I mange mindre og mellemstore byer er bylivet i det historiske centrum under pres og præget af afmatning. Den filantropiske forening Realdania støtter med en bymidtepulje nu lokale, fællesskabsbaserede, fysiske projekter, som kan bidrage til at modvirke tendensen. Puljen kan søges af alle, som arbejder med at skabe nye fællesskaber og funktioner i bymidterne.

Hvilke byer er i målgruppen?
Der kan i udgangspunktet alene søges støtte til projekter, som skal realiseres i byer med et indbyggertal mellem 4.000 og 20.000. Der kan dog være undtagelser, f.eks. hvis der er tale om hovedbyen på en mindre ø, hvor byens indbyggertal er under 4.000, men hvor byen har en central rolle i lokalområdet.

Hvem kan søge?
Man skal eje bygningen eller have bygningsejers tilladelse for at kunne søge. Ansøgere kan fx være ejendomsejere, kultur- eller fritidsforeninger, interesseorganisationer, uddannelses- og kulturinstitutioner, bolig- og grundejerforeninger eller erhvervsdrivende – eller kommunen, hvis et projekt for eksempel skal realiseres på en kommunal grund eller i en kommunal ejendom.

Hvad kan man søge til?
Man kan søge støtte til fysiske projekter. I vurderingen af projekterne bliver det vægtet, at projekterne har eksempelværdi, og at de har strategisk betydning for livet i bymidten.

Bymidtepuljen støtter også projekter, som viser eksempler på, hvordan man kan omdanne og udvikle lokale, historiske ejendomme til ny brug, og som sikrer, at bygningerne vedligeholdes.

Man kan også søge støtte til at gennemføre en forundersøgelse, før man kan beslutte sig for et færdigt projekt. Realdania dækker typisk maksimalt 50 procent af den samlede projektsum.

Læs mere om puljen på realdania.dk

Foto ABW

Kilde Køge Kommune.