Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2019/09/30 til 2019/10/08.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Brand i skur – Banevej, Tureby – Køge

Kl. 07.39 blev brandvæsnet og politiet alarmeret i anledning af ildebrand i et skur, der var placeret meget tæt på privat beboelse. Både en hundelufter og en nabo havde opdaget ilden i skuret og slog alarm, efter at beboerne havde forladt bopælen tidligere på morgenen. Brandvæsnet fik hurtigt slukket ilden, inden den bredte sig til beboelse, så skaderne begrænsede sig til et skur. Beboerne blev underrettet om branden, hvis årsag de ikke umiddelbart havde nogen ide om. Politiet skal nu undersøge brandstedet nærmere i et forsøg på at fastlægge brandårsagen. Ingen kom til skade som følge af branden.

Ukrudtsbrænder forårsagede brand – Ølbyvej, Lille-Skensved – Køge

Kl. 08.26 modtog brandvæsnet og politiet endnu en melding om ildebrand, idet der var gået ild i en bygning. Det viste sig dog at være mindre omfattende, da det kun var isoleringen under nogle eternitplader, som var brudt i brand ved en etageejendom. En 31-årig mand fra Roskilde havde forud for brandens opståen anvendt en ukrudtsbrænder, så der gik i isoleringen. Branden medførte røgudvikling, så beboerne blev opfordret til at holde sig inde og lukke vinduerne. Få minutter senere havde brandvæsnet styr på branden, så beboerne kunne forlade deres bopæle. Politiet vurderede, at den 31-årige havde været så uforsigtig med brugen af ukrudtsbrænderen, at han blev sigtet for overtrædelse af beredskabslovgivningen. Han kan således forvente at modtage en bøde i anledning af branden, der kun forårsagede mindre skader.

Mistænkeligt forhold – Langesvej, Køge

Kl. 11.25 anmeldte en opmærksom mand, at to mænd udviste mistænkelig adfærd og måske ville begå indbrud på en adresse på vejen, hvor anmelderen ikke umiddelbart formodede, at de havde et legalt ærinde. Kort efter kørte de fra stedet i en bil, som politiet senere fandt og fik standset på Lyngvej, Køge I bilen var bl.a. en 42-årig mand fra Roskilde, som oplyste, at han havde været på en adresse på Langesvej for at hente noget udlånt værktøj. Det fik politiet verificeret og kunne således konkludere, at der var tale om et legalt forhold. Der var således ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

Hash beslaglagt – Gymnasievej, Køge

Kl. 17.33 foretog en forebyggelsesmedarbejder fra politistationen i Køge en kontrol af to mænd på 19 år fra Køge, som opholdt sig i en bil, der tilhørte den ene af dem. Ved kontrollen lugtede det kraftigt af hash fra bilens kabine, og ved den efterfølgende ransagning fandt politiet 21½ gram hash liggende frit fremme i bilen. Bilejeren blev derfor sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og fik hashen beslaglagt som bevis med henblik på senere destruktion. Han vil derfor høre nærmere fra politiet, som ikke fandt grundlag for at sigte passageren for noget.

Bilist med hash i bilen – Køge Bugt Motorvejen, Solrød

Kl. 17.57 kontrollerede politiet rutinemæssigt en bilist, der kørte ad motorvejen i nordlig ved Solrød S-afkørslen. Personbil blev ført af en 27-årig mand fra Haslev, som blev anholdt og sigtet for kørsel i bilen i narkotikapåvirket tilstand. Desuden var han i forvejen frakendt kørekortet og måtte derfor slet ikke være fører af bilen, som også blev ransaget på grund af kraftig lugt af hash. Ved ransagningen fandt politiet knap tre gram hash, som den 27-årige også blev sigtet for at være i besiddelse af. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Mistænkelig forhold – Bragesvej, Køge

Kl. 19.35 anmeldte en 25-årig mand fra Vordingborg, at han under ophold på stedet havde hørt noget, der mindede om afgivelse af flere skud med korte mellemrum. Politiet kørte til området og et nærliggende boligområde for at undersøge, om der kunne være afgivet skud eller afbrændt fyrværkeri. Efter forskellige undersøgelser og fodpatruljering med lyttende ører i boligområdet fandt politiet ingen tegn på, at der skulle være afgivet skud. En forklaring på anmelderens observationer fandt politiet heller ikke, så der var ikke grundlag for at foretage yderligere.

Lov om euforiserende stoffer – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 21.05 foretog en forebyggelsesmedarbejder fra politistationen i Køge en kontrol af en 16-årig ung mand fra Holmegård, som opholdt sig på en p-plads ved et supermarked. Han blev fundet i besiddelse af ca. et gram MDMA/ecstasy, så han blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Efterfølgende blev hans moder underrettet om sagen, ligesom de sociale myndigheder også vil blive underrettet om sigtelsen mod ham. Sagen forventes normalt afgjort med en bøde.

Lov om euforiserende stoffer – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 23.00 standsede politiet en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af køretøjet og de personer, der befandt sig i bilen. Der var tale om en 19-årig mand fra Herfølge, en 19-årig mand fra Lille-Skensved og en 20-årig mand fra Køge, som alle virkede meget nervøse over at være blevet standset af politiet. Bilen blev derfor kontrolleret, og under et sæde, hvor den 19-årige fra Herfølge havde siddet, fandt politiet flere poser med et hvidt pulver, som viste sig at være kokain. Mængden var ca. 47 gram, som den 19-årige blev anholdt og sigtet for at være i besiddelse af. De to øvrige blev ikke sigtet for noget, og den anholdte blev løsladt efter afhøring til sagen. Senere kan han forvente at høre nærmere fra politiet, som mistænker ham for at være i besiddelse af den forholdsvis store mængde kokain med henblik på videresalg.

Påvirket bilist fornærme betjente – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 03.13 standsede en patrulje en 20-årig mand fra København, som kunne mistænkes for at køre i påvirket tilstand. Poltiet havde fået oplysninger om, at bilen havde kørt usikkert og påkørt genstande på Vestmotorvejen omkring Ringsted. Patruljen standsede bilen ved Bjæverskov. Føreren var påvirket af både spiritus og narkotika, så han blev sigtet, anholdt og fik udtaget en blodprøve. Den 20-årige ønskede ikke at samarbejde med politiet, og under transporten kaldte han betjentene alverdens ukvemsord. Han blev derfor også sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand. Efter blodprøven var taget blev manden løsladt. Politiet afventer nu resultatet af blodprøven, og skal undersøge færdselsuheldet på Vestmotorvejen nærmere. Herefter vil den 20-årige høre mere fra politiet i sagerne.

Søndag – mandag:

 

Hurtig bilist var eftersøgt – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand – Solrød

Kl. 20.25 målte færdselspolitiet en bilist til at køre med mindst 152 km/t mod højst tilladt 110 km/t ifølge skiltningen på motorvejen. Føreren af bilen blev standset og blev sigtet for hastighedsovertrædelsen. Politiet havde dog lidt svært ved at identificere føreren ud fra de oplysninger, som han gav til politiet. Der var ikke helt overensstemmelser mellem de forskellige fakta, men til sidst lykkedes det at få føreren identificeret som en 36-årig mand fra Dronninglund. Han var eftersøgt af Nordjyllands Politi til genindsættelse til afsoning af en frihedsstraf, så han blev anholdt i den anledning. Den 36-årige blev inden afleveringen til Kriminalforsorgen sigtet for både hastighedsovertrædelsen, manglende førerret og bevisforvanskelse ved at have oplyst forkerte oplysninger til politiet, så der var risiko for, at en uskyldig kunne blive udsat for straf. Den 36-årige vil derfor høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Narkobesiddelse – Ølbycenter, Køge

Kl. 20.25 tog politiet kontakt til en 27-årig mand fra Køge, der blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer. Han blev derfor sigtet og visiteret, og det gav pote. Manden var nemlig i besiddelse af en salgspose indeholdende cirka 1,5 gram ketamin. Mandens narkotika blev beslaglagt med henblik på konfiskation, og han vil høre nærmere om sigtelsen senere.

Mistænkelige telefonopkald – Køge / Borup

Kl. 08.07 underrettede en 34-årig kvinde fra Køge politiet om et mistænkeligt telefon, som hun havde modtaget tirsdag kl. ca. 17.00. En person udgav sig for at ringe fra et el-selskab med henblik på at lave en el-aftale med kvinde. I den forbindelse blev kvinden afkrævet oplysninger fra sit betalingskort, men det nægtede hun dog at oplyse. Personen fik dog kvinden personnummer, inden samtalen blev afsluttet. Efterfølgende kontaktede kvinden det omhandlede el-selskab, som intet kendte til sådanne telefonopkald. Indtil videre har kvinden ikke fået misbrugt sine personlige oplysninger.
Kl. 08.32 rettede en 73-årig kvinde fra Borup henvendelse til politiet, fordi hun tirsdag kl. ca. 12.30 var blevet kontaktet af en person, der udgav for at være fra et alarmfirma. Den 73-årige var blevet udspurgt om eventuelle alarmsystemer i hendes bolig, hvilket efterfølgende havde foruroliget hende. Hun frygtede nu, at nogen måske ville begå indbrud i hendes bolig.

Politiet skal dog advare kraftigt mod at oplyse både meget personlige oplysninger, numre fra betalingskort og andre oplysninger af sikkerhedsmæssig karakter, hvis man modtager et uopfordret og uventet telefonopkald.

Hurtig narkobilist – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand – Solrød

Kl. 13.20 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 25-årig mand fra Albertslund for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad motorvejen mod nord ved Solrød N-afkørslen. En narkometertest indikerede, at han var påvirket af kokain under kørslen. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Bilisten havde forinden gjort opmærksom på sig selv, idet han inden anholdelsen var blevet målt til at køre med mindst 148 km/t mod højst tilladt 110 km/t ad motorvejen. Den hastighedsovertrædelse vil også medføre et klip i kørekortet. Den 25-årige vil således høre nærmere fra politiet i anledning af de to sager.

Narkobilist uden førerret – Kongsberg Alle, Køge

Kl. 22.00 anholdt og sigtede politiet en 20-årig mand fra Store-Heddinge for både kørsel uden førerret og kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Kongsberg Alle ved Søndre Alle. En narkometertest indikerede, at han var påvirket af både hash og kokain under kørslen. Hans førerret havde politiet inddraget for knap en måned siden i anledning af en anden verserende, men uafgjort sag også om narkokørsel. Den 20-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve og kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Kænguru på afveje? – Nylandsvej, Køge

Kl. 00.11 kontaktede en 61-årig kvinde fra Køge politiet, fordi hun gerne ville fortælle, at hun på Nylandsvej havde været udsat for en mærkværdig hændelse. Hun havde set en ca. 1 meter høj kænguru hoppe ud foran hende, hvorefter dyret var forsvundet ind i noget beplantning i området ud for et supermarked. Politiet tog kvindens oplysninger til efterretning, men ingen har meldt en kænguru savnet hos politiet.

“Brand” var røg fra brændeovn – Scheelsvej, Herfølge – Køge

Kl. 22.22 kom et alarmopkald om brand i en villa i Herfølge. En patrulje blev sendt til stedet, hvor der var meget røg og kom nogle høje knald fra en brændeovn. Personerne som opholdt sig i huset var ude af bygningen. Politi og brandvæsen undersøgte sagen, som viste sig at være problemer med brændeovnen, der havde givet røgudvikling. Der var derfor ingen ild i huset, og ingen behov for yderligere fra politiets side.

Bil beslaglagt – Stevnsvej, Strøby Egede, Køge – Stevns

Kl. 00.53 standsede en patrulje en personbil, for at lave en rutinemæssig kontrol. Føreren af bilen, en 21-årig mand uden fast bopæl i Glostrup, havde ikke erhvervet et kørekort. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Manden havde kørt uden kørekort flere end tre gange inden for de seneste tre år, så politiet kunne beslaglægge hans bil med henblik på konfiskation. Sagen vil senere blive afgjort ved et retsmøde.

Færdselsuheld på Vestmotorvejen – Bjæverskov – Køge

Kl. 14.26 fik politiets vagtcentral en anmeldelse om et færdselsuheld på motorvejen med 5 køretøjer, der var kørt sammen, da en af parterne bremsede kraftigt op på grund af kødannelse på motorvejen. Politiet mistænkte, at en af de implicerede bilister, en 19-årig mand fra Køge, var påvirket af alkohol, og han blev derfor sigtet og var anholdt, mens der blev udtaget en blodprøve. I den 19-åriges køretøj havde befundet sig en 28-årig mand fra Køge, som under kørsel havde ligget i køretøjets lastrum, hvor der hverken var sæder eller seler. Den 28-årige klagede over smerter og blev kørt til sygehuset, hvor det viste sig, at han havde pådraget sig et brud på ryggen under sammenstødet. Motorvejen var i forbindelse med oprydningsarbejdet lukket helt af. Politiet optog rapport på stedet, og den 19-årige vil høre nærmere, når resultatet af blodprøven foreligger.

Spirituskørsel endte med uheld – Kirkebjergvej/Fuglevej, Lille-Skensved – Køge

Kl. 17.43 kørte en 73-årig mand fra Lille-Skensved ad Kirkebjergvej mod syd. Her kørte han sammen med to modkørende biler i forbindelse med svingning. Den 73-årige forklarede, at hans fod havde sat sig fast imellem pedalerne, og at han derfor ikke kunne bremse, men i stedet svingede. Sammenstødet forårsagede kun lidt materiel skade og ingen personskade. En patrulje kom frem og konstaterede, at den 73-årige var påvirket af spiritus. Han blev sigtet, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 73-årige høre mere i forhold til uheldet og spirituskørslen.

Spirituskørsel – Køge Bugt Motorvejen, Solrød

Kl. 18.10 blev en 42-årig mand fra Frederiksværk standset på motorvejen, hvor han førte bil, uagtet han var påvirket af spiritus over det tilladte. Manden blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han fik udtaget en blodprøve på sygehuset og blev løsladt, og når svaret på denne foreligger, vil han høre nærmere.

Vigepligtsuheld – Nordre Ryevej/Ejbyvej, Jenslev, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 11.55 skete et sammenstød, da en varebil som kørte ad Nordre Ryevej, hvor han skulle foretage et venstresving ind på Ejbyvej. Føreren af varebilen, en 57-årig mand fra Brøndby overså en modkørende motorcykel i forbindelse med svingningen, så varebilen ramte motorcyklen på bagskærmen. Motorcyklen væltede, men føreren, en 43-årig mand fra Kirke-Hyllinge, fik småskrammer som følge af uheldet, men ingen personer kom alvorligt til skade.

Indbrud i Perioden