Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2-9. januar 2018.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Straksdom – Butikstyveri – Vestergade, Køge

Kl. 1622 anmeldte personalet i Kvickly, at en udenlandsk mand var tilbageholdt efter et større butikstyveri, og at to andre mænd var flygtet fra stedet i en højrestyret, blå bil med gule nummerplader fra supermarkedets p-plads. Politiet kørte til supermarkedet, hvor en 21-årig mand fra Polen blev anholdt og sigtet for tyveri af kosmetiske produkter og en kuffert til en værdi af 17826 kr. Den 21-årige var sammen med de to flygtede medgerningsmænd kommet ind i supermarkedet, hvor de havde samlet varerne sammen i en kuffert, som de også tog i butikken. Da de forsøgte at forlade supermarkedet via indgangspartiet uden at betale, blev de råbt an, hvorefter to mænd løb, medens den nu anholdte forsøgte at medtage kufferten med de stjålne varer. Han efterlod kufferten og løb, men blev indhentet af personalet. Senere på eftermiddagen meddelte en ansat fra supermarkedet, at hun under hundeluftning i Ej by-områ det havde bemærkedet den blå bil med de to sidste gerningsmænd i. Da mændene så hundelufteren, skyndte de sig at køre væk, og politiet fandt hverken bil eller mænd i Ejby-området. Den anholdte, 21-årge polak blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev idømt 30 dages fængsel samt udvisning med indrejseforbud i de næste 6 år. Politiet forsøger nu at få de to øvrige medgerningsmænd identificeret og anholdt.

 

Udenlandsk butikstyv – Ølbycenter, Køge

Kl. 2046 blev en udenlandsk mand tilbageholdt af personalet i supermarkedet Netto, hvor han havde taget en hårtrimmer og to tuber tandpasta til en samlet værdi af 180 kr. Politiet anholdt en 32-årig mand fra Rumænien, som blev sigtet for tyveri af effekterne. Han fik sin sag afgjort straks med en bøde, som blev betalt. Den 32-årige rumæner blev herefter løsladt.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 0800 var en 68-årig kvinde fra Køge kørt i en personbil ad Vestmotorvejen i vestlig retning. Af ukendte årsager mistede hun kontrollen over bilen og snurrede rundt, således at hun påkørte autoværnet i midterrabatten. Ingen andre trafikanter blev involveret i uheldet, der medførte spærring af vognbanen nærmest midterrabatten. I forbindelse med bjærgning af hendes bil måtte politiet kortvarigt spærre hele motorvejen i vestlig retning, således at der dog fra kl. ca. 1000 igen var fri passage. Den 68-årige kom ikke til skade ved uheldet.

Hurtig bilist på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 2105 målte færdselspolitiet en bilist til at køre med 179 km/t, hvor højst tilladte hastighed var 110 km/t. Bilisten var en 32-årig mand fra Hvidovre, der ud over en anselig bøde også kan forvente at skulle aflægge en kontrollerede køreprøve, idet politiet i forbindelse med afgørelse af sagen også vil nedlægge påstand om en betinget frakendelse af førerretten.

Mistænkeligt forhold – Ringvejen, Køge

Kl. 2138 fik politiet en henvendelse om, at en person var kravlet op i en lysmast og herfra formentlig forsøgte at sætte sig i forbindelse med indsatte i Køge arrest. Politiet kørte til området med flere patruljer, men personen i lysmasten var kravlet ned og forsvundet.

Denne måde at kommunikere med indsatte i et arresthus/fængsel er ikke tilladt og kan være en overtrædelse af straffeloven.

 

Fogedaktion – Stevns, Køge, Solrød og Greve

Hvis du bor i Stevns, Køge, Solrød eller Greve Kommune og er eftersøgt af fogedretten, så er det nu, du skal tage kontakt til fogedretten i Roskilde.

Politiet i Midt og Vestsjælland vil i den kommende tid lave en aktion, hvor alle, som er søgt til fogeden, vil blive anholdt hvor og når de træffes.

I forbindelse med aktionen kan man risikere, at blive anholdt af politiet både derhjemme, på alle tider af døgnet og på arbejdspladsen.

Det kan man undgå, hvis man selv henvender sig til fogedretten og får afklaret sit mellemværende.

Erfaringsvis ved politiet, at mange med et uafklaret forhold med fogedretten selv henvender sig, når man begynder at mærke, at politiet ånder en i nakken. Det håber vi også vil ske denne gang, så vi slipper for at skulle lave så mange anholdelser, og borgerne skynder sig at få bragt sagerne i orden.

Arbejdsulykke – Køge

En 52-årig mand fra Slagelse faldt i forbindelse med påfyldning af mel på en lastbil ca. tre meter ned og pådrog sig skader i hovedet i forbindelse med arbejdet på en virksomhed på Sandvadsvej. Politiet optog rapport om forholdet og orienterede arbejdstilsynet. Den 52-årige er overført til Rigshospitalet med hovedtraumer m.v.

Narkopåvirket bilist – Bjæverskov, Køge

Kl. 2121 anholdt politiet en 27-årig mand Solrød, der kørte i bil på Vestmotorvejen. Pgl. blev standset af politiet, der konstaterede, at han var påvirket af narkotika. Han fik udtaget en blodprøve og løsladt efterfølgende.

Fjernstyringskabler ødelagt – Søndre Viaduktvej, Køge

Kl. 1315 undersøgte politiet en hændelse, hvor der var opstået brand ved en kabelbakke med fjernstyringskabler til signalanlæg mv. på togstrækningen Roskilde-Køge-Næstved (Lille Syd). Ved branden var der opstået skade på kablerne, så DSB indstillede togdriften, medens reparation blev foretaget af BaneDanmark. Under efterforskning i sagen fik politiet kontakt til to 12-årige lokale drenge, som i forbindelse med leg med fyrværkeri på stedet havde forårsaget branden ved fjernstyringskablerne. De formodes ikke at have forvoldt skaderne med vilje, men kan efter al sandsynlighed se frem til et erstatningskrav fra jernbanemyndighederne som følge af deres adfærd. Politiet foretager sig ikke yderligere i sagen, hvor drengenes forældre er underrettet.

Spirituskørsel – Køge

Kl. 1508 anholdt politiet en 51-årig mand fra Hårlev, der blev truffet på Københavnsvej. Da politiet ville standse ham, så stak han af i bilen. Efter en længere biljagt blev pgl. standset på Cementvej, hvor han endelig blev anholdt. Efter udtagelse af en blodprøve og sigtelse for diverse overtrædelse af færdselsloven og straffeloven, (bilen var brugsstjålet), blev han igen løsladt.

Spirituskørsel – Herfølge, Køge

Kl. 2145 anholdt politiet en 39-årig mand fra Herfølge, der umiddelbart før var kørt i grøften. Han var påvirket af spiritus og fik derfor udtaget en blodprøve.

 

Indbrud i perioden
Nørre Boulevard, Køge Skovbovej, Bjæverskov Moseskrænten, Ejby, Lille-Skensved Ejby Strandvej, Ejby, Kirke-Hyllinge