For at reducere energiforbruget har byrådet i forbindelse med næste års budget besluttet at forlænge den reducerede gadebelysning.

Sidste år vedtog byrådet, at Køge Kommune på linje med en række andre kommuner skulle slukke hver tredje gadelampe for dermed at spare på energien. I forbindelse med det netop vedtagne budget har politikerne besluttet at forlænge netop den ordning til og med udgangen af 2024.

Ordningen gælder på både private fællesveje og offentlige veje samt stierne i Køge Kommune – med undtagelse af strækninger med luftledninger på Vordingborgvej, Ringvejen og Københavnsvej, hvor udgifterne forbundet med en afbrydelse af hver tredje lampe vil være større end gevinsten.

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager bliver der heller ikke ændret i belysningen ved signalanlæg, fodgængerfelter og rundkørsler.
I Køge Kommune er der mere end 17.000 gadelamper, så det har været et stort puslespil at lægge – og derfor er det besluttet som udgangspunkt ikke at tilbyde at ændre på, hvilke lamper der forbliver tændt og hvilke, der vil være slukket af sparehensyn.

Hvis man oplever, at gadelamper – udover dem, der planmæssigt er slukket – ikke virker, er en anmeldelse i app’en Tip Køge den bedste og hurtigste vej til at gøre belysningsoperatøren opmærksom på problemet.

Læs her.

Foto ABW