Uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 28-08-2023-05-09-2023

Bil i brand – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 19.02 rykkede politiet sammen med brandvæsnet ud i anledning af en melding om ildebrand i en bil i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde. Personbilen i brand holdt i nødsporet, så stedet blev afspærret med en skiltevogn, ligesom trafikradioen blev orienteret. Politiet foretog ikke yderligere i sagen, idet branden i bilen var opstået under kørslen, så der var ikke grundlag for at mistænke nogen for en strafbar handling.

Borgernær maritim indsats i weekenden – Køge Bugt-området

Både fredag, lørdag og søndag foretog Midt- og Vestsjællands Politi patruljering til søs i primært Køge Bugt-området, men også med en afstikker til farvandet ud for Stevns.

Fredag eftermiddag og aften foregik patruljeringen til søs i områderne ved havnene Bøgeskov og Rødvig ud for Stevns samt ud for Køge Marina og ved Mosede Havn. Ved sejladsen fik politiets patruljebåd kontakt til 17 sejlbåde og fem speed-/motorbåde, men alle havde orden på både certifikater, forsikringer og antallet af redningsveste til de ombordværende i den kontrollerede fartøjer.

Lørdag foregik politiets patruljering til søs i Køge Bugt-området også i løbet af eftermiddagen og først på aftenen. Under denne sejlads fik politiet kontakt til en sejlbåd og fem speed-/motorbåde. Kun en enkelt havde ikke orden på det forsikringsmæssige og blev derfor sigtet herfor.

Også søndag foretog politiet patruljering til søs med start først på eftermiddagen, men afbrød sejladsen sidst på eftermiddagen på grund af dårligt vejr med stærk vind og regn. Inden det dårlige vejr nåede politiet dog at få kontakt til ni sejlbåde, fem speed-/motorbåde, to vandscootere og en jetski. Alt var stort set i orden, men politiet skal dog lige have talt nærmere med en person omkring et forsikringsbevis for pågældendes fartøj.

Både lørdag og søndag fik politiet også tid til at besøge en bådudstilling i Ishøj Havn, hvor tilskuere udviste stor interesse for både at få en snak med politiet og se politiets fartøj.

Selv om det er sidst på sommeren, kan førere af fartøjer til søs stadig forvente at se politiet til søs ud for en af de mange kyststrækninger eller havne i politikredsen.

Brand i emhætte – Humlekærgård, Køge

Kl. 18.23 kørte politi og brandvæsen til et rækkehus i Køge, hvor der var opstået brand ved et komfur. Ilden havde spredt sig til emhætten, men det var lykkedes beboeren at slukke ilden med en pulverslukker. En ambulance kom frem og tilså beboeren, som havde fået en lille skade på armen. Brandvæsnet luftede ud i huset, hvor der ikke var sket skade på andet end emhætten. Der var intet mistænkeligt ved branden, så politiet kunne fortsætte til andre opgaver.

Brand i garage – Lidemarksvej, Herfølge – Køge

Kl. 20.39 kom et alarmopkald om brand i en garage på Lidemarksvej i Køge, hvor der var høje flammer. Der var ingen hjemme ved huset, men en forbipasserende brandmand så branden og slog alarm. Politi og brandvæsen kom frem, hvor ilden havde spredt sig til en udestue. Stuehuset fik sprængt vinduerne på grund af varmeudviklingen. Brandvæsnet fik slukket ilden, og ingen kom noget til. Politiet skal nu undersøge branden for at forsøge at afklare brandårsagen. Herunder om anvendelse af en plæneklipper tidligere på dagen kan have startet branden i garagen.

Færdselsuheld – Københavnsvej/Lyngvej/Værftsvej, Køge

Kl. 03.35 havde en 27-årig kvinde fra Køge som fører af en personbil ramt både en lyssignalstander og et vejskilt, da hun efter kørsel ad Københavnsvej mod nord ville svinge til venstre ad Lyngvej i vestlig retning. Den 27-årige slap uskadt fra uheldet, men både vejskiltet og lyssignalstanderen fik skader som følge af påkørslen. Ingen øvrige trafikanter var impliceret i uheldet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved. Køge Kommune blev underrettet om skaderne som følge af påkørslen. Inden politiet forlod uheldsstedet, blev lyssignalerne i lyskrydset kontrolleret og fundet i orden. Det var imidlertid ikke tilfældet i de tidlige morgentimer, da en buschauffør kl. 05.34 anmeldte, at lyskrydset var gået helt ud. Politiet underrettede igen Køge Kommune med de nye oplysninger om, at lyssignalerne i krydset nu var gået helt ud. Det skabte efterfølgende lidt trafikophobning i krydset i morgenmyldretidstrafikken.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 18.07 var en personbil og en varebil stødt sammen i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde, så politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere. En 36-årig mandlig fører fra Ishøj i den implicerede varebil blev kørt til kontrol på skadestuen, hvor han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for eventuel påvirkning af euforiserende stoffer. En 59-årig mand fra Sandved var som fører af en personbil sluppet uskadt fra sammenstødet. Det viste sig, at føreren af varebilen havde kørt i nødsporet og var trukket mod venstre ud på selve motorvejen. Efter denne manøvre havde han påkørt bagenden af en den 59-åriges personbil, så der opstod skade på begge biler. Politiet har optaget rapport om sammenstødet og afventer nu analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve, før det kan tage stilling, hvad der videre skal ske i sagen.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

kl. 17.54 skete et uheld mellem to motorcykler på Vestmotorvejen ved Bjæverskov-afkørslen. Der var i første omgang mistanke om alvorlig tilskadekomst, så politiets indsatsleder, flere patruljer/ambulancer og en lægehelikopter blev sendt til uheldsstedet. Da redningen kom frem, blev de to motorcyklister, en 25-årig mand fra Rødvig v. Stevns og en 26-årig mand fra Herfølge, kørt til sygehuset med ambulance. Begges tilstand var ikke så alvorlig, som først frygtet, så der blev ikke behov for lægehelikopteren. Trafikken kunne passere forsigtigt forbi uheldsstedet i første vognbane. Efter omkring en time kunne motorvejen åbnes igen. Meldingen fra sygehuset var, at begge mænd pådrog sig mindre brud i forbindelse med uheldet. Politiet optog rapport for at belyse omstændighederne omkring uheldet.

Færdselsuheld – Vestmotovejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 06.49 mandag morgen var flere bilister stødt sammen i det østgående spor på Vestmotorvejen kort før afkørsel 34 Borup. Det viste sig, at en 30-årig mand fra Korsør, som fører af en personbil i den tætte myldretidstrafik, for sent opdagede, at de forankørende kørte med lavere hastighed. Han påkørte derfor en bagende af en varebil, der som følge af påkørslen blev skubbet frem i en personbil. Påkørslen af varebilen medførte, at den 30-årige mistede kontrollen over bilen og påkørte et autoværn. Kl. ca. 07.30 var der ryddet op på uheldsstedet, og politiet registrerede blot omstændighederne ved sammenstødet, da ingen af parterne var kommet noget til.

Færdselsuheld/spirituskørsel – Vordingborgvej / Klemmenstrupvej, Køge

Kl. 20.52 fik politiet en anmeldelse om, at en personbil var forulykket i rundkørslen Vordingborgvej/Klemmenstrupvej, idet en bilist var fortsat ligeud i nordlig retning og var standset i rundkørslen. Politiet fik på uheldsstedet klarlagt, at to personer efterfølgende var flygtet fra stedet, hvorfor en eftersøgning efter dem blev sat i værk med brug af bl.a. en hundepatrulje. Efter kort tids eftersøgning på flugtruten via et villaområde fik politiet på Vordingborgvej øje på to mænd, der kunne mistænkes for at være de eftersøgte. To mænd på 27 år og 33 år fra hhv. Polen og Køge blev anholdt, og den 33-årige kunne ud fra de fremkomne oplysninger mistænkes for at have været føreren, idet han bl.a. også havde bilnøglerne på sig. Den 33-årige var påvirket af spiritus, så han blev sigtet for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Uheldet var sket efter kørsel ad Vordingborgvej i nordlig retning og uden at involvere øvrige trafikanter. Den forulykkede polske bil blev bugseret væk fra uheldsstedet, da den var årsag til en mindre forurening på uheldsstedet på grund af en lækage. Begge blev løsladt efter afhøring til sagen, hvor den 27-åriges rolle ikke umiddelbart var andet end at have været passager i bilen under kørslen.

Hurtig knallert med passager – Gammel Køgevej, Klippinge – Stevns

Kl. 15.02 fik færdselspolitiet på Gammel Køgevej i Klippinge øje på en hurtigkørende knallert, hvis fører havde en passager med på knallerten. Knallerten blev standset, og føreren identificeret som en 17-årig ung mand fra Store-Heddinge, der udover en sigtelse for at medbringe en passager på sin lille 30-knallert også blev gjort bekendt med, at knallerten ville blive beslaglagt midlertidigt til en kontrol på et rullefelt til måling af dens hastighed. Passageren var en også 17-årig ung mand fra Store-Heddinge, der også kan forvente at høre nærmere fra politiet, fordi han var passager på knallerten.

Hurtig knallert undersøges nærmere – Munkevangen, Køge

Kl. 20.05 fik en færdselsbetjent standset en knallert på en sti ved Munkevangen i Køge, fordi færdselspolitiet mistænkte knallerten for at kunne køre hurtigere end tilladt. Der var tale om en lille 30-knallert, som en 15-årig ung mand fra Køge var fører af. Politiet har nu midlertidigt beslaglagt knallerten, der skal undersøges nærmere på et rullefelt, så dens hastighed kan måles. Den 15-årige kan således forvente at høre nærmere fra politiet, når undersøgelsen på rullefeltet er foretaget.

Knivloven mv. – Parkvej/Skellet, Køge

Kl. 17.14 standsede politiet rutinemæssigt i området ved Parkvej og Skellet i Køge en personbil, hvor hverken føreren eller passageren anvendte bilens sikkerhedsseler under kørslen. Føreren var en 19-årig mand fra Køge, der udover sigtelsen for den manglende brug af sikkerhedsselen også blev sigtet for overtrædelse af knivloven. Politiet fandt ham nemlig i besiddelse af en kniv med et 10 cm. langt blad uden anerkendelsesværdigt formål. De to samme sigtelser fik den 20-årige mandlige passager fra Køge også, da han også blev fundet i ulovlig besiddelse af en kniv med et 10 cm langt blad. Knivene blev begge beslaglagt som bevis i sagerne mod de to sigtede, der begge kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

Kontrol med forsamling af bilentusiaster – Køge/Greve

Patruljer fra færdselsafdelingen var i weekendens som vanligt på gaden med særligt fokus på, om bilentusiaster forsamles og overholder færdselsloven. En del bilister blev sigtet for at køre alt for stærkt i byen og på Køge Bugt Motorvejen, hvor den tilladte hastighed er 110 km./t. Seks fik udover bøde et klip, men flere af dem står nu til at miste kørekortet. En enkelt bil havde fået ændret motoren og blev indkaldt til syn.

Køge Festuge – kun småopgaver for politiet

Onsdagens program og deltagere i Køge Festuge gav kun mindre opgaver for politiet, der var til stede med både præventivt personale og patruljer til at holde øje med trafikafviklingen i byen. De skønsmæssigt ca. 6.000 deltagere i festugen onsdag aften gav kun anledning for politiet til at gribe ind i følgende tilfælde:

Kl. 20.55 havde en 17-årig ung mand fra Køge ytret sig over for adgangskontrollen på en sådan måde, at man frygtede, at den 17-årige kunne være i besiddelse af et våben. Det viste sig dog ikke at være tilfældet, da politiet kontrollerede ham.

Kl. 21.13 blev en 18-årig mand fra Store-Heddinge som fører af en personbil på Torvet i Køge centrum sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han i forbindelse med en svingning på Torvet, hvor der befandt mange mennesker i anledning af festugen, gassede så meget op, at bilen afgav unødig larm, og at bilens bagende skred ud, hvilket kunne være til fare for de tilstedeværende.

Kl. 21.52 blev en 20-årig mand fra Holmegård sigtet for at tisse i det offentlige rum i Sankt Gertrudsstræde.

Kl. 22.15 bemærkede politiet to unge mænd gå og svinge faretruende rundt med et vejskilt, som de havde fjernet fra en af gaderne omkring festpladsen. Det medførte en sigtelse for gadeuorden til de to 15-årige unge mænd fra Køge Det fik andre unge til at stimle sammen omkring politiet, der måtte tilkalde ekstra patruljer for at undgå ballade.

Kl. ca. 23.00 kunne politiet konstatere, at gæsterne havde forladt festområdet i Lovparken.

Køge Festuge – fortsat kun småopgaver for politiet

Politiet var igen torsdag eftermiddag og aften præventivt til stede på festpladsen i Lovparken og i Køge by i anledning af Køge Festuge. De op mod ca. 7.000 tilskuere/deltagere i aftenens festugeprogram gav torsdag også kun anledning til mindre opgaver for politiet:

Kl. 20.38 traf politiet ved Køge S-station en 18-årig mand i færd med at tænde en joint, som beslaglagdes som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Kl. ca. 22.15 var der opstået “dårlig stemning” mellem et par grupper, der befandt sig ved en af indgangene til festpladsen. Politiet tog en snak med de to grupper for at undgå optrapning, så det endte med, at grupperingerne forlod området i hver sin retning. Ingen blev sigtet for noget.

Kl. 22.50 assisterede politiet festugepersonalet med at bortvise to 15-årige drenge, som havde opført sig uhensigtsmæssigt på festpladsen, så de ifølge arrangøren var uønskede i området. Ingen af dem blev sigtet for noget.

Kl. 00.05 fik politiet kontakt til en 22-årig kvinde fra Køge og en 25-årig mand fra Bjæverskov, der oplyste, at de umotiveret var blevet overfaldet med nogle få slag og i øvrigt havde fået kastet en drink i hovederne. De mistænkte var forsvundet ind i menneskemængden på festpladsen. Politiet vejledte dem om at tage på skadestuen for at få dokumenteret eventuelle skader inden en aftalt afhøring i sagen i næste uge.

Politiet var også i Køge by med patruljer, der havde fokus på den trafikale situation, og vil nu overveje, hvorvidt der skal etableres midlertidige parkeringsrestriktioner på Glæisersvej på grund af mange parkerede biler, der kan være til gene for eventuelle udrykningskøretøjer i området.

Køge Festuge

Der henvises til udsendt pressemeddelelse fredag aften.

Røg fra beholder i virksomhed – Parketvej, Køge

Kl. 09.05 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en virksomhed, der tørrede grøntsager i en beholder, hvorfra der nu kom røg af ukendt årsag. Brandvæsnet og politiet fik klarlagt, at der ikke var egentlig brand i beholderen, men indholdet af fugtige grøntsager havde tilsyneladende udviklet så meget varme, at damp, der kunne forveksles med røg, var kommet ud fra beholderen. Politiet foretog på den baggrund ikke yderligere i sagen.

Spiritusbilist fik taget bilen for vanvidskørsel – Slimmingevej, Ringsted – Køge

Kl. 15.34 anmeldte en bekymret bilist, at han kørte bag en slingrende varebil, hvor føreren kunne være påvirket. Bilisten fulgte efter den slingrende bil, og en patrulje kørte hurtigt frem efter anmelderens anvisninger om, hvor de kørte. På Slimmingevej i Ringsted stoppede politiet varebilen og traf en tydeligt påvirket 24-årig mand fra Letland bag rattet, som blæste alkometeret over 2,0 promille. Han blev derfor anholdt, sigtet og taget med til en blodprøveudtagelse.

Bilen blev beslaglagt efter reglerne om vanvidskørsel på grund af den høje promille. Den 24-årige havde desuden ingen gyldig førerret. Efter blodprøveudtagelsen blev han taget med til afhøring med en tolk på politistationen. Da han havde job og opholdsadresse Danmark, blev han efterfølgende løsladt. Den 24-årige kan forvente at høre mere fra politiet, når resultatet af blodprøven kommer. Varebilen var dansk indregistreret til et ophørt firma. Politiet skal nu have afklaret, hvem ejeren er i forhold til at underrette om beslaglæggelsen. Senere vil retten skulle tage stilling til, om bilen kan endeligt konfiskeres.

Spiritusbilist kørte galt foran ambulance – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 02.32 kørte en 65-årig kvinde fra Vordingborg galt på Sydmotorvejen mod nord lige efter afkørsel 34 Herfølge. Kvinden kørte i anden vognbane, hvor hun overhalede en ambulance. Kort efter overhalingen mistede den kvindelige bilist herredømmet over bilen og påkørte både midterste og yderste autoværn. Ambulancen blev ikke ramt af bilisten, men redderne stoppede og tilså den 65-årige, som var uskadt efter uheldet, men virkede fuld. Ambulanceredderen ringede 112 og tog kvindens bilnøgle præventivt, før de måtte fortsætte videre, da de havde en behandlingskrævende patient med i ambulancen.

Kort efter kom politiet frem og traf den 65-årige kvinde, som troede hun var på vej hjemad mod syd. En test med alkometeret viste væsentligt over det tilladte. Hun blev derfor sigtet, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse. Vejdirektoratet blev orienteret om skaderne på autoværnet. Kvinden blev løsladt efter blodprøveudtagelen, hvor patruljen måtte skuffe kvinden med, at de ikke have tid til at køre hende hjem.

Vold – Havnen, Køge

Kl. 02.20 anmeldte en 18-årig mand fra Taastrup, at han på Havnen i Køge havde fået et knytnæveslag i ansigtet af en mand, der talte med en kvinde, som den 18-årige også henvendte sig til. Der havde været en kortere ordveksling mellem de to mænd, inden den 18-årige blev slået, og den mistænkte efterfølgende flygtede fra stedet. Den mistænkte blev i første omgang ikke fundet i området, men da politiet senere på natten var en tur på en restauration i Havnen, fik de øje på den mistænkte, som blev anholdt lidt før kl. 05.00. Der var tale om en 30-årig mand fra Ringsted, som blev sigtet for vold mod den 18-årige. Han blev løsladt efter afhøring til sagen, da der ikke var grundlag for fremstilling af ham i et grundlovsforhør. Sagen vil dog senere få et retligt efterspil.

Indbrud i Perioden

  • Hegnet, Køge
  • Kimmerslevvej, Borup, Køge
Foto: ABW