbil til at køre med 140 km/t ad Lyngvej i Køge, selv om højst tilladte hastighed på vej ifølge skiltningen er 60 km/t.

Hastighedsovertrædelsen var således mere end det dobbelte af tilladt hastighed, hvorfor politiet straks kørte til ejerens bopæl for at sigte føreren og beslaglægge personbilen med henblik på senere konfiskation.

En 33-årig mand fra Køge blev kort efter truffet på sin bopæl sammen med den personbil, som ATK-bilen havde målt.

Den 33-årige blev sigtet for vanvidskørslen og samtidig gjort bekendt med, at hans førerret øjeblikkeligt blev inddraget, således at han ikke længere må føre køretøjer, hvortil et kørekort er påkrævet.

Politiet beslaglagde samtidig den 33-åriges 11 år gamle personbil med henblik på senere konfiskation i et retsmøde, som han senere vil blive indkaldt til.

En dommer i Retten i Roskilde skal dog forinden kigge nærmere på politiets grundlag for at beslaglægge personbilen, idet den 33-årige protesterede mod beslaglæggelsen. Dommeren vil træffe afgørelse om, hvorvidt beslaglæggelsen kan opretholdes eller ej.

Resultatet af ATK-fotovognens indsats i tidsrummet kl. 12.45 – 15.45 var 47 sager mod bilister, der kørte hurtigere end tilladt. De seks kørte så hurtigt, at føreren ud over bøden også står til at få et klip i kørekortet. I alt 1.224 bilister passerede ATK-fotovognen, der kontrollerede bilister kørende i østlig retning ad Lyngvej.

Varetægtsfængsling – Grov vold – Antoniestræde, Køge

En 16-årig ung mand fra Herfølge og en 18-årig mand fra Køge blev anholdt torsdag morgen og senere torsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

De blev i grundlovsforhøret sigtet for grov vold sammen med en tredje person at have overfaldet en 18-årig mand fra Hedehusene. Overfaldet var sket den 27. maj 2023 kl. ca. 01.00 på et parkeringsareal ved Antoniestræde i Køge, hvor de overfaldt den forurettede med knytnæveslag, tramp og slag med et jernrør. Efter overfaldet havde de taget den 18-åriges telefon fra ham.

Begge blev varetægtsfængslet foreløbigt til den 13. juli 2023, dog således at den 16-årige blev anbragt på en sikret institution for unge.

Indbrud i Perioden

Tøxensvej, Køge

Foto ABW