Region Sjælland overtager ansvaret for togstrækningen mellem Køge og Roskilde fra staten. Det sker 13. december i år. Her overtager det regionale baneselskab, Lokaltog A/S, nemlig driften og forlænger den nuværende Østbane helt til Roskilde. For kunderne mellem Stevns, Faxe og Roskilde betyder det direkte forbindelser og kortere rejsetid.

Østbanen, foto: Movia, Ole Plum

Rejsetiden til Roskilde fra Stevns og Faxe bliver helt op til en halv time kortere. I weekenden bliver rejsetiden fra Faxe Ladeplads til Roskilde op til 36 minutter kortere. Også på hverdage får kunderne kortere rejsetid.

Staten og Region Sjælland aftalte i 2017, at regionen skulle overtage ansvaret for den statslige strækning mellem Køge og Roskilde, kaldet Lille Syd. Det sker i praksis ved, at det regionale baneselskab Lokaltog A/S forlænger den nuværende Østbane helt til Roskilde. Det giver muligheden for at skabe nye attraktive rejsetilbud.

Lokaltogs overtagelse af driften betyder også, at mange af de kunder, som rejser fra Faxe Ladeplads og Rødvig ikke længere skal skifte tog i Køge, når de vil en tur til Roskilde. Fremover kan de blive siddende i toget hele vejen. Det samme gælder naturligvis den modsatte vej. I Køge vil der være gode forbindelser for de kunder, der skal videre med DSBs tog mod Næstved.

“Vi ser frem til at give kunderne en god oplevelse med lokaltoget i de nye driftsrammer, som giver mange direkte forbindelse til Roskilde uden et togskifte på Køge Station. Derudover udvider vi halvtimesdriften på strækningen, ” siger Lars Wrist-Elkjær, adm. direktør i Lokaltog A/S.

På hverdage udvides halvtimesdriften Køge-Roskilde-Køge helt frem til kl. 19.07, i dag er det kun frem til kl. 17.59. Herefter kører toget hver time helt frem til kl. 01.07 fra Roskilde mod Hårlev. Det er halvanden time senere end i dag. Sidste afgang fra Roskilde mod Rødvig er kl. 0.07. I retningen mod Roskilde er der udvidet med tidligere afgange i weekenden, så kunderne kan komme fra Hårlev og være i Roskilde kl. 06.54.

Frem til nu har DSB stået for driften af Lille Syd, men med åbningen af den nye bane mellem København og Ringsted bliver strækningen Næstved-Køge-Roskilde delt op, så strækningen Næstved-Køge fremover anvendes til de direkte togforbindelser mellem København og Næstved via Køge, mens strækningen mellem Køge-Roskilde skal anvendes til at skabe direkte forbindelser mellem Stevns og Faxe på Østbanen og Roskilde. De direkte tog til København vil begynde at køre i slutningen af 2022.

” Den nye bane København-Ringsted bliver en løftestang for den kollektive trafik på Sjælland – og et vigtigt bindeled for hele landet. Åbningen af Lille Syd-forbindelsen i dag er en udløber af den omfattende togomlægning på Sjælland. Togtrafikken er kommet i gode hænder. Tillykke med dagen,” siger transportminister Benny Engelbrecht.
“Det er meget positivt, at regionen, staten og Lokaltog sammen kan skabe nye attraktive tilbud i den kollektive trafik, der peger fremad. Det er til glæde for mobiliteten i denne del af vores region, og det er et skridt i den grønne omstilling at få flere til at rejse kollektivt. Jeg håber borgerne i området vil tage godt imod det nye tilbud og benytte sig af det,” siger Heino Knudsen, formand for Region Sjælland.

Lokaltog A/S har sammen med Banedanmark, DSB, Transport- og Boligministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og regionen i de seneste mange måneder og år forberedt overtagelsen af driften på Lille Syd, og Lokaltog A/S glæder sig til at servicere både nye og gamle kunder.